right konf podsumowanie

 

 


Niezwyle ciekawe webinarium o niekonwencjonalnej metodzie, dającej doskonałe rezultaty w połączeniu z klasyczną terapią logopedyczną.To metoda  wspierająca prawidłowy rozwój dzieci z zaburzeniami mowy, artykulacji i komunikacji. Wykład poprowadzi specjalistka Metody Tomatisa, logopeda i oligofrenopedagog mgr Iwona Wielesiewicz

Zgłoszenia należy dokonać do 05.03.2021. Następnie zostanie do Państwa wysłany link dnia 06.03.2021  z dostępem do webinaru, który będzie aktywny do końca dnia 07.03.2021

Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszeniowy: Wykorzystanie metody Tomatisa w terapii logopedycznej - webinar

Jeśli chcesz wiedzieć na co zwrócić uwagę w rozwoju mowy i artykulacji dziecka w wieku przedszkolnym, co jest normą a co powinno zaniepokoić, zapraszamy na bezpłatny webinar, który poprowadzi mgr Monika Wróbel - logopeda i surdopedagog z dużym doświadczeniem w pracy z małymi  pacjentami

Zgłoszenia należy dokonać do 05.03.2021. Następnie zostanie do Państwa wysłany link dnia 06.03.2021  z dostępem do webinaru, który będzie aktywny do końca dnia 07.03.2021

Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszeniowy: Głoskowe kalendarium przedszkolaka - webinar

Kurs online Sposób odżywiania się a zachowanie najlepszych parametrów psychicznych i fizycznych ciała nawiązuje do słów - „Jesteś Tym co Jesz „ w obecnej dobie to powiedzenie ma jeszcze głębsze znaczenie. Rozwój nauk o żywieniu, chorobach wynikających z nieprawidłowej diety oraz zaburzenia odżywiania coraz częściej są tematem sympozjów naukowych i rozmów, które toczymy w naszych gabinetach i domach. W czasie kursu online zostaną przedstawione sposoby odżywiania, które będą wpływać na regulację psychiczną i fizyczną ciała.

Webinar poprowadzi:
zielony Ewa Bartelmus - magister fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i dietetyki. Doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Wykładowca akademicki- AWF Katowice, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie  Warszawa- Centrum SI. Centrum dydaktyczno-metodyczne InCorpore w Katowicach. Dyplomowany terapeuta z zakresu terapii: neurorozwojowych, SI, psychoterapii, czaszkowo-krzyżowej, masażu oraz kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. Prowadząca Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej przy Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Wykładowca bielskiej Szkoły Rodzenia. Konsultant oddziału ginekologiczno-położniczego w zakresie diagnostyki i usprawniania psychoruchowego kobiet w ciąży, po porodzie oraz noworodków. Prezes Fundacji Metasensoria, która wspiera dzieci oraz młodzież z problemami z zakresu integracji sensorycznej oraz realizuje programy edukacyjne wspierające zdolną młodzież. Autorka 20 publikacji polskich i zagranicznych w czasopismach, w periodykach branżowych związanych z fizjoterapią (m.in. w „Rehabilitacji w Praktyce”), poświęconych terapii kobiet w ciąży, połogu, pielęgnacji i masażu niemowląt.
Prowadząca prywatną akredytowaną placówkę szkoleniową dla fizjoterapeutów i masażystów oraz prywatną praktykę terapeutyczną „Bartmaj” w Bielsku-Białej. Mama Bartka i Mai,  pracująca z małymi pacjentami. Swoje życie i pracę traktuje jako przepiękną podróżą w głąb małego człowieka podczas której odkrywa siebie jako matka i terapeuta.

Cena webinaru: 220 zł
Termin webinaru: webinar jest dostępny w formie do odsłuchu. Po wpłacie pieniędzy dostaniecie Państwo dostęp do webinaru
Miejsce: platforma clikmeeitng

Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Sposób odżywiania się a zachowanie najlepszych parametrów psychicznych i fizycznych ciała

