right konf podsumowanie

 

 


Wsparcie dziecka – rodziny – nauczycieli/terapeutów

Cel warsztatów:

zielony przełamanie stygmatu „trudne dziecko” poprzez zaprezentowanie oraz analizę praktyczną (dogłębną) tematyki związanej z trudnymi zachowaniami prezentowanymi przez dzieci z wyzwaniami rozwojowymi – poznanie w ujęciu holistycznym, powodów i przyczyn oraz celów trudnych zachowań prezentowanych przez dzieci z wyzwaniami rozwojowymi;
zielony nauka tworzenia planu wsparcia w oparciu o podejścia nie awersyjne – rozwiązania reaktywne i proaktywne;
zielony poznanie praktycznych sposób na self care w pracy nauczyciela/ terapeuty;
zielony prezentacja i tworzenie własnej bazy w oparciu o poznane sposoby i strategie działania.

Ramowy program szkolenia:

1.    Zaproszenie
•    Dla kogo jest to szkolenie ? / Jak to się zaczęło? /Czy każdy nauczyciel i specjalista powinien radzić sobie z trudnymi zachowaniami? Czy rodzic musi  wiedzieć, jak działać? Czym jest zachowanie ?/ Czym są zachowania trudne ?
2.    Powody, przyczyny i cele trudnych zachowań – wg różnych koncepcji.
3.    Wiesz już sporo, zatem jaki masz plan ? – czyli co mamy do wyboru – podejście nie awersyjne.
4.    Mamy bazę – Tworzymy plan wsparcia. Rozwiązania proaktywne i reaktywne. Wsparcie dla Dziecka.
5.    Zadbaj o Siebie i Rodzica – Współdziałanie.
6.    Działamy – refleksyjny praktyk w działaniu. Techniki, narzędzia - tworzenie własnej bazy.

Grupa docelowa szkolenia:

zielony Nauczyciele,

zielony Terapeuci,

zielony Studenci,

zielony Nauczyciele wspomagający,

zielony Asystenci,

Harmonogram godzinowy zajęć:    9:00 – 17:00

Osoby prowadzące:    

zielony mgr Barbara Pietrowska  - Specjalizacja:

zielony Pedagog specjalny wieloprofilowego usprawniania (pedagog specjalny dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją narządów ruchu, oligofrenopedagog ,surdopedagog),
zielony terapeuta WWRD,
zielony logopeda,
zielony pedagog społeczny,
zielony nauczyciel wychowania przedszkolnego w oddziałach specjalnych,
zielony terapeuta Integracji Sensorycznej

Koszt: 560 zł
Termin: 25.05.2024  Miejsce: Katowice

Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: fomularz zgłoszenia Proaktywne i reaktywne sposoby na trudne zachowania – praktyczne strategie wspierania dzieci w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami