right konf podsumowanie

 

 


Podczas szkolenia wychowawcy oraz nauczyciele moga dowiedzieć sie, jak podnosić swoje kompetencje jako wychowawcy, jakie są kluczowe aspekty bycia wystarczająco dobrym wychowawcą, poznają zasady skutecznej i  pozytwnej komunikacji z uczniem i jego rodzicem, postępowanie i rolę wychowawcy w sytuacji konfliktu w grupie,  budowanie przymierza oraz sposoby na integracjię grupy poparte kokretnymi praktycznymi wskazówkami oraz ćwiczeniami.

Prowadzący:
zielony mgr Daria Bochenek-Chmiel – psycholog, psychoterapeuta;  w Centrum In Corpore od blisko 6 lat na co dzień zajmuje się diagnozą, psychoterapią dzieci i młodzieży, psychoeduakcją i poradnictwem dla rodziców dzieci w każdym wieku i z różnymi trudnościami wychowawczymi, rozwojowymi oraz emocjonalnymi, prowadzi również Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci z trudnościami  funkcjonowania społecznego, przystosowawczymi, adaptacyjnymi lub interpersonalnymi. Swoje kwalifikacje stale podnosi poprzez uczestnictwo w różnych szkoleniach, superwizjach. Swój warsztat pracy opiera w dużym stopniu na założeniu, że nie tylko wiedza, doświadczenie ale przede wszystkim rozwój osobisty i praca własna terapeuty rzutuje na uzyskanie wysokich kompetencji jako specjalisty w dziedzinie zdrowia psychicznego i relacji międzyludzkich.

Ramowy plan szkolenia:
1. Cechy wystarczająco dobrego wychowawcy.
2. Kluczowe aspekty roli wychowawcy.
3. Jak mówić by nas słuchano – zasady skutecznej komunikacji, komunikacja “ja”.
4. Postępowanie w przypadku konfliktu w grupie.
5. Zasady zapewnienia poczucia bezpieczeństwa oraz poprawnych realcji w grupie poprzez budowę przymierza/kontraktu grupowego  oraz integrację grupy.
6. Praktyczne ćwiczenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, integracji grupy.
7. Relacje wychowawca-rodzic ucznia.

Szkolenie skierowane do:
- wychowawców oraz nauczycieli grup dzieci w każdym wieku.

Uczestnik po odbyciu szkolenia otrzyma zaświadczenie obejmujące tematykę szkolenia oraz zakres godzinowy.
Uczestnik osiągnie następujące efekty realizacji usługi rozwojowej:
Wiedza: Uczestnik szkolenia będzie wiedział jak podnosić swoje kompetencje jako wychowawca, jakie są kluczowe aspekty roli wychowawcy oraz będzie znał zasady skutecznej komunikacji .

Umiejętności: Uczestnik szkolenia będzie umiał postępować w przypadku konfliktu w grupie.
Kompetencje społeczne: - uczestnik w zakresie kompetencji społecznych posiada umiejętność samokształcenia i dążenia do rozwoju i zgłębiania wiedzy z zakresu kompetencji wychowawczych.


Czas trwania: 5 h dydaktycznych
Koszt: 250 zł/ osoba
Termin: 20.02.2021
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Szkolenie Kompetencje Wychowawcze