right konf podsumowanie

 

 


Cel kursu:
Nauka rozpoznawania cech skoliozy, ocena skoliozy, kategoryzowanie pacjentów i rozwijać myślenie w „blokach ciała”. Nauka oddychania korekcyjnego, które stanowi podstawowy element wykorzystania sił wewnętrznych do poprawy czynności funkcjonalnych i ruchliwości wklęsłości zdeformowanego i zmienionego tułowia. Terapia Schrotha została utworzona przez Katharinę Schroth w 1920 roku i jest stale udoskonalana dzięki doświadczeniu terapeutów Schrotha z całego świata - dziś nosi nazwę

Asklepios Katharina Schroth. ISST-International Schroth 3-dimensional Scoliosis Therapy wg Asklepiosa Kathariny Schroth polega na zastosowaniu zindywidualizowanego programu ćwiczeń łączącego korygujące wzorce wraz z Oddechem  Korekcyjnym oraz z odpowiednimi metodami fizjoterapeutycznymi. 

Kurs prowadzi do wszechstronnego, konstruktywnego rozumowania klinicznego dotyczącego leczenia zachowawczego skolioz. Umożliwi fizjoterapeutom prawidłowe prowadzenie leczenia zachowawczego pacjentów ze skoliozami i wadami postawy, co pozwoli mu stać się członkiem interdyscyplinarnego zespołu specjalistów.

ISST Schroth: jest jedną z metod/koncepcji rekomendowanych przez SOSORT, opartą na głównych zasadach tzw. Specyficznej Fizjoterapii w leczeniu skolioz (Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises- PSSE).

Całość szkolenia ISST Schroth BASIC COURSE obejmuje: PART 1 & PART 2. Ukończenie nadaje certyfikacje terapeuty metody ISST Schroth.

Warunkiem uczestnictwa w kursie Part 2, jest pozytywny wynik egzaminu kończącego Part 1 (egzamin pisemny) oraz przygotowanie i przedstawienie Studium przypadku w okresie pomiędzy kursem Part 1 & Part 2. Kurs Part 2 – kończy się egzaminem praktycznym.
Kurs kończy się egzaminem pisemnym (po I cz. kursu) oraz praktycznym(po II cz. kursu) nadającym certyfikat terapeuty metody ISST
Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów / studentów fizjoterapii z tytułem licencjata /studentów fizjoterapii od IV roku

Instruktor:
zielony Part 1: dr n.med i n. o zdr. Elżbieta Piątek-Krzywicka – asystent na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu. Od 2021 roku pierwszy i jedyny w Polsce instruktor specyficznej metody fizjoterapeutycznej w leczeniu skolioz ISST Schroth. Wieloletnie doświadczenie w terapii skolioz i wad postawy dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Obyła liczne staże zagraniczne w  renomowanych europejskich ośrodkach specjalizujących się w terapii skolioz i deformacji kręgosłupa (Asklepios Katharina Schroth, Bad Sobernheim, Niemcy; Instituto Scientifico Italialo Colonna Vertebrale –Mediolan, Włochy; Scoliosis Rehabilitation Centre, Belgrad; Serbia). Autorka publikacji naukowych w prestiżowych czasopismach, prelegent wielu krajowych jak i zagranicznych konferencji naukowych.

zielony Part 2 : Axel Hennes International ISST – Schroth Senior Instructor dr n.med i n. o zdr. Elżbieta Piątek-Krzywicka
Ramowy Program Szkolenia:
1. Podstawowe pojęcia związane z: etiologią, koncepcją biomechaniczną, patomechanizmem zmian w trzech płaszczyznach oraz przebiegu skolioz idiopatycznych, koncepcją vicious cycle, progresją skrzywień,  leczeniem gorsetowym, leczeniem operacyjnym
2. Ocena kliniczna i radiologiczna: protokół terapii, body reading, skoliometr, inklinometr, testy funkcjonalne
3. Klasyfikacja pacjenta ze skoliozą w oparciu o ISST Schroth (dodatkowo King, Rigo, Lenke)
4. Specyficzne mobilizacje (praktyka): pasywne, asystujące, aktywne
5. Terapia trójpłaszczyznowego oddechu: Oddech korekcyjny – w celu odwrócenia cech skoliotycznych i mobilizacji/ekspansji obszarów restrykcyjnych;
6. Stabilizacja 3D: ćwiczenia trójpłaszczyznowej korekcji deformacji. Od pozycjonowania do autokorekcji.
7. Ćwiczenia czynności dnia codziennego (ADL: Activities of daily living): warianty postawy, instrukcje dotyczące pracy z Napięciem Postawowym (Basic Tension)
8. Korekcja strzałkowa: korekta w płaszczyźnie strzałkowej, łatwa do zastosowania i niezbędna dla stabilności kręgosłupa, zwłaszcza w odcinku lędźwiowym
9. Ćwiczenia w gorsecie: multidyscyplinarna koncepcja

Warunkiem uczestnictwa w kursie Part 2, jest pozytywny wynik egzaminu kończącego Part 1 (egzamin pisemny) oraz przygotowanie i przedstawienie Studium przypadku w okresie pomiędzy kursem Part 1 & Part 2. Kurs Part 2 – kończy się egzaminem praktycznym.

Termin kursu: 16-20.06.2023 (Part I) i 6-10.12.2023 (Part II)
Cena szkolenia: 8900 zł (cena obejmuje Part I i II)
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia METODA ISST – SCHROTH