right konf podsumowanie

 

 


Kurs  WCZESNA DIAGNOZA ZABURZEŃ SENSOMOTORYCZNYCH U NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT jest odpowiedzią na coraz większą potrzebę wczesnego wykrywania zaburzeń integracji sensomotorycznej u małych dzieci. Ze względu na fakt, że główne systemy percepcyjne rozwijają się do 7 roku życia CZAS  w tym wypadku gra kluczową rolę w podjęciu skutecznych działań diagnostycznych i terapeutycznych mających na celu wspomaganie prawidłowego rozwoju sensomotorycznego małego dziecka. Jeszcze kilka lat temu klinicyści potrafili zdiagnozować  zaburzenia SI u dzieci 3-4 letnich. Obecny stan wiedzy naukowej i klinicznej daje nam zdecydowanie pełniejsze spektrum wiedzy, kiedy w jakich okolicznościach i z jakimi prawdopodobnymi skutkami powstają zaburzenia SI już  na etapie pre i postnatalnym.

zielony Dr Ewa Bartelmus - Magister fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i dietetyki. Doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Wykładowca akademicki - AWF Katowice, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie Warszawa - Centrum SI. Dyplomowany terapeuta z zakresu terapii: neurorozwojowych, SI, psychoterapii, czaszkowo-krzyżowej, masażu oraz kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. Prowadząca Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej przy Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Wykładowca bielskiej Szkoły Rodzenia. Konsultant oddziału ginekologiczno-położniczego w zakresie diagnostyki i usprawniania psychoruchowego kobiet w ciąży, po porodzie oraz noworodków. Prezes Fundacji Metasensoria, która wspiera dzieci oraz młodzież z problemami z zakresu integracji sensorycznej oraz realizuje programy edukacyjne wspierające zdolną młodzież. Autorka 20 publikacji polskich i zagranicznych w czasopismach, w periodykach branżowych związanych z fizjoterapią (m.in. w „Rehabilitacji w Praktyce”), poświęconych terapii kobiet w ciąży, połogu, pielęgnacji i masażu niemowląt. Prowadząca prywatną akredytowaną placówkę szkoleniową
dla fizjoterapeutów i masażystów oraz prywatną praktykę terapeutyczną „Bartmaj” w Bielsku-Białej.

Podczas zajęć teoretyczno-praktycznych zostaną poruszone między innymi takie zagadnienia jak:

1. Uwarunkowania prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka.
2. Przebieg prawidłowego rozwoju mechanizmu antygrawitacyjnego w kontekście zaburzeń SI.
3. Analiza karty rozwoju psychomotorycznego niemowlęcia w kontekście potencjalnych zaburzeń SI.
4. Analiza czynności odruchowej noworodka i niemowlęcia w kontekście dojrzewania Centralnego i Obwodowego Układu Nerwowego.
5. Organizacja diagnozy SI (wywiad, badanie kondycji sensorycznej i motorycznej noworodka oraz niemowlęcia, ocena dziecka w zakresie Self Regulation, ocena interakcji dziecka z otoczeniem analiza aktywności spontanicznej i zorganizowanej).

Ponadto zostaną zaprezentowane
6. Testy do oceny zaburzeń SI rekomendowane dla dzieci od 4 miesiąca życia.

8 godzinny warsztat będzie miał charakter teoretyczno-praktyczny. Dlatego należy przygotować wygodny strój sportowy.

Zajęcia przeznaczone są dla osób, które są terapeutami SI oraz dla tych którzy tę podróż pragną rozpocząć.

Termin: 13.05.2023, miejsce: Katowice
Cena: 630 zł/ osoba
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: Wczesna diagnoza zaburzeń sensomotorycznych u noworodków i niemowląt

Zagadnienia programowe
zielony Rozwój prawidłowy i nieprawidłowy (różnice, jakie ? na co zwracamy szczególna uwagę)
zielony Dziecko wyzwaniem terapeutycznym ? Czy każde ? Perspektywa terapeuty - praktyka
zielony Ssania i jego regulacja, jedzenie z łyżeczki żucie i gryzienie (norma i jej brak)
zielony Przyjrzenie się ewentualnym trudnościom związanym ze zmianami formy podaży posiłków
zielony Rola rodzica dziecka: jego komfort i wzmacnianie kompetencji
zielonyZalecenia terapeutyczne; konkretne techniki pracy z dzieckiem
zielonySonda, PEG dlaczego i kiedy
zielony Praca z pacjentem demonstracja

Pytania i odpowiedzi
Na warsztaty warto ubrać się w wygodny strój sportowy, będziemy spotykać się także na poziomie podłogi….:)

Szkolenie poprowadzi:
zielony mgr Katarzyna Padula – neurologopeda, Ndt-Bobath Tutor SLT, nauczyciel NDT-Bobath w zakresie logopedii

• w 2001 ukończyła studia na Akademii Bydgoskiej (aktualnie Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego) w Bydgoszczy na kierunku pedagogika ze specjalnością logopedyczną

• w 2007 roku ukończyła Podyplomowe Studia Logopedyczne o specjalności neurologopedia na Uniwersytecie Wrocławskim Pracuje na oddziałach rehabilitacyjnych dla dzieci w Rawiczu oraz na Piaskach/ Marysinie

• jest członkiem Polskiego Związku Logopedów, Polskiego oraz członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath. Jest także członkiem EBTA (European Bobath Tutors Association) oraz ESSD (European Society of Swallowing Disorders).