Webinar poprowadzi:
zielony Anna Maria Pekacka-Egli jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii oraz posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfagię zarówno na oddziałach intensywnej terapii, o. neurorehabilitacji, o. wczesnej rehabilitacji, o. geriatrycznych, o. pediatrycznych i o. otolaryngologicznych, jak również w obszarze opieki ambulatoryjnej. Od 2012 roku wykonuje aparatywną diagnostyke dysfagii (m.in. FEES , VFSS). Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi oraz badawczymi. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w  Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarzadu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Ramowy Program Szkolenia:
1. Higiena jamy ustnej w dysfagii
2. Higiena jamy ustnej u pacjentów z nowotworami w obrębie jamy ustnej, gardła i nosa
3. Higiena jamy ustnej u pacjent z dysfagia (Cele, diagnostyka i ocena jamy ustnej - jak i co oceniamy?, wdrożenie - jak postępować?: podstawy, ułożenie, materiały, procedury)
4. Środki do higieny jamy ustnej - (Zapalenia, Kserostomia, Grzybica, zapalenie błon śluzowych)
5. Diagnostyka i ocena jamy ustnej- jak i co oceniamy?
6. Podstawy higieny jamy ustnej
7. Programy do higieny jamy ustnej
A.    Program pielęgnacji jamy ustnej 1: dla nienaruszonej błony śluzowej, języka
B.    Program pielęgnacji jamy ustnej 2: w przypadku zapalenia błony śluzowej/zakażenia grzybiczego/Xerostomii
C.    Program pielęgnacji jamy ustnej 3: z dodatkowymi ranami/szwami
D.    Program pielęgnacji jamy ustnej 4: dodatkowe wady chirurgiczne /flaps/ kieszonki/ przejścia przetokowe do nosa/szczęki
8. Środki do higieny jamy ustnej - (Zapalenia, Kserostomia, Grzybica, zapalenie blon śluzowych, Bóle, Nalot na języku)
9. Dokumentacja
 
Termin: 9.02.2021, godzina 20.00 – 22.00
Cena webinaru: 129 zł
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszeniowy - Pielęgnacja jamy ustnej w rehabilitacji logopedycznej - Online

Cel webinaru: Celem szkolenia jest zapoznanie z metodami diagnostycznymi dysfagii zarówno u dzieci i dorosłych. Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się w programie szkolenia.

Webinar poprowadzi:
zielony Anna Maria Pekacka-Egli jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii oraz posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfagię zarówno na oddziałach intensywnej terapii, o. neurorehabilitacji, o. wczesnej rehabilitacji, o. geriatrycznych, o. pediatrycznych i o. otolaryngologicznych, jak również w obszarze opieki ambulatoryjnej. Od 2012 roku wykonuje aparatywną diagnostyke dysfagii (m.in. FEES , VFSS). Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi oraz badawczymi. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w  Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarzadu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Ramowy Program Szkolenia:
1)      Anatomia – Refresher
2)      Połykanie fizjologiczne
3)      Cele diagnostyki dysfagii
4)      Akta medyczne- co i w jaki sposób czytać?
5)      Czynniki wpływające na możliwość prowadzenia badania
6)      Badanie organów
7)      Testowanie/badanie wolicjonalnego odruchu połykania
8)      Test wodny Daniels i jego wrażliwość
9)      Badanie kolejnych konsystencji
10)    Kwestionariusze i skale diagnostyczne dla logopedów i pielęgnujących
11)    Dalsze metody kliniczne: Palpacja, auskultacja cerwikalna, Pulsoxymetr, Fonacja
12)    Wytyczanie celów terapii na podstawie w/w. diagnostyki
13)    Wprowadzenie do diagnostyki obrazowej
14)    Pytania z plenum // Zakończenie

Termin: 16.01.2021, godzina 09.00 – 13.00
Cena webinaru: 380 zł
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Podmiotowe i przedmiotowe metody diagnostyczne dysfagii u dzieci i dorosłych

Webinar poprowadzi:
zielony Anna Maria Pekacka-Egli jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii oraz posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfagię zarówno na oddziałach intensywnej terapii, o. neurorehabilitacji, o. wczesnej rehabilitacji, o. geriatrycznych, o. pediatrycznych i o. otolaryngologicznych, jak również w obszarze opieki ambulatoryjnej. Od 2012 roku wykonuje aparatywną diagnostyke dysfagii (m.in. FEES , VFSS). Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi oraz badawczymi. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w  Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarzadu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Ramowy Program Szkolenia:
1.    Covid 19 – co do teraz wiemy?
2.    Przebieg choroby
3.    Konsekwencje choroby:
zielony problemy oddechowe
zielony tracheostomia
zielony komplikacje w krtanii i drogach oddechowych
zielony miopatie, atrofie, osłabienie fizyczne
zielony komplikacje neurologiczne
zielony trudności poznawcze i komunikacyjne
4.    Logopeda: kiedy zaczynamy?
5.    Możliwe objawy i przykładowe interwencje:
zielony problemy z dolnymi i górnymi drogami oddechowymi
zielony problemy z głosem: dysfonia
zielony problemy z połykaniem: dysfagia
zielony problemy kognitywno-komunikacyjne
6.    Aspekt socjalny
7.    Higiena

