right konf podsumowanie

 

 


Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz kompetencji, które są niezbędne do właściwej diagnozy oraz terapii logopedycznej w przypadku dyslalii obwodowej. Dzięki szkoleniu uczestnicy nabędą umiejętności w rozpoznawaniu nieprawidłowości artykulacyjnych pacjenta w odniesieniu do patomechanizmu ich powstawania.

i malickaSzkolenie poprowadzi
zielony dr Izabela Malicka – dr n. hum., logopeda, wieloletni wykładowca akademicki (m.in. Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Akademia Frycza- Modrzewskiego w Krakowie, WSB w Cieszynie, PWSZ w Nowym Sączu), członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Pomysłodawczyni oraz inicjatorka powstania „Centrum Wad Twarzoczaszki", gdzie prowadzi diagnozę oraz terapię w zakresie zaburzeń mowy u osób z rozszczepem wargi i/lub podniebienia. Współpracuje z takimi specjalistami jak: ortodonci, laryngolodzy, chirurdzy twarzowo- szczękowi oraz fizjoterapeuci. Ponadto konsultuje pacjentów z wadami zgryzu kwalifikowanych do operacji ortognatycznych w ścisłej współpracy z ortodontą. Od kilkunastu lat pracuje w International School of Krakow, gdzie zajmuje się opieką logopedyczną dzieci anglojęzycznych . Jest autorką publikacji naukowych oraz czynnym uczestnikiem w licznych konferencjach. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się badania dotyczące wpływu warunków anatomiczno - czynnościowych na mowę dziecka oraz osób dorosłych.

Ramowy program szkolenia (7h lekcyjnych):
zielony rodzaje oraz etapy diagnozy logopedycznej;
zielony typologie zaburzeń mowy, w tym wymowy;
zielony ocena czynności prymarnych takich jak: oddychanie fizjologiczne, czynności pokarmowe w tym połykanie oraz obecność parafunkcji;
zielony wady anatomiczne przestrzeni orofacjalnej w odniesieniu do normy oraz możliwych przyczyn (budowa zgryzu, podniebienia twardego oraz miękkiego, ocena wędzidełek);
zielony system fonemowo-fonetyczny języka polskiego jako narzędzie niezbędne do opisu normatywnych realizacji fonemów;
zielony metody badania artykulacji;
zielony patomechanizm zaburzeń realizacji fonemów spółgłoskowych ze względu na sposób i miejsce artykulacji, udział wiązadeł głosowych oraz rezonatora nosowego w dyslalii obwodowej;
zielony nienormatywne cechy fonetyczne w realizacjach wybranych fonemów spółgłoskowych;
zielony typy terapii logopedycznej w odniesieniu do diagnozy;
zielony strategia postępowania logopedycznego w przypadku wybranych form zaburzeń dyslalii obwodowej – propozycja metody terapii w przypadku zaburzeń oddychania oraz ustnej fazy połykania;
zielony rola innych specjalistów w procesie diagnozy oraz terapii logopedycznej dyslalii obwodowej.

Termin szkolenia: 21.05.2022
Cena szkolenia: 400 zł

Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Diagnoza i terapia logopedyczna dyslalii obwodowej

Prowadząca: Marta Baj-Lieder, logopeda wczesnej interwencji, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta karmienia, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta metody SOS Approach to Feeding, międzynarodowy instruktor metody Butejki, instruktor masażu Shantala. Wykładowca akademicki, autor i współautor książek dla specjalistów, rodziców i dzieci. Ukończyła liczne szkolenia w Polsce i UK. Szkoliła się pod okiem wielu wybitnych specjalistów z dziedziny terapii karmienia. Szkolenia na temat ARFID ukończyła w Polsce, jak również w Londynie, jednym z nich było szkolenie organizowane pod auspicjami Uniwersytetu Winchester.