W pracy stawia na praktykę opartą o aktualną wiedzę medyczną. Preferuje pracę w zespole: lekarz, fizjoterapeuta, neurologopeda. Pacjenci to wcześniaki ale te, które wymagają interwencji i tylko te. Także dzieci z
chorobami o podłożu neurologicznym, wadami wrodzonymi, genetycznymi, metabolicznym a także z komponentą ASD . Na kursach NDT-Bobath zarówno podstawowych jak i Baby, towarzyszyła Instruktorom i Senior Instruktorom polskim i zagranicznym: Aleksandrze Ładzie, Dore Blom (Grecja), Marlenee D’Hondt (Belgia), Sheri Rabino (Izrael). Nawiązała współpracę z Erin Ross (Stany Zjednoczone) twórczynią SOFFI, metody oceny karmienia wcześniaków.


Koszt szkolenia: 690 zł
Termin szkolenia: 21-22.10.2023
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Podejście funkcjonalne do zagadnień przyjmowania pokarmów u dzieci z zaburzonym rozwojem

Zaburzenia odżywiania u dzieci (PFD), Zaburzenia unikania pokarmów (ARFID), Wybredne niejadki (PE) jak rozróżnić:

Zagadnienia programowe
zielony Zaburzenia odżywiania u dzieci (PFD)
zielony Zaburzenia unikania pokarmów (ARFID)
zielony Wybredne niejadki (PE)
1. Czy trudności w nabywaniu kompetencji żywieniowych są wyzwaniem terapeutycznym? Perspektywa terapeuty praktyka
2. Ssanie i pokarmy stałe (z czym to się je ?)
3. Oddziaływanie terapeutyczne
4. Rola rodzica dziecka: jego komfort i wzmacnianie kompetencji
5. Jemy czy nie jemy ? Jak jemy ?: od urodzenia do wieku przedszkolnego
6. Omówienie kwestii związanych z występowaniem dysfagii
7. Praca z pacjentem demonstracja ?
8. Pytania i odpowiedzi…..(dyskusja)

Szkolenie poprowadzi:
zielony mgr Katarzyna Padula – neurologopeda, Ndt-Bobath Tutor SLT, nauczyciel NDT-Bobath w zakresie logopedii

• w 2001 ukończyła studia na Akademii Bydgoskiej (aktualnie Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego) w Bydgoszczy na kierunku pedagogika ze specjalnością logopedyczną

• w 2007 roku ukończyła Podyplomowe Studia Logopedyczne o specjalności neurologopedia na Uniwersytecie Wrocławskim Pracuje na oddziałach rehabilitacyjnych dla dzieci w Rawiczu oraz na Piaskach/ Marysinie

• jest członkiem Polskiego Związku Logopedów, Polskiego oraz członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath. Jest także członkiem EBTA (European Bobath Tutors Association) oraz ESSD (European Society of Swallowing Disorders)

W pracy stawia na praktykę opartą o aktualną wiedzę medyczną. Preferuje pracę w zespole: lekarz, fizjoterapeuta, neurologopeda. Pacjenci to wcześniaki ale te, które wymagają interwencji i tylko te. Także dzieci z chorobami o podłożu neurologicznym, wadami wrodzonymi, genetycznymi, metabolicznym a także z komponentą ASD. Na kursach NDT-Bobath zarówno podstawowych jak i Baby, towarzyszyła Instruktorom i Senior Instruktorom polskim i zagranicznym: Aleksandrze Ładzie, Dore Blom (Grecja), Marlenee D’Hondt (Belgia), Sheri Rabino (Izrael). Nawiązała współpracę z Erin Ross (Stany Zjednoczone) twórczynią SOFFI, metody oceny karmienia wcześniaków.


Koszt szkolenia: 450 zł
Termin szkolenia: 04.11.2023, miejsce: Katowice
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Zaburzenia karmienia i odżywiania u dzieci

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności wczesnego wspomagania rozwoju odruchowej motoryki ustno- twarzowej i terapii sensomotorycznej.

