right konf podsumowanie

 

 


EEG Biofeedback jest metodą terapii opartej na technice komputerowej, umożliwiającej trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie, zwykle niedostępnymi dla naszej świadomości. Stosując EEG Biofeedback możemy poprawić wzorce czynności bioelektrycznej mózgu, co stwarza duże możliwości w leczeniu zaburzeń: neurologicznych; psychiatrycznych; psychosomatycznych.

Szkolenie poprowadzi:
zielony dr Paweł Dobrakowski - pasjonat terapii EEG-Biofeedback, posiada kwalifikacje potwierdzone wieloma międzynarodowymi certyfikatami. Prowadził szkolenia z zakresu terapii neurofeedback dla Ośrodka akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej. Prowadzi badania z zakresu oddziaływania terapii EEG-Biofeedback. Posiada doświadczenie potwierdzone kursami z zakresu interpretacji badań EEG. Autor i współautor publikacji w renomowanych czasopismach naukowych i doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
zielony Lekarzy
zielony psychologów
zielony pedagogów i pedagogów  specjalnych,
zielony logopedów,
zielony fizjoterapeutów,

Ramowy program szkolenia:
I stopień :
- Wprowadzenie do neurofeedbacku
- Podstawy neuroanatomii
- Rejestracja pełnoczepkowa zapisu EEG -demonstracja zapisu z omówieniem poszczególnych elementów
- Podstawowe pojęcia (elektroda, głowica, filtry, wzmocnienie, częstotliwość, amplituda, oporność)
- System 10-20
- Prawidłowy montaż ( wyznaczanie, stosowanie past, żeli)
- Ocena jakości montażu pod względem artrefaktów ( EKG, mostki solne, mięśnie, sieć, ruchy gałek ocznych, duża oporność)
- Ćwiczenia praktyczne w wyznaczaniu rozmieszczenia i umieszczania elektrod EEG w systemie 10-20
- Obsługę podstawowych funkcji programu
- Zarządzanie bazą danych;
- Przeglądanie i odtwarzanie zapisanych sesji, raportów i statystyk;
- Obsługę podstawowych protokołów treningowych;
- Obsługę edytora ekranów Lite – w tym dostosowywanie ekranu do potrzeb treningu.
- Obsługa i konserwacja sprzętu
- Prowadzenie sesji treningowej,
II stopień
- Podstawy neurofizjologii
- Co wpływa na zapis EEG
- Pojęcie „normy w elektrofizjologii”
- EEG, QEEG i miniQEEG- ważne różnice
- Uzupełnić wiedzę z zakresu neuroterapii (QEEG, trening alfa/theta);
- „Protokół treningowy” a trening zindywidualizowany
-  Wiedza o nowych osiągnięciach naukowe (HEG – emoencefalografia); (w tym analiza wyników renomowanych badań opublikowanych przez instruktorów)
- Dodatkowe narzędzia treningowe (metoda HRV – np. dla osób narażonych na stres; trening oddechowy i inne).
- Co może, a czego nie może biofeedback
- Wizyta przygotowawcza
- Czerwone flagi ( kiedy klient może wymagać interwencji lekarskiej)
- Patologie EEG
- Działania niepożądane terapii

Cena I stopnia szkolenia: 1600 zł, II stopnia 1400 zł
Termin: I stopień 18-19.10.2021 i II stopień 15-16.11.2021
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Terapia Biofedback (I i II stopień)

Praktyczne szkolenie przedstawiające możliwości wykorzystania technik mięśniowo- powięziowych w pracy z najmłodszymi pacjentami. Szczególny aspekt szkolenia to zastosowanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi oraz wadami postawy.   Babywork-  Rozluźnianie mięśniowo- powięziowe to szczegółowa analiza strukturalna oraz funkcjonalna pacjenta a także umiejętność podejmowania własnych strategii pracy oraz zastosowania odpowiednich technik. Kurs jest świetnym uzupełnieniem metod neurofizjologicznych, dającym możliwość spojrzenia na najpopularniejsze problemy w pracy z najmłodszymi od strony strukturalnej.

Szkolenie rozwija możliwości wykorzystania technik mieśniowo- powięziowych min. W takich problemach jak asymetrie ułożeniowe, kręcz, skolioza, problemy z napięciem mięśniowym czy szeroko pojęte wady postawy. Szkolenie Babywork to również świetne przygotowanie pacjenta z uszkodzeniami OUN do terapii min. Bobath czy Vojta.