Część 1
1.    Neofobia pokarmowa -historia
2.    Charakterystyka okresu neofobii pokarmowej
3.    Indywidualne różnice w ekspresji neofobii
4.    Rola układów sensorycznych
5.    Ekspozycja w neofobii pokarmowej
6.    Jak pomóc dziecku na etapie neofobii?
7.    Zasady zabaw jedzeniem

Cześć 2
1.    ARFID historia
2.    Etiologia zaburzenia ARFID
3.    Kryteria diagnostyczne ARFID
4.    ARFID- czerwone flagi
5.    Charakterystyka pacjenta z ARFID
6.    Konsekwencje zaburzenia ARFID
7.    Pomoce pogłębiające diagnostykę
8.    Terapia
Część 3.
1.    ARFID a neofobia- diagnoza różnicowa
2.    Niejadek a ARFID
3.    ARFID a jadłowstręt psychiczny, bulimia, inne schorzenia.

Koszt: 300 zł/osoba
Termin: 10.06.2022
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Neofobia pokarmowa i ARFID, podobieństwa i różnice

EEG Biofeedback jest metodą terapii opartej na technice komputerowej, umożliwiającej trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie, zwykle niedostępnymi dla naszej świadomości. Stosując EEG Biofeedback możemy poprawić wzorce czynności bioelektrycznej mózgu, co stwarza duże możliwości w leczeniu zaburzeń: neurologicznych; psychiatrycznych; psychosomatycznych.

Szkolenie poprowadzi:
zielony dr Paweł Dobrakowski - pasjonat terapii EEG-Biofeedback, posiada kwalifikacje potwierdzone wieloma międzynarodowymi certyfikatami. Prowadził szkolenia z zakresu terapii neurofeedback dla Ośrodka akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej. Prowadzi badania z zakresu oddziaływania terapii EEG-Biofeedback. Posiada doświadczenie potwierdzone kursami z zakresu interpretacji badań EEG. Autor i współautor publikacji w renomowanych czasopismach naukowych i doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
zielony Lekarzy
zielony psychologów
zielony pedagogów i pedagogów  specjalnych,
zielony logopedów,
zielony fizjoterapeutów,

Ramowy program szkolenia:
I stopień :
- Wprowadzenie do neurofeedbacku
- Podstawy neuroanatomii
- Rejestracja pełnoczepkowa zapisu EEG -demonstracja zapisu z omówieniem poszczególnych elementów
- Podstawowe pojęcia (elektroda, głowica, filtry, wzmocnienie, częstotliwość, amplituda, oporność)
- System 10-20
- Prawidłowy montaż ( wyznaczanie, stosowanie past, żeli)
- Ocena jakości montażu pod względem artrefaktów ( EKG, mostki solne, mięśnie, sieć, ruchy gałek ocznych, duża oporność)
- Ćwiczenia praktyczne w wyznaczaniu rozmieszczenia i umieszczania elektrod EEG w systemie 10-20
- Obsługę podstawowych funkcji programu
- Zarządzanie bazą danych;
- Przeglądanie i odtwarzanie zapisanych sesji, raportów i statystyk;
- Obsługę podstawowych protokołów treningowych;
- Obsługę edytora ekranów Lite – w tym dostosowywanie ekranu do potrzeb treningu.
- Obsługa i konserwacja sprzętu
- Prowadzenie sesji treningowej,
II stopień
- Podstawy neurofizjologii
- Co wpływa na zapis EEG
- Pojęcie „normy w elektrofizjologii”
- EEG, QEEG i miniQEEG- ważne różnice
- Uzupełnić wiedzę z zakresu neuroterapii (QEEG, trening alfa/theta);
- „Protokół treningowy” a trening zindywidualizowany
-  Wiedza o nowych osiągnięciach naukowe (HEG – emoencefalografia); (w tym analiza wyników renomowanych badań opublikowanych przez instruktorów)
- Dodatkowe narzędzia treningowe (metoda HRV – np. dla osób narażonych na stres; trening oddechowy i inne).
- Co może, a czego nie może biofeedback
- Wizyta przygotowawcza
- Czerwone flagi ( kiedy klient może wymagać interwencji lekarskiej)
- Patologie EEG
- Działania niepożądane terapii