Instruktor prowadzący:
zielony Dr Anna Regner - neurologopeda, nauczyciel akademicki. Kierownik Podyplomowych Studiów Studiów „Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka” oraz konsultant ds. nauki i wykładowca na Studiach Podyplomowych z Neurologopedii i Logopedii Klinicznej Wrocławskiej Akademii Medycznej. Międzynarodowy terapeuta bazujący na neurosensomotorycznych metodach rozwojowych. Międzynarodowy  instruktor masażu niemowlęcego Petera Walkera oraz terapeuta metody Castillo Moralesa i Terapii Czaszkowo-Krzyżowej.

Do udział w warsztatach zapraszamy:
zielony logopedów i neurologopedów
zielony pedagogów specjalnych i psychologów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi
zielony lekarzy
zielony fizjoterapeutów

Program warsztatów:
Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno twarzowych
· Techniki manualne regulujące nieprawidłowe napięcie mięśniowe całego ciała z wykorzystaniem łańcuchów mięśniowych (zastosowanie ruchu rytmicznego i wibracji)
· Zastosowanie w terapii manualnej olejków eterycznych  ułatwiających kontakt dotykowy i poznawczy z pacjentem
· Stymulacja zmysłów  sensomotorycznych wpływających  na kompleks  ustno twarzowy (dotyk, węch, smak, wzrok, słuch)
· Wybrane ćwiczenia regulujące wydłużenie fazy wdechowej i wydechowej
· Ćwiczenia korygujące dysfunkcje połykania (kontrola domykania  jamy ustnej, redukcji ślinienia, częstotliwości połykania, perasteltyki przełyku i inne)

· Manualne techniki regulujące napięcie neuromięśniowe w obszarze stawów skroniowo żuchwowych.
· Demonstracja wybranych technik terapii stopy i ręki  wpływających na poprawę funkcjonowania w obszarze ustno twarzowym
· Ćwiczenia manualne (kontrola domykania jamy ustnej)
· Masaż ustno- twarzowy z uwzględnieniem obszarów sensomotorycznych:

- masaż zewnętrzny mięśni mimicznych
- masaż wewnętrzny jamy ustnej
·  Wpływ terapii ręki i stopy na poprawę funkcjonowania obszaru ustno-twarzowego (omówienie i demonstracja wybranych ćwiczeń).

Termin warsztatów: 6-7.10.2023  Miejsce: Katowice
Cena warsztatów: 1290 zł

Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Warsztaty umiejętności praktycznych z Dr Anną Regner

Cel kursu:
Nauka rozpoznawania cech skoliozy, ocena skoliozy, kategoryzowanie pacjentów i rozwijać myślenie w „blokach ciała”. Nauka oddychania korekcyjnego, które stanowi podstawowy element wykorzystania sił wewnętrznych do poprawy czynności funkcjonalnych i ruchliwości wklęsłości zdeformowanego i zmienionego tułowia. Terapia Schrotha została utworzona przez Katharinę Schroth w 1920 roku i jest stale udoskonalana dzięki doświadczeniu terapeutów Schrotha z całego świata - dziś nosi nazwę

Asklepios Katharina Schroth. ISST-International Schroth 3-dimensional Scoliosis Therapy wg Asklepiosa Kathariny Schroth polega na zastosowaniu zindywidualizowanego programu ćwiczeń łączącego korygujące wzorce wraz z Oddechem  Korekcyjnym oraz z odpowiednimi metodami fizjoterapeutycznymi. 

Kurs prowadzi do wszechstronnego, konstruktywnego rozumowania klinicznego dotyczącego leczenia zachowawczego skolioz. Umożliwi fizjoterapeutom prawidłowe prowadzenie leczenia zachowawczego pacjentów ze skoliozami i wadami postawy, co pozwoli mu stać się członkiem interdyscyplinarnego zespołu specjalistów.

ISST Schroth: jest jedną z metod/koncepcji rekomendowanych przez SOSORT, opartą na głównych zasadach tzw. Specyficznej Fizjoterapii w leczeniu skolioz (Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises- PSSE).

Całość szkolenia ISST Schroth BASIC COURSE obejmuje: PART 1 & PART 2. Ukończenie nadaje certyfikacje terapeuty metody ISST Schroth.

Warunkiem uczestnictwa w kursie Part 2, jest pozytywny wynik egzaminu kończącego Part 1 (egzamin pisemny) oraz przygotowanie i przedstawienie Studium przypadku w okresie pomiędzy kursem Part 1 & Part 2. Kurs Part 2 – kończy się egzaminem praktycznym.
Kurs kończy się egzaminem pisemnym (po I cz. kursu) oraz praktycznym(po II cz. kursu) nadającym certyfikat terapeuty metody ISST
Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów / studentów fizjoterapii z tytułem licencjata /studentów fizjoterapii od IV roku

