right konf podsumowanie

 

 


Prowadząca:
zielony Marlena Puchowska, neurologopeda, specj. afazjolog. Certyfikowany logopeda, członek Polskiego Związku Logopedów. Służby Zdrowia. Autorka powszechnie stosowanej w szpitalach klinicznej Skali Oceny Dynamiki Afazji SODA, autorka książek tera afazją oraz wielu publikacji i wystąpień z zakresu afazjologii, współautorka Tablicy Alternatywnej Komunikacji TAK. Opracowała autorski program cyklicznych szkoleń i warsztatów modułowych dla logopedów. Od wielu lat związana z Kliniką Neurol UMK oraz Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Afalog Centrum Szkoleń Neurologopedycznych, Diagnozy i Terapii Afazji w Bydgoszczy, w rama w wyniku schorzeń neurologicznych oraz terapią grupową w Afalog

MODUŁ III - Komunikacja w zespole zamknięcia. Stwardnienie boczne zanikowe a stwardnienie rozsiane

Program szkolenia:
Część pierwsza
Dyzartria
1.Definicja dyzartrii i rodzaje
2.Choroby neurologiczne a dyzartryczne zaburzenia m
3.Diagnoza różnicowa dyzartrii a afazji
4.Terapia dyzartrii
Część druga
5.Etiologia zespołu zamknięcia LIS
6. Rokowanie w LIS
7.Możliwości komunikacyjne pacjenta z LIS
Część trzecia
8. Stwardnienie Boczne Zanikowe SLA a Stwardnienie Rozsiane SM
9. Rokowanie w SLA i SM
10. Kiedy należy włączyć komunikację zastępczą w SLA
Część czwarta
11. Elementy komunikacji alternatywnej / zastępczej w SLA i LIS
12.Warsztaty - krok po kroku wprowadzania Tablicy Alternetywnej Komunikacji
13.Analiza przypadków

Termin: 11.12.2021
Cena: 650 zł
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Dyzartria - diagnoza i terapia Moduł III

Informacja dodatkowa: przy udziale w 11 i 12.12.2021 cena kursu za oba moduły wynosi 1200 zł