Cena I stopnia szkolenia: 1600 zł, II stopnia 1400 zł
Termin: I stopień 18-19.10.2021 i II stopień 15-16.11.2021
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Terapia Biofedback (I i II stopień)

Praktyczne szkolenie przedstawiające możliwości wykorzystania technik mięśniowo- powięziowych w pracy z najmłodszymi pacjentami. Szczególny aspekt szkolenia to zastosowanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi oraz wadami postawy.   Babywork-  Rozluźnianie mięśniowo- powięziowe to szczegółowa analiza strukturalna oraz funkcjonalna pacjenta a także umiejętność podejmowania własnych strategii pracy oraz zastosowania odpowiednich technik. Kurs jest świetnym uzupełnieniem metod neurofizjologicznych, dającym możliwość spojrzenia na najpopularniejsze problemy w pracy z najmłodszymi od strony strukturalnej.

Szkolenie rozwija możliwości wykorzystania technik mieśniowo- powięziowych min. W takich problemach jak asymetrie ułożeniowe, kręcz, skolioza, problemy z napięciem mięśniowym czy szeroko pojęte wady postawy. Szkolenie Babywork to również świetne przygotowanie pacjenta z uszkodzeniami OUN do terapii min. Bobath czy Vojta.

Prowadzący:
zielony mgr Damian Czerwik - fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Strukturalnej szkoły Anatomy Trains. Absolwent Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu terapii manualnej. W 2015 roku rozpoczął swoją przygodę z Integracją Strukturalną która na zawsze zmieniła jego podejście do problemów pacjentów. Chęć nieustannego rozwoju sprawiła że w 2017r wziął udział w warsztatach sekcyjnych w Arizonie (USA), prowadzonych przez samego Todda Garcia. W latach 2019-2021 szkoleniowiec w anatomytrains.pl.  Na codzień pracuje min. z najmłodszymi pacjentami z problemami neurologicznymi, logopedycznymi czy wad postawy, wykorzystując wiedzę na temat dysfunkcji mięśniowo- powięziowych.

Ramowy program szkolenia (28 godzin zegarowych) zajęć.
zielony Omówienie anatomii obszarów pracy poparte nagraniami sekcyjnymi, dokładna palpacja struktur mięśniowo- powięziowych
zielony Analiza Postawy – jak widzieć i czytać zależności w ciele pacjenta w poszczególnych wzorcach
zielony Techniki uwalniania Mięśniowo- powięziowego – szczegółowa i wyczerpująca prezentacja technik pracy z pacjentem
zielony Sesja demo instruktora z pacjentem, oraz praca kursantów z dziećmi pod okiem instruktorów

Plan kursu:
zielony Dzień 1
Wstęp do pracy mięśniowo- powięziowej, przedstawienie źródeł pracy mięśniowo- powięziowej, omówienie roli powięzi w organizmie człowieka. Prezentacja „narzędzi” w postaci ułożeń dłoni terapeuty w zależności od obszaru pracy. Omówienie sposobu oceny posturalnej pacjenta.
Struktury mięśniowo- powięziowe z przodu ciała
Omówienie teoretyczne połączeń mięśniowo- powięziowych biegnących w płaszczyźnie strzałkowej z przodu ciała. Szczegółowa analiza posturalna globalna jak i dotycząca omawianej struktury. Praca manualna obejmująca obszar mięśni takich jak: krótkie prostowniki palców, piszczelowy, czworogłowy uda, prosty brzucha, piramidowy,  powięź mostkowa, mos.