Termin: 02.03.2021, godzina 20.00 – 22.00
Cena webinaru: 129 zł
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Covid 19 - rehabilitacja logopedyczna ONLINE

Podczas szkolenia wychowawcy oraz nauczyciele moga dowiedzieć sie, jak podnosić swoje kompetencje jako wychowawcy, jakie są kluczowe aspekty bycia wystarczająco dobrym wychowawcą, poznają zasady skutecznej i  pozytwnej komunikacji z uczniem i jego rodzicem, postępowanie i rolę wychowawcy w sytuacji konfliktu w grupie,  budowanie przymierza oraz sposoby na integracjię grupy poparte kokretnymi praktycznymi wskazówkami oraz ćwiczeniami.

Prowadzący:
zielony mgr Daria Bochenek-Chmiel – psycholog, psychoterapeuta;  w Centrum In Corpore od blisko 6 lat na co dzień zajmuje się diagnozą, psychoterapią dzieci i młodzieży, psychoeduakcją i poradnictwem dla rodziców dzieci w każdym wieku i z różnymi trudnościami wychowawczymi, rozwojowymi oraz emocjonalnymi, prowadzi również Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci z trudnościami  funkcjonowania społecznego, przystosowawczymi, adaptacyjnymi lub interpersonalnymi. Swoje kwalifikacje stale podnosi poprzez uczestnictwo w różnych szkoleniach, superwizjach. Swój warsztat pracy opiera w dużym stopniu na założeniu, że nie tylko wiedza, doświadczenie ale przede wszystkim rozwój osobisty i praca własna terapeuty rzutuje na uzyskanie wysokich kompetencji jako specjalisty w dziedzinie zdrowia psychicznego i relacji międzyludzkich.

Ramowy plan szkolenia:
1. Cechy wystarczająco dobrego wychowawcy.
2. Kluczowe aspekty roli wychowawcy.
3. Jak mówić by nas słuchano – zasady skutecznej komunikacji, komunikacja “ja”.
4. Postępowanie w przypadku konfliktu w grupie.
5. Zasady zapewnienia poczucia bezpieczeństwa oraz poprawnych realcji w grupie poprzez budowę przymierza/kontraktu grupowego  oraz integrację grupy.
6. Praktyczne ćwiczenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, integracji grupy.
7. Relacje wychowawca-rodzic ucznia.

Szkolenie skierowane do:
- wychowawców oraz nauczycieli grup dzieci w każdym wieku.

Uczestnik po odbyciu szkolenia otrzyma zaświadczenie obejmujące tematykę szkolenia oraz zakres godzinowy.
Uczestnik osiągnie następujące efekty realizacji usługi rozwojowej:
Wiedza: Uczestnik szkolenia będzie wiedział jak podnosić swoje kompetencje jako wychowawca, jakie są kluczowe aspekty roli wychowawcy oraz będzie znał zasady skutecznej komunikacji .

Umiejętności: Uczestnik szkolenia będzie umiał postępować w przypadku konfliktu w grupie.
Kompetencje społeczne: - uczestnik w zakresie kompetencji społecznych posiada umiejętność samokształcenia i dążenia do rozwoju i zgłębiania wiedzy z zakresu kompetencji wychowawczych.


Czas trwania: 5 h dydaktycznych
Koszt: 250 zł/ osoba
Termin: 20.02.2021
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Szkolenie Kompetencje Wychowawcze

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie metody stosować do pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Dodatkowo usystematyzowana zostanie wiedza na temat pojęć dysleksja, dysortografia, dysgrafia i dyskalkulia oraz udziału nauczyciela w procesie diagnostycznym.
 