Prowadzący:
zielony mgr Damian Czerwik - fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Strukturalnej szkoły Anatomy Trains. Absolwent Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu terapii manualnej. W 2015 roku rozpoczął swoją przygodę z Integracją Strukturalną która na zawsze zmieniła jego podejście do problemów pacjentów. Chęć nieustannego rozwoju sprawiła że w 2017r wziął udział w warsztatach sekcyjnych w Arizonie (USA), prowadzonych przez samego Todda Garcia. W latach 2019-2021 szkoleniowiec w anatomytrains.pl.  Na codzień pracuje min. z najmłodszymi pacjentami z problemami neurologicznymi, logopedycznymi czy wad postawy, wykorzystując wiedzę na temat dysfunkcji mięśniowo- powięziowych.

Ramowy program szkolenia (28 godzin zegarowych) zajęć.
zielony Omówienie anatomii obszarów pracy poparte nagraniami sekcyjnymi, dokładna palpacja struktur mięśniowo- powięziowych
zielony Analiza Postawy – jak widzieć i czytać zależności w ciele pacjenta w poszczególnych wzorcach
zielony Techniki uwalniania Mięśniowo- powięziowego – szczegółowa i wyczerpująca prezentacja technik pracy z pacjentem
zielony Sesja demo instruktora z pacjentem, oraz praca kursantów z dziećmi pod okiem instruktorów

Plan kursu:
zielony Dzień 1
Wstęp do pracy mięśniowo- powięziowej, przedstawienie źródeł pracy mięśniowo- powięziowej, omówienie roli powięzi w organizmie człowieka. Prezentacja „narzędzi” w postaci ułożeń dłoni terapeuty w zależności od obszaru pracy. Omówienie sposobu oceny posturalnej pacjenta.
Struktury mięśniowo- powięziowe z przodu ciała
Omówienie teoretyczne połączeń mięśniowo- powięziowych biegnących w płaszczyźnie strzałkowej z przodu ciała. Szczegółowa analiza posturalna globalna jak i dotycząca omawianej struktury. Praca manualna obejmująca obszar mięśni takich jak: krótkie prostowniki palców, piszczelowy, czworogłowy uda, prosty brzucha, piramidowy,  powięź mostkowa, mos.

zielony Dzień 2
Struktury mięśniowo- powięziowe z tyłu ciała
Omówienie teoretyczne połączeń mięśniowo- powięziowych biegnących w płaszczyźnie strzałkowej z tyłu ciała. Szczegółowa analiza posturalna globalna jak i dotycząca omawianej struktury. Praca manualna obejmująca obszar mięśni takich jak: rozcięgno podeszwowe, krótkie zginacze palców, trójgłowy łydki, płaszczkowaty, dwugłowy, półścięgnisty, półbłoniasty, prostownik, grupa mięśni podpotylicznych, czepiec ścięgnisty.

zielony Dzień 3
Struktury mięśniowo- powięziowe z boku ciała
 Omówienie teoretyczne połączeń mięśniowo- powięziowych biegnących w płaszczyźnie czołowej, z boku ciała. Szczegółowa analiza posturalna globalna jak i dotycząca omawianej struktury. Praca manualna obejmująca obszar mięśni takich jak: rozcięgno boczne, strzałkowy krótki, strzałkowy długi, pasmo biodrowo- piszczelowe, pośladkowy wielki, pośladkowy średni, międzyżebrowe.

Struktury mięśniowo- powięziowe o przebiegu skośnym
Omówienie teoretyczne połączeń mięśniowo- powięziowych o przebiegu skośnym.  Szczegółowa analiza posturalna globalna jak i dotycząca omawianej struktury. Praca manualna obejmująca obszar mięśni takich jak: skośne brzucha zewnętrzne, skośne brzucha wewnętrzne, zębaty przedni, równoległoboczny, płatowaty głowy. Sesja demo instruktora. Sesja kursantów z pacjentami „z zewnątrz”

zielony Dzień 4
Struktury mięśniowo- powięziowe głębokie oraz kończyn górnych
Omówienie teoretyczne wybranych połączeń mięśniowo- powięziowych zawartych w taśmie głębokiej oraz kończynie górnej. Szczegółowa analiza posturalna globalna jak i dotycząca omawianej struktury. Praca manualna obejmująca obszar mięśni takich jak: lędźwiowy, biodrowy, piersiowy mniejszy, piersiowy większy, dół pachowy. Sesja demo instruktora. Sesja kursantów z pacjentami „z zewnątrz”