zielony Dzień 2
Struktury mięśniowo- powięziowe z tyłu ciała
Omówienie teoretyczne połączeń mięśniowo- powięziowych biegnących w płaszczyźnie strzałkowej z tyłu ciała. Szczegółowa analiza posturalna globalna jak i dotycząca omawianej struktury. Praca manualna obejmująca obszar mięśni takich jak: rozcięgno podeszwowe, krótkie zginacze palców, trójgłowy łydki, płaszczkowaty, dwugłowy, półścięgnisty, półbłoniasty, prostownik, grupa mięśni podpotylicznych, czepiec ścięgnisty.

zielony Dzień 3
Struktury mięśniowo- powięziowe z boku ciała
 Omówienie teoretyczne połączeń mięśniowo- powięziowych biegnących w płaszczyźnie czołowej, z boku ciała. Szczegółowa analiza posturalna globalna jak i dotycząca omawianej struktury. Praca manualna obejmująca obszar mięśni takich jak: rozcięgno boczne, strzałkowy krótki, strzałkowy długi, pasmo biodrowo- piszczelowe, pośladkowy wielki, pośladkowy średni, międzyżebrowe.

Struktury mięśniowo- powięziowe o przebiegu skośnym
Omówienie teoretyczne połączeń mięśniowo- powięziowych o przebiegu skośnym.  Szczegółowa analiza posturalna globalna jak i dotycząca omawianej struktury. Praca manualna obejmująca obszar mięśni takich jak: skośne brzucha zewnętrzne, skośne brzucha wewnętrzne, zębaty przedni, równoległoboczny, płatowaty głowy. Sesja demo instruktora. Sesja kursantów z pacjentami „z zewnątrz”

zielony Dzień 4
Struktury mięśniowo- powięziowe głębokie oraz kończyn górnych
Omówienie teoretyczne wybranych połączeń mięśniowo- powięziowych zawartych w taśmie głębokiej oraz kończynie górnej. Szczegółowa analiza posturalna globalna jak i dotycząca omawianej struktury. Praca manualna obejmująca obszar mięśni takich jak: lędźwiowy, biodrowy, piersiowy mniejszy, piersiowy większy, dół pachowy. Sesja demo instruktora. Sesja kursantów z pacjentami „z zewnątrz”

Film o szkoleniu:

Regulamin: regulamin szkoleń
Cena: Cena promocyjna w związku z pierwszą edycją szkolenia w In Corpore 2200 zł (cena regularna szkolenia 2500 zł)
Termin: 19-22.05.2022 - ostatnie wolne miejsce

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Babywork - Rozluźnianie mięśniowo- powięziowe w pediatrii 19-20.05.2022

Termin: 20-23.10.2022

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Babywork - Rozluźnianie mięśniowo- powięziowe w pediatrii 20-23.10.2022

Prowadząca:
zielony Marlena Puchowska, neurologopeda, specj. afazjolog. Certyfikowany logopeda, członek Polskiego Związku Logopedów. Służby Zdrowia. Autorka powszechnie stosowanej w szpitalach klinicznej Skali Oceny Dynamiki Afazji SODA, autorka książek tera afazją oraz wielu publikacji i wystąpień z zakresu afazjologii, współautorka Tablicy Alternatywnej Komunikacji TAK. Opracowała autorski program cyklicznych szkoleń i warsztatów modułowych dla logopedów. Od wielu lat związana z Kliniką Neurol UMK oraz Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Afalog Centrum Szkoleń Neurologopedycznych, Diagnozy i Terapii Afazji w Bydgoszczy, w rama w wyniku schorzeń neurologicznych oraz terapią grupową w Afalog

Harmonogram szkolenia:

Część pierwsza
1. Etiologia udaru mózgu
2. Rodzaje udarów, czynniki ryzyka
3. Postępowanie we wczesnym okresie udaru
4. Problemy diagnozy neurologopedycznej u osób po przebytym udarze

Część druga
5. Klasyfikacja afazji w ujęciu klinicznym
6. Zaburzenia wyższych funkcji towarzyszące afazji