Instruktor:
zielony Part 1: dr n.med i n. o zdr. Elżbieta Piątek-Krzywicka – asystent na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu. Od 2021 roku pierwszy i jedyny w Polsce instruktor specyficznej metody fizjoterapeutycznej w leczeniu skolioz ISST Schroth. Wieloletnie doświadczenie w terapii skolioz i wad postawy dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Obyła liczne staże zagraniczne w  renomowanych europejskich ośrodkach specjalizujących się w terapii skolioz i deformacji kręgosłupa (Asklepios Katharina Schroth, Bad Sobernheim, Niemcy; Instituto Scientifico Italialo Colonna Vertebrale –Mediolan, Włochy; Scoliosis Rehabilitation Centre, Belgrad; Serbia). Autorka publikacji naukowych w prestiżowych czasopismach, prelegent wielu krajowych jak i zagranicznych konferencji naukowych.

zielony Part 2 : Axel Hennes International ISST – Schroth Senior Instructor dr n.med i n. o zdr. Elżbieta Piątek-Krzywicka
Ramowy Program Szkolenia:
1. Podstawowe pojęcia związane z: etiologią, koncepcją biomechaniczną, patomechanizmem zmian w trzech płaszczyznach oraz przebiegu skolioz idiopatycznych, koncepcją vicious cycle, progresją skrzywień,  leczeniem gorsetowym, leczeniem operacyjnym
2. Ocena kliniczna i radiologiczna: protokół terapii, body reading, skoliometr, inklinometr, testy funkcjonalne
3. Klasyfikacja pacjenta ze skoliozą w oparciu o ISST Schroth (dodatkowo King, Rigo, Lenke)
4. Specyficzne mobilizacje (praktyka): pasywne, asystujące, aktywne
5. Terapia trójpłaszczyznowego oddechu: Oddech korekcyjny – w celu odwrócenia cech skoliotycznych i mobilizacji/ekspansji obszarów restrykcyjnych;
6. Stabilizacja 3D: ćwiczenia trójpłaszczyznowej korekcji deformacji. Od pozycjonowania do autokorekcji.
7. Ćwiczenia czynności dnia codziennego (ADL: Activities of daily living): warianty postawy, instrukcje dotyczące pracy z Napięciem Postawowym (Basic Tension)
8. Korekcja strzałkowa: korekta w płaszczyźnie strzałkowej, łatwa do zastosowania i niezbędna dla stabilności kręgosłupa, zwłaszcza w odcinku lędźwiowym
9. Ćwiczenia w gorsecie: multidyscyplinarna koncepcja

Warunkiem uczestnictwa w kursie Part 2, jest pozytywny wynik egzaminu kończącego Part 1 (egzamin pisemny) oraz przygotowanie i przedstawienie Studium przypadku w okresie pomiędzy kursem Part 1 & Part 2. Kurs Part 2 – kończy się egzaminem praktycznym.

Termin kursu: 16-20.06.2023 (Part I) i 6-10.12.2023 (Part II)
Cena szkolenia: 8900 zł (cena obejmuje Part I i II)
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia METODA ISST – SCHROTH

zielony mgr Aneta Kiepiela-Koperek - logopeda, neurologopeda, pedagog. Od 2005 r pracuje jako logopeda a od 2013 r. prowadzi głównie terapię dzieci z mutyzmem wybiórczym. Autorka artykułów nt mutyzmu wybiórczego min. w Forum Logopedy, współautorka artykułu w Logopedii PTL, współautorka książki na temat mutyzmu wybiórczego „Mutyzm wybiórczy w praktyce terapeutycznej”. Od kilku lat współpracuje z prof. zw. dr hab. Zbigniewem Tarkowskim. Jej studium przypadku przedstawiono w najnowszej książce Profesora wydanej w USA „Shyness Logophobia Mutism. Diagnosis and Therapy.”.

Udział w szkoleniu mogą wziąć:
zielony logopedzi,
zielony psycholodzy,
zielony pedagodzy,
zielony nauczyciele

Ramowy program szkolenia (16 h dydaktycznych):
1.    Etiologia.
2.    Kryteria rozpoznawania mutyzmu wybiórczego.
3.    Dylematy diagnostyczne – różnicowanie mutyzmu wybiórczego z innymi zaburzeniami.
4.    Rodzaje mutyzmu wybiórczego.
5.    Wywiad z rodzicami.
6.    Postępowanie z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym.
7.    Przykłady metod terapii.
8.    Terapia dziecka z MW wg autorskiego Programu Level Up ©
9.    Bogata dokumentacja video z własnej praktyki terapeutycznej.

Cena szkolenia: 790 zł
Termin szkolenia: 22-23.04.2023

Pobierz: Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Mutyzm wybiórczy – dylematy diagnostyczne. Terapia dziecka wg autorskiego Programu Level Up

Praktyczne szkolenie przedstawiające możliwości wykorzystania technik mięśniowo- powięziowych w pracy z najmłodszymi pacjentami. Szczególny aspekt szkolenia to zastosowanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi oraz wadami postawy.   Babywork-  Rozluźnianie mięśniowo- powięziowe to szczegółowa analiza strukturalna oraz funkcjonalna pacjenta a także umiejętność zastosowania podejmowania własnych strategii pracy oraz zastosowania odpowiednich technik. Kurs jest świetnym uzupełnieniem metod neurologicznych, dającym możliwość spojrzenia na najpopularniejsze problemy w pracy z najmłodszymi od strony strukturalnej.