Film o szkoleniu:

Regulamin: regulamin szkoleń
Cena: Cena promocyjna w związku z pierwszą edycją szkolenia w In Corpore 2200 zł (cena regularna szkolenia 2500 zł)
Termin: 18-21.11.2021
Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Babywork - Rozluźnianie mięśniowo- powięziowe w pediatrii

Prowadząca:
zielony Marlena Puchowska, neurologopeda, specj. afazjolog. Certyfikowany logopeda, członek Polskiego Związku Logopedów. Służby Zdrowia. Autorka powszechnie stosowanej w szpitalach klinicznej Skali Oceny Dynamiki Afazji SODA, autorka książek tera afazją oraz wielu publikacji i wystąpień z zakresu afazjologii, współautorka Tablicy Alternatywnej Komunikacji TAK. Opracowała autorski program cyklicznych szkoleń i warsztatów modułowych dla logopedów. Od wielu lat związana z Kliniką Neurol UMK oraz Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Afalog Centrum Szkoleń Neurologopedycznych, Diagnozy i Terapii Afazji w Bydgoszczy, w rama w wyniku schorzeń neurologicznych oraz terapią grupową w Afalog

Program szkolenia:
1. Etiologia udaru mózgu
2. Rodzaje udarów, czynniki ryzyka
3. Postępowanie we wczesnym okresie udaru
4. Problemy diagnozy neurologopedycznej u osób po przebytym udarze
Część druga
5. Klasyfikacja afazji w ujęciu klinicznym
6. Zaburzenia wyższych funkcji towarzyszące afazji
Część trzecia
7. Skale i testy do badania afazji - omówienie
8. Terapia afazji z wykorzystaniem multimedialnych programów terapeutycznych
9. Kontakt z pacjentem poudarowym w pierwszych godzinach od zachorowania
10.Badanie skalą SODA - analiza skali i sposób prowadzenia badania
Część czwarta
11.Analiza przypadków na przykładzie chorych z afazją
12.Omówienie najczęściej popełnianych błędów
13.Algorytm postępowania logopedycznego

Termin: 13.11.2021
Cena: 650 zł
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Etiologia uadaru mózgu. Problemy diagnozy neurologopedycznej. Afazja planowanie terapii. Rokowanie w afazji. Analiza przypadków - Moduł 1

Informacja dodatkowa: przy udziale w 13 i 14.11.2021 cena kursu za oba moduły wynosi 1200 zł

Prowadząca:
zielony Marlena Puchowska, neurologopeda, specj. afazjolog. Certyfikowany logopeda, członek Polskiego Związku Logopedów. Służby Zdrowia. Autorka powszechnie stosowanej w szpitalach klinicznej Skali Oceny Dynamiki Afazji SODA, autorka książek tera afazją oraz wielu publikacji i wystąpień z zakresu afazjologii, współautorka Tablicy Alternatywnej Komunikacji TAK. Opracowała autorski program cyklicznych szkoleń i warsztatów modułowych dla logopedów. Od wielu lat związana z Kliniką Neurol UMK oraz Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Afalog Centrum Szkoleń Neurologopedycznych, Diagnozy i Terapii Afazji w Bydgoszczy, w rama w wyniku schorzeń neurologicznych oraz terapią grupową w Afalog

Program szkolenia:
Część pierwsza
1. Dynamika afazji w pierwszych dniach od zachorowania. Problemy diagnostyczne
2. Zaburzenia mowy w uszkodzeniach móżdżku
3. Przemijająca niepamięć ogólna – TGA
Część druga Zaburzenia gnozji
4. Anozognozja
5. Neglect syndrom – zespół pomijania stronnego
6. Zaburzenia widzenia towarzyszące afazji. Agnozja czy
Część trzecia
7. Problemy diagnozy neurologopedycznej-omówienie najczęściej popełnianych błędów
Część czwarta
Burza mózgów – terapia
10. Postępowanie z chorym w przypadku afazji całkowitej
11. Postępowanie z chorym w przypadku afazji
12. Postępowanie z chorym w przypadku afazji
13.Postępowanie z chorym w przypadku afazji amnestycznej

Termin: 14.11.2021
Cena: 650 zł
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Mowa w uszkodzeniach móżdżku. Przemijająca niepamięć. Zaburzenia gnozji po udarze Mózgu. Terapia afazji całkowitej i afazji mieszanych - Moduł 2