Część trzecia
7. Skale i testy do badania afazji - omówienie
8. Terapia afazji z wykorzystaniem multimedialnych programów terapeutycznych
9. Kontakt z pacjentem poudarowym w pierwszych godzinach od zachorowania
10.Badanie skalą SODA - analiza skali i sposób prowadzenia badania

Część czwarta
11.Analiza przypadków na przykładzie chorych z afazją -
12.Omówienie najczęściej popełnianych błędów
13.Algorytm postępowania logopedycznego

Termin: 5.03.2022
Cena: 650 zł, przy udziale w 05 i 06.03.2022 cena kursu za oba moduły wynosi 1200 zł
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Moduł I: Diagnoza i terapia afazji poudarowej. Skala oceny dynamiki afazji soda. Analiza przypadków

Informacja dodatkowa: przy udziale w 13 i 14.11.2021 cena kursu za oba moduły wynosi 1200 zł

Prowadząca:
zielony Marlena Puchowska, neurologopeda, specj. afazjolog. Certyfikowany logopeda, członek Polskiego Związku Logopedów. Służby Zdrowia. Autorka powszechnie stosowanej w szpitalach klinicznej Skali Oceny Dynamiki Afazji SODA, autorka książek tera afazją oraz wielu publikacji i wystąpień z zakresu afazjologii, współautorka Tablicy Alternatywnej Komunikacji TAK. Opracowała autorski program cyklicznych szkoleń i warsztatów modułowych dla logopedów. Od wielu lat związana z Kliniką Neurol UMK oraz Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Afalog Centrum Szkoleń Neurologopedycznych, Diagnozy i Terapii Afazji w Bydgoszczy, w rama w wyniku schorzeń neurologicznych oraz terapią grupową w Afalog

Program szkolenia:

Część pierwsza
1. Dynamika afazji w pierwszych dniach od zachorowania. Problemy diagnostyczne
2. Zaburzenia mowy w uszkodzeniach móżdżku
3. Przemijająca niepamięć ogólna – TGA

Część druga Zaburzenia gnozji
4. Anozognozja
5. Neglect syndrom – zespół pomijania stronnego
6. Zaburzenia wzrokowetowarzyszące afazji. Agnozja czy

Część trzecia
7. Problemy diagnozy neurologopedycznej-omówienie najczęściej popełnianych błędów

Część czwarta
8. Terapia afazji – analiza przypadków
Burza mózgów

Termin: 6.03.2022, 8h
Cena: 650 zł, przy udziale w 05 i 06.03.2022 cena kursu za oba moduły wynosi 1200 zł
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia: Moduł II: Zaburzenia gnozji w diagnostyce i terapii afazji

Informacja dodatkowa: przy udziale w 13 i 14.11.2021 cena kursu za oba moduły wynosi 1200 zł

Prowadząca:
zielony Marlena Puchowska, neurologopeda, specj. afazjolog. Certyfikowany logopeda, członek Polskiego Związku Logopedów. Służby Zdrowia. Autorka powszechnie stosowanej w szpitalach klinicznej Skali Oceny Dynamiki Afazji SODA, autorka książek tera afazją oraz wielu publikacji i wystąpień z zakresu afazjologii, współautorka Tablicy Alternatywnej Komunikacji TAK. Opracowała autorski program cyklicznych szkoleń i warsztatów modułowych dla logopedów. Od wielu lat związana z Kliniką Neurol UMK oraz Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Afalog Centrum Szkoleń Neurologopedycznych, Diagnozy i Terapii Afazji w Bydgoszczy, w rama w wyniku schorzeń neurologicznych oraz terapią grupową w Afalog

Program szkolenia:

Część pierwsza
Dyzartria
1.Definicja dyzartrii i rodzaje
2.Choroby neurologiczne a dyzartryczne zaburzenia mowy
3.Diagnoza różnicowa dyzartrii a afazji
4.Terapia dyzartrii

Część druga
5.Etiologia zespołu zamknięcia LIS
6. Rokowanie w LIS
7.Możliwości komunikacyjne pacjenta z LIS

