right konf podsumowanie

 

 


Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak ważne są komunikaty werbalne oraz niewerbalne, jakie są warunki skutecznego przekazu, jak ważna jest marka osobista oraz w jaki sposób można stać się marką.
Ponadto zyskają umiejętność rozmowy, wzbudzania zaufania i budowania pozytywnych relacji

Prowadząca:
zielony Marianna Dufek - Filolog, kulturoznawca ze specjalnością filmoznawstwo z Telewizją Polską jest związana od ponad 30 lat. lat studenckich – współpracę z Ośrodkiem TVP w Katowicach rozpoczęła w 1985 roku, kiedy studiowała na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 80. ub. wieku prowadziła programy o tematyce młodzieżowej i lifestylowej, tworząc nowatorskie jak na owe czasy formaty audycji.
W 2018 roku  Marianna Dufek została odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi, który docenił Jej osiągnięcia zawodowe. W 2019 otrzymała Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji

Plan ramowy:
zielony Komunikat werbalny ( wygląd, kontakt wzrokowy, gestykulacja, język przestrzeni, interpretacja i ekspresja mówienia)
zielony Komunikat niewerbalny
zielony Warunki skutecznego przekazu ( konstrukcja wypowiedzi, zrozumiałość, jak zainteresować odbiorcę, akceptacja, wiarygodność
zielony Jak ważna jest marka osobista
zielony W jaki sposób można stać się marką
zielony Co składa się na markę osobistą
zielony Jak rozmawiać, wzbudzać zaufanie i budować pozytywne relacje
Uczestnicy biorąc udział w ćwiczeniach będą mogli przyjrzeć się zachowaniu w różnych sytuacjach i przeanalizować jego wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku. Otrzymają informacje zwrotne na temat tego, jak inni mogą nas spostrzegać i jakie to może rodzic konsekwencje. Opracują także swoją strategię na budowanie własnej marki, także w sieci

Szkolenie skierowane jest do:
zielony nauczycieli
zielony pedagogów,
zielony psychologów
zielony wszystkich osoby, które są zainteresowane tematyką komunikacji interpersonalnej

Uczestnik po odbyciu szkolenia otrzyma zaświadczenie obejmujące tematykę szkolenia oraz zakres godzinowy.
Uczestnik osiągnie następujące efekty realizacji usługi rozwojowej:
Wiedza: Uczestnik szkolenia będzie wiedział czym są komunikaty werbalne i niewerbalne i jak ważne są w procesie skutecznego przekazu, oraz będzie wiedział w jaki sposób można stać się marką.

Umiejętności: Uczestnik szkolenia będzie umiał przeprowadzać rozmowę w sposób wzbudzający zaufanie oraz budujący pozytywne relacje.
Kompetencje społeczne: - uczestnik w zakresie kompetencji społecznych posiada umiejętność samokształcenia i dążenia do rozwoju i zgłębiania wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz autoprezentacji.

Czas trwania: 5h dydaktycznych, szkolenie Online
Koszt: 250 zł/ osoba
Termin 17.12.2020
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Komunikacja interpersonalna oraz autoprezentacja