Informacja dodatkowa: przy udziale w 13 i 14.11.2021 cena kursu za oba moduły wynosi 1200 zł

Prowadząca:
zielony Marlena Puchowska, neurologopeda, specj. afazjolog. Certyfikowany logopeda, członek Polskiego Związku Logopedów. Służby Zdrowia. Autorka powszechnie stosowanej w szpitalach klinicznej Skali Oceny Dynamiki Afazji SODA, autorka książek tera afazją oraz wielu publikacji i wystąpień z zakresu afazjologii, współautorka Tablicy Alternatywnej Komunikacji TAK. Opracowała autorski program cyklicznych szkoleń i warsztatów modułowych dla logopedów. Od wielu lat związana z Kliniką Neurol UMK oraz Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Afalog Centrum Szkoleń Neurologopedycznych, Diagnozy i Terapii Afazji w Bydgoszczy, w rama w wyniku schorzeń neurologicznych oraz terapią grupową w Afalog

MODUŁ III - Komunikacja w zespole zamknięcia. Stwardnienie boczne zanikowe a stwardnienie rozsiane

Program szkolenia:
Część pierwsza
Dyzartria
1.Definicja dyzartrii i rodzaje
2.Choroby neurologiczne a dyzartryczne zaburzenia m
3.Diagnoza różnicowa dyzartrii a afazji
4.Terapia dyzartrii
Część druga
5.Etiologia zespołu zamknięcia LIS
6. Rokowanie w LIS
7.Możliwości komunikacyjne pacjenta z LIS
Część trzecia
8. Stwardnienie Boczne Zanikowe SLA a Stwardnienie Rozsiane SM
9. Rokowanie w SLA i SM
10. Kiedy należy włączyć komunikację zastępczą w SLA
Część czwarta
11. Elementy komunikacji alternatywnej / zastępczej w SLA i LIS
12.Warsztaty - krok po kroku wprowadzania Tablicy Alternetywnej Komunikacji
13.Analiza przypadków

Termin: 11.12.2021
Cena: 650 zł
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Dyzartria - diagnoza i terapia Moduł III

Informacja dodatkowa: przy udziale w 11 i 12.12.2021 cena kursu za oba moduły wynosi 1200 zł

 

Prowadząca:
zielony Marlena Puchowska, neurologopeda, specj. afazjolog. Certyfikowany logopeda, członek Polskiego Związku Logopedów. Służby Zdrowia. Autorka powszechnie stosowanej w szpitalach klinicznej Skali Oceny Dynamiki Afazji SODA, autorka książek tera afazją oraz wielu publikacji i wystąpień z zakresu afazjologii, współautorka Tablicy Alternatywnej Komunikacji TAK. Opracowała autorski program cyklicznych szkoleń i warsztatów modułowych dla logopedów. Od wielu lat związana z Kliniką Neurol UMK oraz Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Afalog Centrum Szkoleń Neurologopedycznych, Diagnozy i Terapii Afazji w Bydgoszczy, w rama w wyniku schorzeń neurologicznych oraz terapią grupową w Afalog

MODUŁ IV - Superwizja – analiza przypadków krok po kroku

Omówione zostaną konkretne przypadki na materiale filmowym, opracowany plan terapii
- afazja
- dyzartria
- dysfagia


Termin: 12.12.2021
Cena: 650 zł
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Dyzartria - diagnoza i terapia Moduł IV

Informacja dodatkowa: przy udziale w 11 i 12.12.2021 cena kursu za oba moduły wynosi 1200 zł

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących żywienia oraz jego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz na samopoczucie i zachowanie dzieci. Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób jedzenie i nawyki z nim związane są wykorzystywane społecznie do komunikowania myśli, działań i przekonań naszych i dzieci. Uczestnicy zdobędą wgląd i umiejętność spojrzenia poza zachowania dziecka związane z jedzeniem oraz nauczą się rozumieć dzieci i pomagać im w radzeniu sobie z różnymi trudnościami, jak budowanie bliskich relacji czy wybiórczość pokarmowa.

Informacja o wykładowcy:
zielony Magdalena Przybylka - dietetyk zdrowia publicznego z ponad 10-letnim doświadczeniem, edukatorka żywieniowa, szkoleniowiec, autorka publikacji naukowych i programów edukacyjno-społecznych. Członkini Polskiego Towarzystwa Dietetyki i absolwentka dwóch renomowanych angielskich uczelni. Inicjatorka i założycielka unikatowego programu szkoleniowego dla rodzin zastępczych zmagających się z zaburzeniami jedzenia u dzieci „Food in Care” jedynego takiego programu w Anglii.