Część trzecia
8. Stwardnienie Boczne Zanikowe SLA a Stwardnienie Rozsiane SM
9. Rokowanie w SLA i SM
10. Kiedy należy włączyć komunikację zastępczą w SLA

Część czwarta
11. Elementy komunikacji alternatywnej / zastępczej w SLA i LIS
12.Warsztaty - krok po kroku wprowadzania Tablicy Alternetywnej Komunikacji
13.Analiza przypadków

Termin: 2.04.2022
Cena: 650 zł, przy udziale w 02 i 03.04.2022 cena kursu za oba moduły wynosi 1200 zł
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Dyzartria - diagnoza i terapia Moduł III

Informacja dodatkowa: przy udziale w 11 i 12.12.2021 cena kursu za oba moduły wynosi 1200 zł

 

Prowadząca:
zielony Marlena Puchowska, neurologopeda, specj. afazjolog. Certyfikowany logopeda, członek Polskiego Związku Logopedów. Służby Zdrowia. Autorka powszechnie stosowanej w szpitalach klinicznej Skali Oceny Dynamiki Afazji SODA, autorka książek tera afazją oraz wielu publikacji i wystąpień z zakresu afazjologii, współautorka Tablicy Alternatywnej Komunikacji TAK. Opracowała autorski program cyklicznych szkoleń i warsztatów modułowych dla logopedów. Od wielu lat związana z Kliniką Neurol UMK oraz Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Afalog Centrum Szkoleń Neurologopedycznych, Diagnozy i Terapii Afazji w Bydgoszczy, w rama w wyniku schorzeń neurologicznych oraz terapią grupową w Afalog

MODUŁ IV - Superwizja – analiza przypadków krok po kroku

Część pierwsza
1.Diagnoza afazji całkowitej
2.Planowanie terapii
3, Zasady postępowania z pacjentem bez kontaktu
4. Możliwości terapeutyczne neurologopedy – różne formy oddziaływań
5. Rokowanie w afazji całkowitej

Część druga
Analiza przypadków na materiale filmowym, opracowanie planu terapii
- afazja
-dyzartria
-dysfagia


Termin: 3.04.2022, 6h
Cena: 650 zł, przy udziale w 02 i 03.04.2022 cena kursu za oba moduły wynosi 1200 zł
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Dyzartria - diagnoza i terapia Moduł IV

Informacja dodatkowa: przy udziale w 11 i 12.12.2021 cena kursu za oba moduły wynosi 1200 zł

"Podstawą Zdrowia na wszystkich jego poziomach jest uznanie odpowiedzialności za własne myśli, postawy i uczucia. Jest to najważniejsza część procesu uzdrawiania."
         
Terapia Polarity to holistyczny system wiedzy o utrzymaniu zdrowia opisany przez dr Rundolpha Stone’a (osteopatę, ortopedę, neurologa, chiropraktyka, naturoterapeutę), wywodzący się ze starożytnej wiedzy Ayurwedy. W tradycjach kultury Wschodu (Ajurweda, Taoizm) uznaje się, że głównym czynnikiem istnienia Wszechświata jest ruch energii. Prawa rządzące Wszechświatem
są takie same dla wszystkiego co w nim istnieje, w tym również dla człowieka. Istnieje źródło energii i pole, w którym odbywa się jej ruch. Podstawowymi prawami ruchu są odśrodkowa i dośrodkowa pulsacja oraz biegunowość (polarność). Według tradycji ajurwedycznej polaryzacja obejmuje istnienie trzech stanów umożliwiających przepływ: dodatni, ujemny i neutralny. Ruch energii warunkuje życie człowieka. Centra energetyczne (czakramy) są źródłami różnych jakości energii w naszym ciele. Istnieje siedem głównych czakramów. Pole dla ruchu różnych jakości energii (Powietrza Ognia, Wody i Ziemi) tworzy element Eteru. Ciało człowieka jest polarne. Górna część ciała stanowi biegun dodatni, dolna - biegun ujemny, przepona jest obszarem neutralnym. Energia w ciele człowieka porusza się w obrębie wzorców zgodnie z prawami pulsacji i biegunowości, tworząc tzw. Bezprzewodową anatomię człowieka.