Moduł drugi szkolenia obejmuje zagadnienia związane z głębokimi strukturami mięśniowo- powięziowymi. Jest to uzupełnienie wiedzy poznanej na module pierwszym, pozwalającej jeszcze bardziej dogłębnie oraz szczegółowo analizować problemy najmłodszych pacjentów. Duża część szkolenia poświęcona jest nauce planowania strategii terapii które kursanci mogą z powodzeniem wykorzystać w terapii.

Prowadzący:
zielony mgr Damian Czerwik - fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Strukturalnej szkoły Anatomy Trains. Absolwent Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu terapii manualnej. W 2015 roku rozpoczął swoją przygodę z Integracją Strukturalną która na zawsze zmieniła jego podejście do problemów pacjentów. Chęć nieustannego rozwoju sprawiła że w 2017r wziął udział w warsztatach sekcyjnych w Arizonie (USA), prowadzonych przez samego Todda Garcia. W latach 2019-2021 szkoleniowiec w anatomytrains.pl.  Na codzień pracuje min. z najmłodszymi pacjentami z problemami neurologicznymi, logopedycznymi czy wad postawy, wykorzystując wiedzę na temat dysfunkcji mięśniowo- powięziowych.

Ramowy program szkolenia (28 godzin zegarowych) zajęć.
zielony    Omówienie anatomii obszarów pracy poparte nagraniami sekcyjnymi, dokładna palpacja struktur mięśniowo- powięziowych
zielony    Planowanie strategii terapii mięśniowo- powięziowej oraz dogłębna analiza postawy – jak widzieć i czytać zależności w ciele pacjenta w poszczególnych wzorcach
zielony    Techniki uwalniania mięśniowo- powięziowego – szczegółowa i wyczerpująca prezentacja technik pracy z pacjentem
zielony    Sesja demo instruktora z pacjentem, oraz praca kursantów z dziećmi pod okiem instruktorów

Plan kursu:
Dzień 1
Przypomnienie najtrudniejszych zagadnień związanych z modułem pierwszym, praktyczne powtórzenie technik dotyczących danych obszarów.

Głębokie struktury mięśniowo- powięziowe z przodu ciała
Omówienie teoretyczne głębokich połączeń mięśniowo- powięziowych biegnących w płaszczyźnie strzałkowej z przodu ciała. Szczegółowa analiza posturalna globalna jak i dotycząca omawianej struktury. Praca manualna obejmująca obszar mięśni takich jak: zginacz głęboki palców, zginacz głęboki palucha, piszczelowy tylny, przywodziciel wielki, przywodziciel  długi, przywodziciel  smukły, grzebieniowy, dno miednicy

Dzień 2
Głębokie struktury mięśniowo- powięziowe z przodu ciała
Omówienie teoretyczne głębokich połączeń mięśniowo- powięziowych biegnących w płaszczyźnie strzałkowej z przodu ciała. Szczegółowa analiza posturalna globalna jak i dotycząca omawianej struktury. Praca manualna obejmująca obszar struktur takich jak: jama brzuszna, przepona, mięsień czworoboczny lędźwi, mięsień lędźwiowy, mięsień biodrowy
Dzień 3
Głębokie struktury mięśniowo- powięziowe obszaru głowy oraz kręgosłupa
Omówienie teoretyczne głębokich połączeń mięśniowo- powięziowych biegnących w płaszczyźnie strzałkowej z przodu ciała. Szczegółowa analiza posturalna globalna jak i dotycząca omawianej struktury. Praca manualna obejmująca obszar struktur takich jak: dno ust, mięsień żwacz, mięśnie skrzydłowe, mięśnie pochyłe, stawy żebrowo- poprzeczne oraz żebrowo- kręgowe.
Techniki mięśniowo- powięziowe i strategie planowania sesji w przypadku problemu skoliozy kręgosłupa.
Dzień 4
Struktury mięśniowo- powięziowe kończyn górnych
Omówienie teoretyczne wybranych połączeń mięśniowo- powięziowych zawartych w taśmie głębokiej oraz kończynie górnej. Szczegółowa analiza posturalna globalna jak i dotycząca omawianej struktury. Praca manualna obejmująca obszar struktur takich jak: dół pachowy, mięsień piersiowy mniejszy, mięsień podłopatkowy, mięsień dwugłowy, ramienny, ramienno- promieniowy, zginacze palców powierzchowne, głębokie, zginacze nadgarstka, strukury mięśniowo- powięziowe w obrębie dłoni.

