right konf podsumowanie

 

 


"Podstawą Zdrowia na wszystkich jego poziomach jest uznanie odpowiedzialności za własne myśli, postawy i uczucia. Jest to najważniejsza część procesu uzdrawiania."
         
Terapia Polarity to holistyczny system wiedzy o utrzymaniu zdrowia opisany przez dr Rundolpha Stone’a (osteopatę, ortopedę, neurologa, chiropraktyka, naturoterapeutę), wywodzący się ze starożytnej wiedzy Ayurwedy. W tradycjach kultury Wschodu (Ajurweda, Taoizm) uznaje się, że głównym czynnikiem istnienia Wszechświata jest ruch energii. Prawa rządzące Wszechświatem
są takie same dla wszystkiego co w nim istnieje, w tym również dla człowieka. Istnieje źródło energii i pole, w którym odbywa się jej ruch. Podstawowymi prawami ruchu są odśrodkowa i dośrodkowa pulsacja oraz biegunowość (polarność). Według tradycji ajurwedycznej polaryzacja obejmuje istnienie trzech stanów umożliwiających przepływ: dodatni, ujemny i neutralny. Ruch energii warunkuje życie człowieka. Centra energetyczne (czakramy) są źródłami różnych jakości energii w naszym ciele. Istnieje siedem głównych czakramów. Pole dla ruchu różnych jakości energii (Powietrza Ognia, Wody i Ziemi) tworzy element Eteru. Ciało człowieka jest polarne. Górna część ciała stanowi biegun dodatni, dolna - biegun ujemny, przepona jest obszarem neutralnym. Energia w ciele człowieka porusza się w obrębie wzorców zgodnie z prawami pulsacji i biegunowości, tworząc tzw. Bezprzewodową anatomię człowieka.

Terapia Polarity obejmuje specjalistyczny masaż ciała, dietę oczyszczającą, ćwiczenia Polarity-yoga i „samoświadomość” (zasady wynikające z pozytywnego myślenia i postaw). Podczas masażu Polarity terapeuta posługując się delikatnym dotykiem odpowiednich miejsc na ciele, równoważy wzorce energetyczne Pięciu elementów (Eteru, Powietrza, Ognia, Wody i Ziemi) zaburzone w następstwie mentalnych, emocjonalnych i fizycznych doświadczeń (stresu, chorób, urazów), decydujące o prawidłowym funkcjonowaniu narządów i podstawowych układów fizjologicznych w organizmie człowieka (układów: nerwowego, hormonalnego, odpornościowego itd.). W praktyce terapia prowadzi do odblokowania zaburzonych wzorców tworzących  „Bezprzewodową Anatomię Człowieka”, do poprawy samopoczucia i stanu zdrowia na wszystkich jego poziomach. Znajomość podstaw  terapii i układów praktycznych Polarity pozwala na samodzielne wykonywanie zabiegów terapeutycznych.

Instruktor kursu:
zielony dr n. przyr. Grażyna Walasek – neurofizjolog, pierwszy polski międzynarodowy instruktor Terapii Czaszkowo-Krzyżowej wg podejścia biodynamicznego i instruktor Terapii Polarity. Od wielu lat pracuje terapeutycznie z dziećmi i osobami dorosłymi, samodzielnie prowadzi szkolenia, warsztaty i seminaria związane z tymi metodami.
Uczestniczy w konferencjach Polskiego Towarzystwa Badania Układu Nerwowego. Jest autorką prac z zakresu fizjologii układu nerwowego publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Terapia Polarity jest wskazana i skuteczna przy: bólach stawów, kręgosłupa, nerwicach, bólach głowy, migrenach, osłabieniu, problemach trawiennych, krążeniowych, zaburzeniach hormonalnych, rekonwalescencji po przebytych chorobach lub operacjach (obejmuje masaż limfatyczny), po urazach, przy depresji i innych problemach. Terapia Polarity nie zastępuje kontaktu z lekarzem – specjalistą, lecz stanowi rolę pomocniczą w profilaktyce skierowanej na utrzymanie dobrego zdrowia.
W kursie mogą wziąć udział absolwenci kursu Terapii Czaszkowo-Krzyżowej, którzy ukończyli 4 poziom szkolenia TCK.

