right konf podsumowanie

 

 


Prowadząca:
zielony Marlena Puchowska, neurologopeda, specj. afazjolog. Certyfikowany logopeda, członek Polskiego Związku Logopedów. Służby Zdrowia. Autorka powszechnie stosowanej w szpitalach klinicznej Skali Oceny Dynamiki Afazji SODA, autorka książek tera afazją oraz wielu publikacji i wystąpień z zakresu afazjologii, współautorka Tablicy Alternatywnej Komunikacji TAK. Opracowała autorski program cyklicznych szkoleń i warsztatów modułowych dla logopedów. Od wielu lat związana z Kliniką Neurol UMK oraz Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Afalog Centrum Szkoleń Neurologopedycznych, Diagnozy i Terapii Afazji w Bydgoszczy, w rama w wyniku schorzeń neurologicznych oraz terapią grupową w Afalog

Program szkolenia:
1. Etiologia udaru mózgu
2. Rodzaje udarów, czynniki ryzyka
3. Postępowanie we wczesnym okresie udaru
4. Problemy diagnozy neurologopedycznej u osób po przebytym udarze
Część druga
5. Klasyfikacja afazji w ujęciu klinicznym
6. Zaburzenia wyższych funkcji towarzyszące afazji
Część trzecia
7. Skale i testy do badania afazji - omówienie
8. Terapia afazji z wykorzystaniem multimedialnych programów terapeutycznych
9. Kontakt z pacjentem poudarowym w pierwszych godzinach od zachorowania
10.Badanie skalą SODA - analiza skali i sposób prowadzenia badania
Część czwarta
11.Analiza przypadków na przykładzie chorych z afazją
12.Omówienie najczęściej popełnianych błędów
13.Algorytm postępowania logopedycznego

Termin: 13.11.2021
Cena: 650 zł
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Moduł I: Afazja: diagnoza i terapia pacjentów dorosłych po udarach, urazach mózgu. SKALA Oceny Dynamiki Afazji SODA

Informacja dodatkowa: przy udziale w 13 i 14.11.2021 cena kursu za oba moduły wynosi 1200 zł