Do kogo jest adresowane szkolenie:
Szkolenie kierowane jest do opiekunów, rodziców zastępczych, adopcyjnych, pedagogów, nauczycieli specjalnych, pracowników socjalnych i innych profesjonalistów pracujących w ośrodkach opiekuńczych lub z dziećmi przysposobionymi, dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.

Program szkolenia:
zielony Cześć 1
- Podstawy zdrowej diety i jej wpływ na rozwój dzieci
- Jak kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe
- Jak to ‘co’ i ‘jak’ jemy wpływa na nasze zachowanie
- Przykłady problemów żywieniowych i ich rozwiązania
zielony Cześć 2
- Jaką rolę pełni jedzenie w życiu każdego z nas, poza funkcją odżywczą
- Jak różne doświadczenia z dzieciństwa i nie tylko wpływają na nasze relacje z jedzeniem
- Jedzenie jako symbol
- Osobiste refleksje
- Jedzenie w kontekście pieczy zastępczej
- Wpływ jedzenia na nasze uczucia i relacje
- Strategie i narzędzia do pracy z dziećmi z trudnościami żywieniowymi i społecznymi

Cena szkolenia: 490 zł
Termin: 28.11.2021
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Jak istotne jest znaczenie żywienia i symboliki jedzenia w opiece nad dziećmi przysposobionymi i dziećmi z pieczy zastępczej

Jak wykorzystać terapeutyczną moc ciastoterapii w pracy z dziećmi wspierając wszechstronnie ich rozwój poprzez zabawę” - Licencjonowany kurs edukatorów ciastoterapii.

Cel szkolenia:
Celem ciastoterapii jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez zabawę oraz pomoc dzieciom i opiekunom w trudnościach, z jakimi borykają się niektóre dzieci, jak neofobia żywieniowa czy trudności w budowania relacji czy brak wiary we własne możliwości oraz inne problemy wychowawcze. Ciastoterapia to cykl zabaw kulinarno-manualnych, które procentują lepszym rozwojem fizycznym, psychicznym i społecznym dziecka. Udział dzieci w takich warsztatach owocuje rozwojem sprawności manualnej i motoryki małej oraz lepszą integracją sensoryczną. Wspólna kreatywna zabawa z dziećmi ma ogromną moc terapeutyczną. Pomaga w komunikacji z dziećmi, działa wyciszająco i pomaga dzieciom w koncentracji oraz nabyciu wielu praktycznych umiejętności (jak logiczne myślenie, planowanie, odczytywanie instrukcji, kreatywność, czy umiejętność liczenia)

Informacja o wykładowcy:
zielony Magdalena Przybylka  - dietetyk, Członkini Polskiego Towarzystwa Dietetyki, autorka Akademii Ciastoterapii, kursu z gotowymi scenariuszami i materiałami ułatwiającymi specjalistom pracę z dziećmi bez żmudnych i pracochłonnych przygotowań. Od ponad 10 lat współpracuje blisko z pedagogami i nauczycielami w podnoszeniu ich kompetencji zawodowych i wspieraniu ich w rozwoju potencjału dzieci. Jako dietetyk i szkoleniowiec przeszkoliła już ponad 120 edukatorów, którym z sukcesem udało się wdrożyć nowe umiejętności w swoją prace z dziećmi i wspierać m.in.: rozwój sensoryczny i manualny dzieci.

Program szkolenia
TEORIA – Terapeutyczna moc zabaw kulinarnych
1. Podstawy zdrowej diety
2. Jak warsztaty kulinarne pomagają wychować smakosza
3. Dlaczego edukacja kulinarna i żywieniowa jest tak istotna dla dzieci
4. Terapeutyczna moc ciastoterapii
5. Nauka i rozwój poprzez zabawę
6. Food for Thought – znajomość symbolicznego znaczenia jedzenia i nawyków

PRAKTYKA – Ciastoterapia w praktyce – co, jak i kiedy
1. Jak piec zdrowiej i jakie składniki warto używać a jakich unikać
2. Zabawy manualno-ruchowe w praktyce
3. Jak się przygotować do zajęć aby było bezpiecznie i spokojnie
4. Jak prowadzić zajęcia aby było ciekawie, zabawnie i edukacyjnie zarazem
5. Metodyka prowadzenia zajęć Ciastoterapii
6. Niezbędnik do prowadzenia zajęć (checklisty, materiały, scenariusze, przelicznik excel,
skrypty zabaw)

Do kogo jest adresowane szkolenie
Do wszystkich profesjonalistów posiadających kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w tym do nauczycieli, pedagogów, logopedów, psychologów, opiekunów i ich asystentów. A także do terapeutów, nauczycieli specjalnych i dyrektorów przedszkoli i innych placówek opiekuńczych lub wychowawczych. Do profesjonalistów pracujących z dziećmi, którzy chcą wzbogacić swoją ofertę lub swoje warsztaty w  zajęcia ciastoterapii.