Planowanie strategii terapii oraz powtórzenie wybranych zagadnień

Szczegółowe omówienie wybranych przykładów pacjentów ze zróżnicowanymi problemami neurologicznymi oraz problemami wady postawy. Analiza strategii pracy.
Sesja demo instruktora.
Sesja kursantów z pacjentami „z zewnątrz”

Regulamin: Regulamin Kursów
Cena: Cena promocyjna w In Corpore 2200 zł (cena regularna szkolenia 2500 zł)
Termin: 08-11.12.2022

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Baby work - Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe w pediatrii moduł II

Rzeczywistość jest Jedna, a jej rozmaite aspekty tworzą Wyższy Porządek. Pierwotny Oddech Życia (POŻ) jest manifestacją takiego aspektu rzeczywistości, jakim jest Siła Życiowa(SŻ) niosąca w sobie życie. Przyjmując, że cały Wszechświat jest żywy i ma w sobie taki pierwiastek jak życie, można zrozumieć Siłę Życiową jako ukierunkowane strumienie aktywnie manifestującego się życia. Strumienie te odmiennie manifestują się w różnego rodzaju bytach. Płyną one z Kosmosu przez Ziemię i przez wszystko co się na niej znajduje, przez ludzi także.
Taką manifestację Siły Życiowej w człowieku, nazwano Pierwotnym Oddechem Życia, w analogii do oddychania płucnego. Jedno i drugie oddychanie manifestuje się jako pulsacja w ciele.
Praca terapeutyczna  z Pierwotnym Oddechem Życia daje możliwość odczucia , wykorzystania oraz wzmocnienia zasobów Siły Życia dla zachowania zdrowia człowieka. Od człowieka zależy jaką część pozytywnej Siły Życia skutecznie wykorzysta dla siebie.


Kurs Pierwotnego Oddechu Życia stworzony został przez Swietłanę Pełczyńską. Jest efektem jej przemyśleń oraz odczuć wynikających z wieloletniego doświadczenia w pracy z pacjentami za pomocą różnych technik  terapeutycznych, takich jak Terapia Czaszkowo-Krzyżowa, Terapia Polarity, praca z Wahadłem i inne.

Podczas kursu poznajemy:
zielony rodzaje zaburzeń równowagi w organizmie człowieka,
zielony narzędzia stosowane przy pracy z wykorzystaniem Pierwotnego Oddechu Życia,
zielony 3 metody pracy z Pierwotnym Oddechem Życia.
Podczas kursu dostajemy:
zielony wiedzę dotyczącą ciał subtelnych i ich znaczenie w organizmie człowieka,
zielony umiejętności ich odczuwania i pracy z nimi,
zielony możliwości zagłębienia się w energetykę tkanek, organów i doświadczania ich komunikacji pomiędzy sobą.

Kurs obejmuje 2 moduły po 24 godziny (razem 48 godzin).
I moduł – praca z Pierwotnym Oddechem Życia na poziomie ciał subtelnych w celu stworzenia harmonii i równowagi w całym organizmie
II moduł – praca z Pierwotnym Oddechem Życia i wykorzystanie go dla wzmocnienia zasobów ciała fizycznego w procesach zdrowienia

Kurs poprowadzi wieloletnia nauczycielka tej techniki:
zielony Grażyna Małgorzata Zalewska – terapeuta TCK, nauczyciel terapii Polarity oraz „Normalizacji składu biochemicznego organizmu człowieka i jego subtelnej przestrzeni” stworzonego przez Swietłanę Pełczyńską.
W 2005 r. poznałam dr Grażynę Walasek,  moją pierwszą nauczycielkę, która wprowadziła mnie w obszar w pełni świadomych terapii. W krótkim czasie na mojej drodze pojawiła się Swietłana Pełczyńska, która pokazała mi, że świat wygląda zupełnie inaczej niż  go postrzegałam. Stworzone przez nią metody pracy z ciałem człowieka i jego subtelną przestrzenią rozwinęły moje terapeutyczne umiejętności. 15 lat systematycznych spotkań, kursów, seminariów, rozmów i wreszcie wspólnej pracy nad tworzeniem kolejnych kursów, pomogły mi w rozwoju i staniu się nauczycielem. Z pasją dzielę się swoją wiedzą i umiejętnościami oraz pomagam w odnajdywaniu innym osobom ich własnej drogi zarówno na ścieżce terapeutycznej jak również w ich osobistym rozwoju.”
Przekazywanie wiedzy i uczenie innych osób - jak pomagać sobie i innym jest efektem mojej ponad 20-letniej pracy z ludźmi, ich problemami, chorobami oraz wnikliwa obserwacja i doświadczanie swojego życia, codzienności, stanu zdrowia i zachodzących zmian w organizmie.


