right konf podsumowanie

 

 


Celem kursu jest poznanie przez słuchaczy problematyki logopedycznej pacjenta po infekcji COVID-19 i nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia elementów terapii logopedycznej u pacjenta po infekcji COVID-19.

Warsztat poprowadzi:
zielony Anna Maria Pekacka-Egli jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii oraz posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfagię zarówno na oddziałach intensywnej terapii, o. neurorehabilitacji, o. wczesnej rehabilitacji, o. geriatrycznych, o. pediatrycznych i o. otolaryngologicznych, jak również w obszarze opieki ambulatoryjnej. Od 2012 roku wykonuje aparatywną diagnostykę dysfagii (m.in. FEES , VFSS). Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi oraz badawczymi. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w  Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarzadu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Ramowy Program Szkolenia:
1. Układ oddechowy a Covid -19
2. Techniki mobilizacyjne – hands on
3. Pozycje ułożeniowe  (odciążające)
4. Elementy terapii oddechowej – hands on
5.  Elementy terapii dysfonii, dysfagii oraz terapii kognitywnej – hands on

Termin: 9.04.2021, godzina 08.30 – 17.30, miejsce: Katowice
Cena warsztatu: 730 zł
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Covid 19- elementy terapii logopedycznej w rehabilitacji – warsztat praktyczny