Dlaczego warto wprowadzić zajęcia ciastoterapii do pracy z dziećmi:
zielony Nauczysz się jak prowadzić ciekawe zajęcia kulinarno-manualno-ruchowo-edukacyjne dla dzieci i dlaczego ciastoterapia to kluczowy element dla prawidłowego rozwoju dzieci i jak ją wprowadzić w grupie dzieci, z którymi pracujesz
zielony Poznasz podstawy zdrowej diety i jak zdrowo wyczarować słodkie pyszności oraz poznasz interaktywne zabawy manualno-ruchowe z warzywnym bohaterem
zielony Dostaniesz gotowe scenariusze zajęć i potrzebne narzędzia oraz materiały do poprowadzenia interaktywnych warsztatów dla dzieci, bez stresu i żmudnych oraz pracochłonnych przygotowań
zielony Warsztaty ciastoterapii dla dzieci, podczas których:

1. ROZWIJAMY UMIEJĘTNOŚCI MANUALNE - Doskonalimy rozwój integracji ręka-ręka, ręka-oko, ręka-ucho-oko. Techniki wyrabiania i formowania ciasta to wspieranie rozwoju motoryki precyzyjnej I obniżania napięcia mięśniowego.
2. WSPOMAGAMY ROZWÓJ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - Zajęcia owocują pobudzeniem zmysłów jak węch, smak, wzrok, słuch i dotyk. Zabawa w kuchni wspomaga rozwój sensoryczny dziecka w dwojaki sposób, poprzez pobudzenie wielu zmysłów oraz poprzez zachęcenie dziecka do jedzenia zdrowych dla mózgu posiłków – istotnych w prawidłowym rozwoju sensorycznym.
3. KSZTAŁTUJEMY ZDROWE NAWYKI ŻYWIENIOWE - Dzieci uczą się preferencji smakowych poprzez bezpośredni kontakt z jedzeniem. Podczas zabawy dziecko zaprzyjaźnia się z produktami, ich teksturą, zapachem i wyglądem. Wzmaga też to jego ciekawość. A satysfakcja z wykonanego zadania jest kolejną zaletą
4. POMAGAMY W BUDOWANU POZYTYWNYCH RELACJI – Wspólne pieczenie z dziećmi owocuje budowanie pozytywnych relacji, komunikacji z innymi oraz wzmacnia pewności siebie u dzieci i wiarę w swoje możliwości. Zajęcia procentują także pozytywnymi relacjami z jedzeniem, otwierając dzieci na nowe smaki podczas luźnej i ciekawej zabawy
5. WSPIERAMY SAMODZIELNOŚĆ DZIECI – ciastoterapia to wspieranie u dzieci koncentracji, kreatywności, logicznego myślenia

Cena szkolenia: 490 zł
Termin: 27.11.2021
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Jak wykorzystać terapeutyczną moc ciastoterapii w pracy z dziećmi

"Podstawą Zdrowia na wszystkich jego poziomach jest uznanie odpowiedzialności za własne myśli, postawy i uczucia. Jest to najważniejsza część procesu uzdrawiania."
         