Terapia Polarity obejmuje specjalistyczny masaż ciała, dietę oczyszczającą, ćwiczenia Polarity-yoga i „samoświadomość” (zasady wynikające z pozytywnego myślenia i postaw). Podczas masażu Polarity terapeuta posługując się delikatnym dotykiem odpowiednich miejsc na ciele, równoważy wzorce energetyczne Pięciu elementów (Eteru, Powietrza, Ognia, Wody i Ziemi) zaburzone w następstwie mentalnych, emocjonalnych i fizycznych doświadczeń (stresu, chorób, urazów), decydujące o prawidłowym funkcjonowaniu narządów i podstawowych układów fizjologicznych w organizmie człowieka (układów: nerwowego, hormonalnego, odpornościowego itd.). W praktyce terapia prowadzi do odblokowania zaburzonych wzorców tworzących  „Bezprzewodową Anatomię Człowieka”, do poprawy samopoczucia i stanu zdrowia na wszystkich jego poziomach. Znajomość podstaw  terapii i układów praktycznych Polarity pozwala na samodzielne wykonywanie zabiegów terapeutycznych.

Instruktor kursu:
zielony dr n. przyr. Grażyna Walasek – neurofizjolog, pierwszy polski międzynarodowy instruktor Terapii Czaszkowo-Krzyżowej wg podejścia biodynamicznego i instruktor Terapii Polarity. Od wielu lat pracuje terapeutycznie z dziećmi i osobami dorosłymi, samodzielnie prowadzi szkolenia, warsztaty i seminaria związane z tymi metodami.
Uczestniczy w konferencjach Polskiego Towarzystwa Badania Układu Nerwowego. Jest autorką prac z zakresu fizjologii układu nerwowego publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Terapia Polarity jest wskazana i skuteczna przy: bólach stawów, kręgosłupa, nerwicach, bólach głowy, migrenach, osłabieniu, problemach trawiennych, krążeniowych, zaburzeniach hormonalnych, rekonwalescencji po przebytych chorobach lub operacjach (obejmuje masaż limfatyczny), po urazach, przy depresji i innych problemach. Terapia Polarity nie zastępuje kontaktu z lekarzem – specjalistą, lecz stanowi rolę pomocniczą w profilaktyce skierowanej na utrzymanie dobrego zdrowia.
W kursie mogą wziąć udział absolwenci kursu Terapii Czaszkowo-Krzyżowej, którzy ukończyli 4 poziom szkolenia TCK.

Terminy Kursu:
zielony moduł 1, 30.09-3.10.2021r. – cena 1390 zł
zielony moduł 2, 26-28.11.2021r. – cena 1100 zł
zielony moduł 3, 11-13.02.2022r. – cena 1100 zł
zielony moduł 4, 01-03.04.2022r. – cena 1100 zł
zielony moduł 5, 03-05.06.2022r. – cena 1100 zł

Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Terapia Polarity

 

