right konf podsumowanie

 

 


Prowadząca:
zielony Marlena Puchowska, neurologopeda, specj. afazjolog. Certyfikowany logopeda, członek Polskiego Związku Logopedów. Służby Zdrowia. Autorka powszechnie stosowanej w szpitalach klinicznej Skali Oceny Dynamiki Afazji SODA, autorka książek tera afazją oraz wielu publikacji i wystąpień z zakresu afazjologii, współautorka Tablicy Alternatywnej Komunikacji TAK. Opracowała autorski program cyklicznych szkoleń i warsztatów modułowych dla logopedów. Od wielu lat związana z Kliniką Neurol UMK oraz Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Afalog Centrum Szkoleń Neurologopedycznych, Diagnozy i Terapii Afazji w Bydgoszczy, w rama w wyniku schorzeń neurologicznych oraz terapią grupową w Afalog

Program szkolenia:
Część pierwsza
1. Dynamika afazji w pierwszych dniach od zachorowania. Problemy diagnostyczne
2. Zaburzenia mowy w uszkodzeniach móżdżku
3. Przemijająca niepamięć ogólna – TGA
Część druga Zaburzenia gnozji
4. Anozognozja
5. Neglect syndrom – zespół pomijania stronnego
6. Zaburzenia widzenia towarzyszące afazji. Agnozja czy
Część trzecia
7. Problemy diagnozy neurologopedycznej-omówienie najczęściej popełnianych błędów
Część czwarta
Burza mózgów – terapia
10. Postępowanie z chorym w przypadku afazji całkowitej
11. Postępowanie z chorym w przypadku afazji
12. Postępowanie z chorym w przypadku afazji
13.Postępowanie z chorym w przypadku afazji amnestycznej

Termin: 14.11.2021
Cena: 650 zł
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia: Moduł II: Mowa w uszkodzeniach móżdżku. Zaburzenia gnozji

Informacja dodatkowa: przy udziale w 13 i 14.11.2021 cena kursu za oba moduły wynosi 1200 zł