Terapia Polarity to holistyczny system wiedzy o utrzymaniu zdrowia opisany przez dr Rundolpha Stone’a (osteopatę, ortopedę, neurologa, chiropraktyka, naturoterapeutę), wywodzący się ze starożytnej wiedzy Ayurwedy. W tradycjach kultury Wschodu (Ajurweda, Taoizm) uznaje się, że głównym czynnikiem istnienia Wszechświata jest ruch energii. Prawa rządzące Wszechświatem
są takie same dla wszystkiego co w nim istnieje, w tym również dla człowieka. Istnieje źródło energii i pole, w którym odbywa się jej ruch. Podstawowymi prawami ruchu są odśrodkowa i dośrodkowa pulsacja oraz biegunowość (polarność). Według tradycji ajurwedycznej polaryzacja obejmuje istnienie trzech stanów umożliwiających przepływ: dodatni, ujemny i neutralny. Ruch energii warunkuje życie człowieka. Centra energetyczne (czakramy) są źródłami różnych jakości energii w naszym ciele. Istnieje siedem głównych czakramów. Pole dla ruchu różnych jakości energii (Powietrza Ognia, Wody i Ziemi) tworzy element Eteru. Ciało człowieka jest polarne. Górna część ciała stanowi biegun dodatni, dolna - biegun ujemny, przepona jest obszarem neutralnym. Energia w ciele człowieka porusza się w obrębie wzorców zgodnie z prawami pulsacji i biegunowości, tworząc tzw. Bezprzewodową anatomię człowieka.

Terapia Polarity obejmuje specjalistyczny masaż ciała, dietę oczyszczającą, ćwiczenia Polarity-yoga i „samoświadomość” (zasady wynikające z pozytywnego myślenia i postaw). Podczas masażu Polarity terapeuta posługując się delikatnym dotykiem odpowiednich miejsc na ciele, równoważy wzorce energetyczne Pięciu elementów (Eteru, Powietrza, Ognia, Wody i Ziemi) zaburzone w następstwie mentalnych, emocjonalnych i fizycznych doświadczeń (stresu, chorób, urazów), decydujące o prawidłowym funkcjonowaniu narządów i podstawowych układów fizjologicznych w organizmie człowieka (układów: nerwowego, hormonalnego, odpornościowego itd.). W praktyce terapia prowadzi do odblokowania zaburzonych wzorców tworzących  „Bezprzewodową Anatomię Człowieka”, do poprawy samopoczucia i stanu zdrowia na wszystkich jego poziomach. Znajomość podstaw  terapii i układów praktycznych Polarity pozwala na samodzielne wykonywanie zabiegów terapeutycznych.

Instruktor kursu:
zielony dr n. przyr. Grażyna Walasek – neurofizjolog, pierwszy polski międzynarodowy instruktor Terapii Czaszkowo-Krzyżowej wg podejścia biodynamicznego i instruktor Terapii Polarity. Od wielu lat pracuje terapeutycznie z dziećmi i osobami dorosłymi, samodzielnie prowadzi szkolenia, warsztaty i seminaria związane z tymi metodami.
Uczestniczy w konferencjach Polskiego Towarzystwa Badania Układu Nerwowego. Jest autorką prac z zakresu fizjologii układu nerwowego publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Terapia Polarity jest wskazana i skuteczna przy: bólach stawów, kręgosłupa, nerwicach, bólach głowy, migrenach, osłabieniu, problemach trawiennych, krążeniowych, zaburzeniach hormonalnych, rekonwalescencji po przebytych chorobach lub operacjach (obejmuje masaż limfatyczny), po urazach, przy depresji i innych problemach. Terapia Polarity nie zastępuje kontaktu z lekarzem – specjalistą, lecz stanowi rolę pomocniczą w profilaktyce skierowanej na utrzymanie dobrego zdrowia.
W kursie mogą wziąć udział absolwenci kursu Terapii Czaszkowo-Krzyżowej, którzy ukończyli 4 poziom szkolenia TCK.

Terminy Kursu:
zielony moduł 1, 30.09-3.10.2021r. – cena 1390 zł
zielony moduł 2, 26-28.11.2021r. – cena 1100 zł
zielony moduł 3, 11-13.02.2022r. – cena 1100 zł
zielony moduł 4, 01-03.04.2022r. – cena 1100 zł
zielony moduł 5, 03-05.06.2022r. – cena 1100 zł

Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Terapia Polarity

 

