right konf podsumowanie

 

 


studia

Studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej

Studia podyplomowe - Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.