right konf podsumowanie

 

 


Wykład poprowadzi:

zielony prof.  zw. dr hab. n. med. dr h. c. multi Aleksander Sieroń – Krajowy konsultant do spraw angiologii, członek Królewskiego Towarzystwa Medycznego w Londynie, członek Europejskiego Stowarzyszenia Lekarzy Specjalistów Chorób Naczyń

0,5 miliona Polaków zmaga się z problemem ran przewlekłych, a Polska jest krajem, który przoduje w amputacjach kończyn dolnych w Europie. Wykład zostanie poświęcony możliwością zapobiegania amputacją kończyn dolnych poprzez stosowanie prawidłowego leczenia pacjentów. 

 

Termin: 28.09.2020 o godzinie 19.00
Cena: bezpłatny
Czas wykładu 45 minut

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Leczenie ran przewlekłych - bezpłatny wykład online

Pobierz Regulamin Kursów

LogoSFPoddzZapraszamy na bezpłatny wykład poświęcony Terapii Czaszkowo-Krzyżowej poprowadzony przez instruktora Justynę Sadowską. Wykład pod patronatem Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska - Oddział  Śląski.
    
Terapia czaszkowo-krzyżowa jest formą pracy z ciałem poprzez uwalnianie z niego napięć, przeżyć, traum, doświadczeń, które każdy z nas zapisuje w swoim ciele w sobie od momentu poczęcia aż do chwili obecnej. Nośnikiem tych informacji jest płyn rdzeniowo-mózgowy, który krążąc w naszym organizmie począwszy od przestrzeni czaszki, poprzez kanał kręgowy aż do kości krzyżowej, a stamtąd do wszystkich narządów naszego ciała i najdalej oddalonych komórek poprzez „obmywanie” zakończeń nerwowych, które je unerwiają. Pulsowanie tego płynu powoduje niemal niezauważalny ruch kości czaszki, kości krzyżowej, które terapeuta odczytuje i interpretuje zgodnie z tym, co organizm chce przekazać. Organizm jest całością- nie funkcjonuje jako ręka, noga czy oko, poprzez tkankę łączną, która łączy nasze ciało
w jedno jest przenoszona informacja o deformacji, blokadzie, zaburzeniu za pomocą ruchu płynu rdzeniowo-mózgowego. Wszystkie nieprawidłowe napięcia w naszym ciele zaburzają ten rytm. Terapia czaszkowo-krzyżowa umożliwia odnajdywanie tych nieprawidłowości, umożliwia ich „uwolnienie” oraz „samo-leczenie” organizmu.


zielony W ciągu ostatnich lat Terapia Czaszkowo-Krzyżowa stała się jedną z najszybciej rozwijających się metod leczniczych.

zielony Terapia Czaszkowo-Krzyżowa może być stosowana do leczenia praktycznie wszystkich dolegliwości i zaburzeń w obrębie ciała, ponieważ wszystkie tkanki naszego organizmu są pod wpływem rytmu czaszkowo-krzyżowego.

zielony Terapia czaszkowo-krzyżowa jest absolutnie bezpieczna i bardzo delikatna, odpowiednia dla osób w każdym wieku. Jest to zabieg bardzo relaksujący.

zielony Bardzo duże i spektakularne efekty tego rodzaju leczenia odnotowuje się w leczeniu dzieci, szczególnie dzieci z autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową i porażeniem mózgowo – rdzeniowym oraz zespołem Aspergera.

zielony TCK stanowi doskonałe uzupełnienie standardowych metod oraz technik fizjoterapeutycznych.

Wykład poprowadzi:
zielony mgr Justyna Sadowska - jest certyfikowanym instruktorem oraz terapeutą TCK, specjalista fizjoterapii, ukończyła wiele szkoleń z zakresu fizjoterapii. Jest specjalistą rehabilitacji I stopnia i członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Ukończyła studia podyplomowe pod hasłem "Organizacja i Zarządzanie w Służbie Zdrowia" oraz "Psychologia Zarządzania".

Osoby chętne do udziału w wykładzie prosimy o wypełnianie formularza zgłoszeniowego.
Termin wykładu: 12.09.2019 godzina 18.30, miejsce: Katowice

Fundacja In Corpore zaprasza na bezpłatny wykład 14.10.2016 poprowadzony przez dr K. Bogdanowicz

zielony dr Katarzyna Maria Bogdanowicz - psycholog, filolog polski i doświadczony nauczyciel języka angielskiego. Od 2012 do 2015 adiunkt w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Autorka oraz współautorka publikacji na temat dysleksji i metodyki nauczania języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. książek „Dysleksja a nauczanie języków obcych. Przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją” i „Dyslexia in the English classroom”).

Wykład zostanie poświęcony metodzie The Good Start Method For English (GSM) autorstwa prof. Marty Bogdanowicz, dr Katarzyny M. Bogdanowicz i dr Marty Łockiewicz. The Good Start Method For English  to nauczanie języka angielskiego w oparciu o Metodę Dobrego Startu® - jednocześnie zapewnia wspomaganie rozwoju psychicznego (poznawczego, językowego, intelektualnego) i ruchowego dzieci, co podnosi gotowość uczenia się, a tym samym zwiększa jego skuteczność.

Termin wykładu 14.10.2016 o godzinie 18.30 - formularz zgłoszeniowy The Good Start Method For English