Kurs Terapii Polarity I  stopnia składa się z pięciodniowego kursu i obejmuje teorię, zasady prowadzenia masażu i układy terapeutyczne, ćwiczenia praktyczne Polarity-yoga, wskazówki praktyczne związane
z dietą oczyszczającą Polarity.
Program kursu Polarity Io obejmuje teorię i układy praktyki terapeutycznej – moduł 1:
1.     wprowadzenie – teoria,
2.     ćwiczenia Polarity Yoga,
3.     przygotowanie i nauka prowadzenia terapii ,
4.    równoważenie czakramów,
5.    równoważenie wzorca „gwiazdy sześcioramiennej” (odpowiadającego za równowagę energii duchowej i fizycznej),
6.    odblokowanie przepony,
7.    równoważenie wzorca „gwiazdy pięcioramiennej” (układy w ciele odpowiadające za równowagę układów fizycznych – mięśni i powięzi, symetrie ciała),
8.    odblokowanie pępka,
9.    odblokowanie kości ogonowej,
10.    rozluźnienie i łagodzenie bólu stawów,
11.    usprawnienie pracy serca,
12.    usprawnienie pracy wątroby,
13.    usprawnienie pracy woreczka żółciowego, śledziony, nerek,
14.    oczyszczanie i uaktywnienie pracy węzłów limfatycznych (masaż limfatyczny),
15.    rozluźnienie kręgosłupa i kości krzyżowej,
16.    równoważenie ogólne (całościowy układ terapeutyczny.


Program kursów Terapii Polarity IIo 1
I – Element Eteru – moduł 2
1.    równoważenie wzorców energetycznych – wzorzec długoliniowy Eteru, wzorzec gwiazdy sześcioramiennej, stawów,
2.    terapia uszu,
3.    równoważenie obszarów gardła i szyi,
4.    równoważenie ogólne wzorca elementu Eteru.

II – Element Wody – moduł 3 – równoważenie wzorca długoliniowego i triad elementu Wody,
1.    równoważenie pracy okrężnicy,
2.    terapia kroczowa,
3.    terapia klatki piersiowej,
4.    masaż limfatyczny,
5.    równoważenie ogólne elementu Wody.
 
   – Element Ziemi – moduł 3 – równoważenie wzorca długoliniowego i    
       triady elementu Ziemi,
1.    równoważenie kości ogonowej,
2.    rozluźnienie kręgosłupa i kości krzyżowej,
3.    uwalnianie gazów,
4.    rozluźnienie miednicy,
5.    równoważenie ogólne elementu Ziemi

III– Element Powietrza - moduł 4 – równoważenie wzorca  
       długoliniowego i triad elementu Powietrza,
1.    poprawa pracy serca,
2.    rozluźnienie pleców, ramion i łopatek,
3.    równoważenie wzorca spirali elementu powietrza od serca,
4.    równoważenie ogólne wzorca elementu Powietrza.
    - Element Ognia - moduł 4 – równoważenie wzorców Ognia: długoliniowego, skrzyżowanego i spiralnego i triady elementu Ognia,
       1. ogień trawienia,
       2. równoważenie pępka i wykorzystanie energii pępka w układach      
           terapeutycznych,
       3. usprawnianie pracy wątroby, woreczka żółciowego, żołądka i      
           śledziony,
5.    równoważenie ogólne elementu Ognia.

IV- Układ nerwowy moduł 5 - równoważenie układu autonomicznego: przywspółczulnego i współczulnego,
1.    równoważenie centralnego układu nerwowego,
2.    harmonia kręgosłupa,
3.    równoważenie ogólne.

Wszystkie praktyczne układy terapeutyczne poprzedzone są wprowadzeniem: omówienie anatomii i fizjologii układów, wprowadzenie ćwiczeń wspomagających, omówienie zasad związanych z oczyszczaniem organizmu (dieta oczyszczająca dr Stone’a).

Celem kursu jest poznanie przez słuchaczy problematyki logopedycznej pacjenta po infekcji COVID-19 i nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia elementów terapii logopedycznej u pacjenta po infekcji COVID-19.

Warsztat poprowadzi:
zielony Anna Maria Pekacka-Egli jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii oraz posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfagię zarówno na oddziałach intensywnej terapii, o. neurorehabilitacji, o. wczesnej rehabilitacji, o. geriatrycznych, o. pediatrycznych i o. otolaryngologicznych, jak również w obszarze opieki ambulatoryjnej. Od 2012 roku wykonuje aparatywną diagnostykę dysfagii (m.in. FEES , VFSS). Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi oraz badawczymi. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w  Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarzadu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Ramowy Program Szkolenia:
1. Układ oddechowy a Covid -19
2. Techniki mobilizacyjne – hands on
3. Pozycje ułożeniowe  (odciążające)
4. Elementy terapii oddechowej – hands on
5.  Elementy terapii dysfonii, dysfagii oraz terapii kognitywnej – hands on

Termin: 9.04.2021, godzina 08.30 – 17.30, miejsce: Katowice
Cena warsztatu: 730 zł
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Covid 19- elementy terapii logopedycznej w rehabilitacji – warsztat praktyczny