Cena: 1500 zł za moduł
Termin: 27-29.10.2023 (moduł 1), 12-14.01.2024 (moduł 2)
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Pierwotny Oddech Życia

Cel szkolenia:  W trakcie szkolenia jego uczestnicy poszerzą swoją wiedzę w zakresie metod diagnozy dysfagii  u dzieci oraz nabędą umiejętność prowadzenia kompleksowej rehabilitacji w różnych podejściach terapeutycznych stosowanych z powodzeniem w krajach niemieckojęzycznych: Szwajcarii, Austrii i Niemczech.


zielony dr n med. Anna Maria Pękacka-Egli ukończyła studia z zakresu lingwistyki klinicznej (Master of Science) na Uniwersytecie w Bielefeld (Niemcy). Do 2012 roku pracowała w LWL-Klinikum Gütersloh na oddziałach neurologicznym i udarowym, od 2012 roku pracuje w Szwajcarii. Pracowała m.in. w klinice neurorehabilitacyjnej cereneo AG, Rehaklinik Bellikon (SUVA) i Spitalzentrum Oberwallis. Obecnie kierownik Działu Logopedii oraz senior speech and dysphagia therapist w Zürcher RehaZentren Wald. Aktywna jako professional expert w zespole ds. dysfagii działającym przy Nestle Health Science. Stale podwyższa swoje kwalifikacje i zdobywa nowe umiejętności. Absolwentka licznych kursów i szkoleń: Workshop on instrumental assessments for oropharyngeal dysphagia: decision making for management and rehabilitation (Mediolan 2016),  Endoscopy- Hands on Workshop (Terrenzana, 2014), Trachealcannulamanagement, Basics and Application of principles of neuroplasticity  in Neurorehabilitation, transcranial direct current stimulation (Singen, 2014), Optimal positioning, LIN® and Bobath® concepts, (Zurych, 2014), Dysphagia therapy – infants and children with tracheal cannulas (Zurych, 2012). Jest członkiem Schweizerische Gesellschaft für Dysphagie, European Society for Swallowing Disorders, Deutsch-schweizerischer Logopäden- und Logopädinnen Verband i in.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
zielony Logopedów i  neurologopedów,
zielony Fizjoterapeutów,
zielony Lekarzy  

Ramowy Program Szkolenia
zielony Podstawy teoretyczne:  fizjologia i patologia oddychania (teoria i praktyka)
zielony Połykanie - warianty norm połykania; połykanie u osoby zdrowej; połykanie u dzieci;
zielony Anatomia i fizjologia połykania i jedzenia u dzieci
zielony Podmiotowe i przedmiotowe metody diagnostyczne
zielony Etiologia zaburzeń połykania u pacjentów  pediatrycznych ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów neurologicznych i gastroenterologicznych
zielony blok praktyczny: CASE STUDIES – różnicowanie: dysfagia/karmienie/SI/gastroenterologia
zielony Diagnostyka kliniczna
zielony Diagnostyka obrazowa
zielony Metody terapeutyczne:
   - Terapia orofacjalna; blok praktyczny
   - Terapia Manualna; blok praktyczny
   - Funkcjonalna Terapia K I D S ® ; blok praktyczny
zielony Tracheotomia u dzieci – sposoby postępowania
zielony Warsztat praktyczny odsysania; blok praktyczny
zielony Odżywianie i trawienie
zielony Sondowanie
zielony Sondy, mieszanki, antyrefluks

Informacje dodatkowe:
Minimalna liczba uczestników szkolenia 16 osób

Termin: 13-14.05.2023
Cena kursu: 1500 zł

Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszeniowy Dysfagia pediatryczna – diagnostyka i terapia

Szkolenie w sposób praktyczny opisuje próby zawarte w publikacjach: Krótkie wędzidełko języka u noworodków i niemowląt – diagnoza i terapia oraz Krótkie wędzidełko języka u noworodków i niemowląt – protokół obserwacji. Ostatnie narzędzie zostało opracowane na podstawie kwestionariuszy i artykułów anglojęzycznych oraz badań przeprowadzonych na ponad stu pacjentach w wieku od 1 tygodnia do 12 miesiąca życia.
W badaniach brały udział dzieci zgłaszające się do gabinetu specjalisty wczesnej logopedii klinicznej w Śląskim Centrum Niemowlaka. Najczęściej obserwowane nieprawidłowości i kompensacje u niemowląt z ankyloglosją zostały ujęte w protokole, obok prób charakterystycznych dla znanych kwestionariuszy anglojęzycznych.


Prowadząca stara się czytelnie wyjaśnić i zobrazować kolejne próby i techniki badania noworodka i niemowlęcia z ankyloglosją. Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka… Przygotowałam dla uczestników kilkadziesiąt zdjęć, około pięćdziesięciu filmików, aby zobrazować krok po kroku diagnozę ankyloglosji u niemowląt, a następnie postępowanie terapeutyczne, mające na celu nie tylko pracę z blizną ale również próby przemodelowania wzorca ssania, pozycji spoczynkowej warg i języka. Najnowsza literatura i praktyka światowych autorytetów w zakresie pracy z niemowlętami przeplatają się z codzienną praktyką autorki.

