right konf podsumowanie

 

 


Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz kompetencji, które są niezbędne do właściwej diagnozy oraz terapii logopedycznej w przypadku dyslalii obwodowej. Dzięki szkoleniu uczestnicy nabędą umiejętności w rozpoznawaniu nieprawidłowości artykulacyjnych pacjenta w odniesieniu do patomechanizmu ich powstawania.

i malickaSzkolenie poprowadzi
zielony dr Izabela Malicka – dr n. hum., logopeda, wieloletni wykładowca akademicki (m.in. Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Akademia Frycza- Modrzewskiego w Krakowie, WSB w Cieszynie, PWSZ w Nowym Sączu), członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Pomysłodawczyni oraz inicjatorka powstania „Centrum Wad Twarzoczaszki", gdzie prowadzi diagnozę oraz terapię w zakresie zaburzeń mowy u osób z rozszczepem wargi i/lub podniebienia. Współpracuje z takimi specjalistami jak: ortodonci, laryngolodzy, chirurdzy twarzowo- szczękowi oraz fizjoterapeuci. Ponadto konsultuje pacjentów z wadami zgryzu kwalifikowanych do operacji ortognatycznych w ścisłej współpracy z ortodontą. Od kilkunastu lat pracuje w International School of Krakow, gdzie zajmuje się opieką logopedyczną dzieci anglojęzycznych . Jest autorką publikacji naukowych oraz czynnym uczestnikiem w licznych konferencjach. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się badania dotyczące wpływu warunków anatomiczno - czynnościowych na mowę dziecka oraz osób dorosłych.

Ramowy program szkolenia (7h lekcyjnych):
zielony rodzaje oraz etapy diagnozy logopedycznej;
zielony typologie zaburzeń mowy, w tym wymowy;
zielony ocena czynności prymarnych takich jak: oddychanie fizjologiczne, czynności pokarmowe w tym połykanie oraz obecność parafunkcji;
zielony wady anatomiczne przestrzeni orofacjalnej w odniesieniu do normy oraz możliwych przyczyn (budowa zgryzu, podniebienia twardego oraz miękkiego, ocena wędzidełek);
zielony system fonemowo-fonetyczny języka polskiego jako narzędzie niezbędne do opisu normatywnych realizacji fonemów;
zielony metody badania artykulacji;
zielony patomechanizm zaburzeń realizacji fonemów spółgłoskowych ze względu na sposób i miejsce artykulacji, udział wiązadeł głosowych oraz rezonatora nosowego w dyslalii obwodowej;
zielony nienormatywne cechy fonetyczne w realizacjach wybranych fonemów spółgłoskowych;
zielony typy terapii logopedycznej w odniesieniu do diagnozy;
zielony strategia postępowania logopedycznego w przypadku wybranych form zaburzeń dyslalii obwodowej – propozycja metody terapii w przypadku zaburzeń oddychania oraz ustnej fazy połykania;
zielony rola innych specjalistów w procesie diagnozy oraz terapii logopedycznej dyslalii obwodowej.

Termin szkolenia: 21.05.2022
Cena szkolenia: 400 zł

Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Diagnoza i terapia logopedyczna dyslalii obwodowej