LogoSFPoddzZapraszamy na bezpłatny wykład poświęcony Terapii Czaszkowo-Krzyżowej poprowadzony przez instruktora Justynę Sadowską. Wykład pod patronatem Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska - Oddział  Śląski.
    
Terapia czaszkowo-krzyżowa jest formą pracy z ciałem poprzez uwalnianie z niego napięć, przeżyć, traum, doświadczeń, które każdy z nas zapisuje w swoim ciele w sobie od momentu poczęcia aż do chwili obecnej. Nośnikiem tych informacji jest płyn rdzeniowo-mózgowy, który krążąc w naszym organizmie począwszy od przestrzeni czaszki, poprzez kanał kręgowy aż do kości krzyżowej, a stamtąd do wszystkich narządów naszego ciała i najdalej oddalonych komórek poprzez „obmywanie” zakończeń nerwowych, które je unerwiają. Pulsowanie tego płynu powoduje niemal niezauważalny ruch kości czaszki, kości krzyżowej, które terapeuta odczytuje i interpretuje zgodnie z tym, co organizm chce przekazać. Organizm jest całością- nie funkcjonuje jako ręka, noga czy oko, poprzez tkankę łączną, która łączy nasze ciało
w jedno jest przenoszona informacja o deformacji, blokadzie, zaburzeniu za pomocą ruchu płynu rdzeniowo-mózgowego. Wszystkie nieprawidłowe napięcia w naszym ciele zaburzają ten rytm. Terapia czaszkowo-krzyżowa umożliwia odnajdywanie tych nieprawidłowości, umożliwia ich „uwolnienie” oraz „samo-leczenie” organizmu.


zielony W ciągu ostatnich lat Terapia Czaszkowo-Krzyżowa stała się jedną z najszybciej rozwijających się metod leczniczych.

zielony Terapia Czaszkowo-Krzyżowa może być stosowana do leczenia praktycznie wszystkich dolegliwości i zaburzeń w obrębie ciała, ponieważ wszystkie tkanki naszego organizmu są pod wpływem rytmu czaszkowo-krzyżowego.

zielony Terapia czaszkowo-krzyżowa jest absolutnie bezpieczna i bardzo delikatna, odpowiednia dla osób w każdym wieku. Jest to zabieg bardzo relaksujący.

zielony Bardzo duże i spektakularne efekty tego rodzaju leczenia odnotowuje się w leczeniu dzieci, szczególnie dzieci z autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową i porażeniem mózgowo – rdzeniowym oraz zespołem Aspergera.

zielony TCK stanowi doskonałe uzupełnienie standardowych metod oraz technik fizjoterapeutycznych.

Wykład poprowadzi:
zielony mgr Justyna Sadowska - jest certyfikowanym instruktorem oraz terapeutą TCK, specjalista fizjoterapii, ukończyła wiele szkoleń z zakresu fizjoterapii. Jest specjalistą rehabilitacji I stopnia i członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Ukończyła studia podyplomowe pod hasłem "Organizacja i Zarządzanie w Służbie Zdrowia" oraz "Psychologia Zarządzania".

Osoby chętne do udziału w wykładzie prosimy o wypełnianie formularza zgłoszeniowego.
Termin wykładu: 12.09.2019 godzina 18.30, miejsce: Katowice