Prowadząca:
zielony Urszula Rogalska – pedagog, terapeuta specjalny, doradca zawodowy, wykładowca akademicki, diagnosta pedagogiczny. Jest specjalistą ds. dysleksji i pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami z emocjami i w zachowaniu. Swoją wiedzę diagnostyczną rozpoczynała w bydgoskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przez lata podwyższała i uzupełniała swoje kwalifikacje na różnorodnych studiach podyplomowych. Dodatkowo również zwiększała swoje doświadczenie zawodowe współpracując z ośrodkami silnie związanymi z pracą z rodzicami i dziećmi z trudnościami w nauce, zachowaniu i emocjach. Od 10 lat związana jest z Zespołem Szkół Prywatnych „Twoja Przyszłość” w Sosnowcu sprawując stanowisko koordynatora ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie całego Zespołu Szkół i jednocześnie będąc terapeutą i pedagogiem. Za swoją pracę w 2018 roku została odznaczona Nagrodą Prezydenta Miasta Sosnowca.
Swoją wiedzą dzieli się ze słuchaczami na studiach podyplomowych oraz w ramach spotkań na radach pedagogicznych.  

Plan ramowy
zielony Definicje
zielony Etiologia
zielony Diagnostyka
zielony Opinia
zielony Wewnątrzszkolny system dostosowania wymagań edukacyjnych
zielony Egzaminy a „dysleksja”

Uczestnicy biorąc udział w ćwiczeniach będą mogli usystematyzować wiedzę na temat pojęć dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia. Ponadto zostaną stworzone sprawdzone sposoby pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami na terenie szkoły na każdym przedmiocie. Zostaną wyjaśnione ważne dla uczestników spotkania kwestie związane z ocenianiem pracy na lekcji dziecka z „dysleksją”. Stworzony zostanie wewnątrzszkolny system dostosowania wymagań edukacyjnych. Omówione zostaną ważne wiadomości zapisane w opiniach dzieci.
 
Szkolenie skierowane jest do:
zielony nauczycieli
zielony pedagogów,
zielony psychologów
zielony wszystkich osób, które są zainteresowane tematyką specyficznych trudności w uczeniu się

Uczestnik po odbyciu szkolenia otrzyma zaświadczenie obejmujące tematykę szkolenia oraz zakres godzinowy.
Uczestnik osiągnie następujące efekty realizacji usługi rozwojowej:
Wiedza: Uczestnik szkolenia będzie wiedział jakie metody stosować do pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, będzie wiedział czym jest dysleksja, dysortografia dyskalkulia oraz jaki jest udział w procesie diagnostycznym wymienionych zaburzeń.

Umiejętności: Uczestnik szkolenia będzie umiał stworzyć wewnątrzszkolny system dostosowań wymagań edukacyjnych.
Kompetencje społeczne: - uczestnik w zakresie kompetencji społecznych posiada umiejętność samokształcenia i dążenia do rozwoju i zgłębiania wiedzy z zakresu pracy z dzieckiem z dysleksją

Czas trwania: 10 h dydaktycznych
Koszt: 500 zł/ osoba
Termin: 13.12.2020
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Praca z dzieckiem z dysleksją

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie metody stosować do pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową. Dodatkowo usystematyzowana zostanie wiedza na temat pojęć ADHD i ADD oraz udziału nauczyciela w procesie diagnostycznym.
 
Prowadząca:
zielony Urszula Rogalska – pedagog, terapeuta specjalny, doradca zawodowy, wykładowca akademicki, diagnosta pedagogiczny. Jest specjalistą ds. dysleksji i pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami z emocjami i w zachowaniu. Swoją wiedzę diagnostyczną rozpoczynała w bydgoskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przez lata podwyższała i uzupełniała swoje kwalifikacje na różnorodnych studiach podyplomowych. Dodatkowo również zwiększała swoje doświadczenie zawodowe współpracując z ośrodkami silnie związanymi z pracą z rodzicami i dziećmi z trudnościami w nauce, zachowaniu i emocjach. Od 10 lat związana jest z Zespołem Szkół Prywatnych „Twoja Przyszłość” w Sosnowcu sprawując stanowisko koordynatora ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie całego Zespołu Szkół i jednocześnie będąc terapeutą i pedagogiem. Za swoją pracę w 2018 roku została odznaczona Nagrodą Prezydenta Miasta Sosnowca.
Swoją wiedzą dzieli się ze słuchaczami na studiach podyplomowych oraz w ramach spotkań na radach pedagogicznych.  

Plan ramowy:
zielony Przyczyny, przebieg oraz fizjologia zaburzenia
zielony ADD a ADHD - diagnostyka
zielony Opis ucznia ADHD
zielony Zasady pracy z uczniem z ADHD

Uczestnicy biorąc udział w ćwiczeniach będą mogli stworzyć wspólnie procedury postępowania z dzieckiem z ADHD i ADD na terenie swoich przedmiotów. Omówione zostaną spostrzeżenia i problemy wynikające na terenie szkoły w pracy z dzieckiem z trudnością.
 