Kurs Terapii Polarity I  stopnia składa się z pięciodniowego kursu i obejmuje teorię, zasady prowadzenia masażu i układy terapeutyczne, ćwiczenia praktyczne Polarity-yoga, wskazówki praktyczne związane
z dietą oczyszczającą Polarity.
Program kursu Polarity Io obejmuje teorię i układy praktyki terapeutycznej – moduł 1:
1.     wprowadzenie – teoria,
2.     ćwiczenia Polarity Yoga,
3.     przygotowanie i nauka prowadzenia terapii ,
4.    równoważenie czakramów,
5.    równoważenie wzorca „gwiazdy sześcioramiennej” (odpowiadającego za równowagę energii duchowej i fizycznej),
6.    odblokowanie przepony,
7.    równoważenie wzorca „gwiazdy pięcioramiennej” (układy w ciele odpowiadające za równowagę układów fizycznych – mięśni i powięzi, symetrie ciała),
8.    odblokowanie pępka,
9.    odblokowanie kości ogonowej,
10.    rozluźnienie i łagodzenie bólu stawów,
11.    usprawnienie pracy serca,
12.    usprawnienie pracy wątroby,
13.    usprawnienie pracy woreczka żółciowego, śledziony, nerek,
14.    oczyszczanie i uaktywnienie pracy węzłów limfatycznych (masaż limfatyczny),
15.    rozluźnienie kręgosłupa i kości krzyżowej,
16.    równoważenie ogólne (całościowy układ terapeutyczny.


Program kursów Terapii Polarity IIo 1
I – Element Eteru – moduł 2
1.    równoważenie wzorców energetycznych – wzorzec długoliniowy Eteru, wzorzec gwiazdy sześcioramiennej, stawów,
2.    terapia uszu,
3.    równoważenie obszarów gardła i szyi,
4.    równoważenie ogólne wzorca elementu Eteru.

II – Element Wody – moduł 3 – równoważenie wzorca długoliniowego i triad elementu Wody,
1.    równoważenie pracy okrężnicy,
2.    terapia kroczowa,
3.    terapia klatki piersiowej,
4.    masaż limfatyczny,
5.    równoważenie ogólne elementu Wody.
 
   – Element Ziemi – moduł 3 – równoważenie wzorca długoliniowego i    
       triady elementu Ziemi,
1.    równoważenie kości ogonowej,
2.    rozluźnienie kręgosłupa i kości krzyżowej,
3.    uwalnianie gazów,
4.    rozluźnienie miednicy,
5.    równoważenie ogólne elementu Ziemi

III– Element Powietrza - moduł 4 – równoważenie wzorca  
       długoliniowego i triad elementu Powietrza,
1.    poprawa pracy serca,
2.    rozluźnienie pleców, ramion i łopatek,
3.    równoważenie wzorca spirali elementu powietrza od serca,
4.    równoważenie ogólne wzorca elementu Powietrza.
    - Element Ognia - moduł 4 – równoważenie wzorców Ognia: długoliniowego, skrzyżowanego i spiralnego i triady elementu Ognia,
       1. ogień trawienia,
       2. równoważenie pępka i wykorzystanie energii pępka w układach      
           terapeutycznych,
       3. usprawnianie pracy wątroby, woreczka żółciowego, żołądka i      
           śledziony,
5.    równoważenie ogólne elementu Ognia.

IV- Układ nerwowy moduł 5 - równoważenie układu autonomicznego: przywspółczulnego i współczulnego,
1.    równoważenie centralnego układu nerwowego,
2.    harmonia kręgosłupa,
3.    równoważenie ogólne.

Wszystkie praktyczne układy terapeutyczne poprzedzone są wprowadzeniem: omówienie anatomii i fizjologii układów, wprowadzenie ćwiczeń wspomagających, omówienie zasad związanych z oczyszczaniem organizmu (dieta oczyszczająca dr Stone’a).

Niezwyle ciekawe webinarium o niekonwencjonalnej metodzie, dającej doskonałe rezultaty w połączeniu z klasyczną terapią logopedyczną.To metoda  wspierająca prawidłowy rozwój dzieci z zaburzeniami mowy, artykulacji i komunikacji. Wykład poprowadzi specjalistka Metody Tomatisa, logopeda i oligofrenopedagog mgr Iwona Wielesiewicz

Zgłoszenia należy dokonać do 05.03.2021. Następnie zostanie do Państwa wysłany link dnia 06.03.2021  z dostępem do webinaru, który będzie aktywny do końca dnia 07.03.2021

Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszeniowy: Wykorzystanie metody Tomatisa w terapii logopedycznej - webinar