Instruktor szkolenia
zielony dr Marzena Machoś – logopeda, specjalistka wczesnej logopedii klinicznej.
Doktor Marzena Machoś jest zwolennikiem holistycznego podejścia do procesu terapii dziecka niemówiącego. Szkolenie prezentuję strategię wyrosłą na gruncie wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi z problemami w komunikowaniu się. Warsztatowa prezentacja budowania fundamentalnych zachowań komunikacyjnych u dziecka stanowi podejście eklektyczne, którego bazą jest normatywny rozwój funkcji poznawczych zdrowego dziecka. Niewątpliwą zaletą prezentowanego podejścia jest stosowanie w czasie terapii przedmiotów codziennego użytku.
Dr Machoś jest autorką licznych artykułów, Kart Diagnozy Neurologopedycznej Niemowlęcia, programu stymulacji komunikacji dla małych dzieci, autorką pierwszego polskojęzycznego programu z zakresu dogoterapii i komunikacji, Kart obserwacji bazowych umiejętności komunikacyjnych i poradników Od zabawy do mówienia i Dla oczka i uszka, pierwsze dźwięki maluszka. Wykładowca na studiach podyplomowych na kilku uczelniach wyższych.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
zielony Logopedów i  neurologopedów,
zielony Fizjoterapeutów,
zielony Terapeutów zajęciowych,
zielony Lekarzy
 
Ramowy Program Szkolenia
1. Ocena wędzidełka języka (przegląd literatury)
2. Pozycja spoczynkowa warg i języka
Ocena pozycji spoczynkowej warg (zdjęcia)
Ocena pozycji spoczynkowej języka (zdjęcia, filmy)
Próba 1. Obserwacja pozycji spoczynkowej języka - bez ingerencji specjalisty
Próba 2. STPH jako próba diagnostyczna i ćwiczenie miofunkcjonalne (zdjęcia, filmy)
3. Od ruchomości języka do funkcji:
  · skala Hazlebaker/Amir,
  · protokół Martinelli,
  · ruchomość języka, a mechanika ssania
  · ocena miejsca przyczepów wędzidełka (Coryllos)
4. Praktyczne aspekty badania (pozycja, manewr dwóch palców – filmy, zdjęcia)
5. Obserwacja dziecka w trakcie karmienia – na co zwrócić uwagę (zdjęcia, filmy)
6. Realizacja wybranych odruchowych reakcji oralnych i obserwacja wnętrza jamy ustnej
7. Ocena ruchu języka w trakcie ssania nieodżywczego i odżywczego
  · Technika Marmet
  · Propozycja własna „badanie na palcu” w modyfikacji M. Machoś
8. Rytm ssania odżywczego
  · Ocena rytmu ssania (obserwacja)
  · Technika osłuchiwania stetoskopem w trakcie karmienia piersią i butelką
  · Zaburzony rytm ssania u dzieci ze skróconym wędzidełkiem języka, rytm normatywny, a rytm dzieci z ankyloglosją (studium przypadku, nagrania “odgłosów ssania”)
9. Ocena piersi mamy po karmieniu (obserwacja i wywiad)
10. Krótkie wędzidełko języka a sen niemowlęcia
11. Tyłożuchwie a funkcja ssania
12. Kolki, refluks i aerofagia u niemowląt z ankyloglosją (AIR, Kotlow)
13. Kryzys trzeciego miesiąca (hamowanie odruchów, a problemy z karmieniem, karmienia „na śpiocha”)
14. Ankyloglosja niemowląt na etapie rozszerzania diety (symptomy, oddziaływania terapeutyczne)
  •    kwestionariusz wywiadu (M. Machoś)
15. Opieka nad niemowlęciem przed i po frenotomii
  •    Praca z ciałem po zabiegu przecięcia wędzidełka (ćwiczenia rozluźniające dno jamy ustnej w opracowaniu J. Sadowskiej (dziękuję:))
  •    Przygotowanie do zabiegu przecięcia wędzidełka języka
  •    Ćwiczenia po zabiegu przecięcia wędzidełka języka (propozycja własna)
  •    Próba przemodelowania wzorca ssania (ćwiczenia, M. Machoś)
  •    Próba przemodelowania pozycji spoczynkowej języka (M. Machoś)
  •    Próba przemodelowania pozycji spoczynkowej warg (M. Machoś)
14. Praca w zespole
  •    Doświadczenia własne,
  •    Publikacja D. Kozłowskiej- Rup i M. Machoś, Wędzidełko języka. Zeszyt rodzica i terapeuty, Wydawnictwo Googoo
15. Omówienie Protokołu

Termin: 21.05.2023
Cena: 530 zł

Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszeniowy Niemowlak u logopedy II Miobobo