Szkolenie skierowane jest do:
zielony nauczycieli
zielony pedagogów,
zielony psychologów
zielony wszystkich osób, które są zainteresowane tematyką ADHD i ADD

Uczestnik po odbyciu szkolenia otrzyma zaświadczenie obejmujące tematykę szkolenia oraz zakres godzinowy.
Uczestnik osiągnie następujące efekty realizacji usługi rozwojowej:
Wiedza: Uczestnik szkolenia będzie miał wiedzę na temat przyczyn, przebiegu oraz fizjologii zaburzeń ADHD, ADD, zasad pracy z uczniem z ADHD. Ponadto będzie wiedział jak powinna wyglądać diagnostyka różnicowa ADHD i ADD

Umiejętności: Uczestnik szkolenia będzie umiał stworzyć procedurę postępowania z dzieckiem z ADHD i ADD na terenie swoich przedmiotów.
Kompetencje społeczne: - uczestnik w zakresie kompetencji społecznych posiada umiejętność samokształcenia i dążenia do rozwoju i zgłębiania wiedzy z zakresu pracy z dzieckiem z ADHD i ADD

Czas trwania: 10 h dydaktycznych, szkolenie Online
Koszt: 500 zł/osoba
Termin: 10.01.2021
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Praca z dzieckiem z ADHD i ADD

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak ważne są komunikaty werbalne oraz niewerbalne, jakie są warunki skutecznego przekazu, jak ważna jest marka osobista oraz w jaki sposób można stać się marką.
Ponadto zyskają umiejętność rozmowy, wzbudzania zaufania i budowania pozytywnych relacji

Prowadząca:
zielony Marianna Dufek - Filolog, kulturoznawca ze specjalnością filmoznawstwo z Telewizją Polską jest związana od ponad 30 lat. lat studenckich – współpracę z Ośrodkiem TVP w Katowicach rozpoczęła w 1985 roku, kiedy studiowała na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 80. ub. wieku prowadziła programy o tematyce młodzieżowej i lifestylowej, tworząc nowatorskie jak na owe czasy formaty audycji.
W 2018 roku  Marianna Dufek została odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi, który docenił Jej osiągnięcia zawodowe. W 2019 otrzymała Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji

Plan ramowy:
zielony Komunikat werbalny ( wygląd, kontakt wzrokowy, gestykulacja, język przestrzeni, interpretacja i ekspresja mówienia)
zielony Komunikat niewerbalny
zielony Warunki skutecznego przekazu ( konstrukcja wypowiedzi, zrozumiałość, jak zainteresować odbiorcę, akceptacja, wiarygodność
zielony Jak ważna jest marka osobista
zielony W jaki sposób można stać się marką
zielony Co składa się na markę osobistą
zielony Jak rozmawiać, wzbudzać zaufanie i budować pozytywne relacje
Uczestnicy biorąc udział w ćwiczeniach będą mogli przyjrzeć się zachowaniu w różnych sytuacjach i przeanalizować jego wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku. Otrzymają informacje zwrotne na temat tego, jak inni mogą nas spostrzegać i jakie to może rodzic konsekwencje. Opracują także swoją strategię na budowanie własnej marki, także w sieci

Szkolenie skierowane jest do:
zielony nauczycieli
zielony pedagogów,
zielony psychologów
zielony wszystkich osoby, które są zainteresowane tematyką komunikacji interpersonalnej

Uczestnik po odbyciu szkolenia otrzyma zaświadczenie obejmujące tematykę szkolenia oraz zakres godzinowy.
Uczestnik osiągnie następujące efekty realizacji usługi rozwojowej:
Wiedza: Uczestnik szkolenia będzie wiedział czym są komunikaty werbalne i niewerbalne i jak ważne są w procesie skutecznego przekazu, oraz będzie wiedział w jaki sposób można stać się marką.

Umiejętności: Uczestnik szkolenia będzie umiał przeprowadzać rozmowę w sposób wzbudzający zaufanie oraz budujący pozytywne relacje.
Kompetencje społeczne: - uczestnik w zakresie kompetencji społecznych posiada umiejętność samokształcenia i dążenia do rozwoju i zgłębiania wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz autoprezentacji.

Czas trwania: 5h dydaktycznych, szkolenie Online
Koszt: 250 zł/ osoba
Termin 17.12.2020
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Komunikacja interpersonalna oraz autoprezentacja