right konf podsumowanie

 

 


Prowadząca:
zielony Marlena Puchowska, neurologopeda, specj. afazjolog. Certyfikowany logopeda, członek Polskiego Związku Logopedów. Służby Zdrowia. Autorka powszechnie stosowanej w szpitalach klinicznej Skali Oceny Dynamiki Afazji SODA, autorka książek tera afazją oraz wielu publikacji i wystąpień z zakresu afazjologii, współautorka Tablicy Alternatywnej Komunikacji TAK. Opracowała autorski program cyklicznych szkoleń i warsztatów modułowych dla logopedów. Od wielu lat związana z Kliniką Neurol UMK oraz Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Afalog Centrum Szkoleń Neurologopedycznych, Diagnozy i Terapii Afazji w Bydgoszczy, w rama w wyniku schorzeń neurologicznych oraz terapią grupową w Afalog

MODUŁ IV - Superwizja – analiza przypadków krok po kroku

Omówione zostaną konkretne przypadki na materiale filmowym, opracowany plan terapii
- afazja
- dyzartria
- dysfagia


Termin: 12.12.2021
Cena: 650 zł
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Dyzartria - diagnoza i terapia Moduł IV

Informacja dodatkowa: przy udziale w 11 i 12.12.2021 cena kursu za oba moduły wynosi 1200 zł