Terminy Kursu:
zielony moduł 1, 30.09-3.10.2021 r. – cena 1390 zł
zielony moduł 2, 26-28.11.2021 r. – cena 1100 zł
zielony moduł 3, 2022 r. – cena 1100 zł
zielony moduł 4, 2022 – cena 1100 zł
zielony moduł 5, 2022 – cena 1100 zł

Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Terapia Polarity

 

Kurs Terapii Polarity I  stopnia składa się z pięciodniowego kursu i obejmuje teorię, zasady prowadzenia masażu i układy terapeutyczne, ćwiczenia praktyczne Polarity-yoga, wskazówki praktyczne związane
z dietą oczyszczającą Polarity.
Program kursu Polarity Io obejmuje teorię i układy praktyki terapeutycznej – moduł 1:
1.     wprowadzenie – teoria,
2.     ćwiczenia Polarity Yoga,
3.     przygotowanie i nauka prowadzenia terapii ,
4.    równoważenie czakramów,
5.    równoważenie wzorca „gwiazdy sześcioramiennej” (odpowiadającego za równowagę energii duchowej i fizycznej),
6.    odblokowanie przepony,
7.    równoważenie wzorca „gwiazdy pięcioramiennej” (układy w ciele odpowiadające za równowagę układów fizycznych – mięśni i powięzi, symetrie ciała),
8.    odblokowanie pępka,
9.    odblokowanie kości ogonowej,
10.    rozluźnienie i łagodzenie bólu stawów,
11.    usprawnienie pracy serca,
12.    usprawnienie pracy wątroby,
13.    usprawnienie pracy woreczka żółciowego, śledziony, nerek,
14.    oczyszczanie i uaktywnienie pracy węzłów limfatycznych (masaż limfatyczny),
15.    rozluźnienie kręgosłupa i kości krzyżowej,
16.    równoważenie ogólne (całościowy układ terapeutyczny.


Program kursów Terapii Polarity IIo 1
I – Element Eteru – moduł 2
1.    równoważenie wzorców energetycznych – wzorzec długoliniowy Eteru, wzorzec gwiazdy sześcioramiennej, stawów,
2.    terapia uszu,
3.    równoważenie obszarów gardła i szyi,
4.    równoważenie ogólne wzorca elementu Eteru.

II – Element Wody – moduł 3 – równoważenie wzorca długoliniowego i triad elementu Wody,
1.    równoważenie pracy okrężnicy,
2.    terapia kroczowa,
3.    terapia klatki piersiowej,
4.    masaż limfatyczny,
5.    równoważenie ogólne elementu Wody.
 
   – Element Ziemi – moduł 3 – równoważenie wzorca długoliniowego i    
       triady elementu Ziemi,
1.    równoważenie kości ogonowej,
2.    rozluźnienie kręgosłupa i kości krzyżowej,
3.    uwalnianie gazów,
4.    rozluźnienie miednicy,
5.    równoważenie ogólne elementu Ziemi

III– Element Powietrza - moduł 4 – równoważenie wzorca  
       długoliniowego i triad elementu Powietrza,
1.    poprawa pracy serca,
2.    rozluźnienie pleców, ramion i łopatek,
3.    równoważenie wzorca spirali elementu powietrza od serca,
4.    równoważenie ogólne wzorca elementu Powietrza.
    - Element Ognia - moduł 4 – równoważenie wzorców Ognia: długoliniowego, skrzyżowanego i spiralnego i triady elementu Ognia,
       1. ogień trawienia,
       2. równoważenie pępka i wykorzystanie energii pępka w układach      
           terapeutycznych,
       3. usprawnianie pracy wątroby, woreczka żółciowego, żołądka i      
           śledziony,
5.    równoważenie ogólne elementu Ognia.

IV- Układ nerwowy moduł 5 - równoważenie układu autonomicznego: przywspółczulnego i współczulnego,
1.    równoważenie centralnego układu nerwowego,
2.    harmonia kręgosłupa,
3.    równoważenie ogólne.

Wszystkie praktyczne układy terapeutyczne poprzedzone są wprowadzeniem: omówienie anatomii i fizjologii układów, wprowadzenie ćwiczeń wspomagających, omówienie zasad związanych z oczyszczaniem organizmu (dieta oczyszczająca dr Stone’a).

Celem kursu jest poznanie przez słuchaczy problematyki logopedycznej pacjenta po infekcji COVID-19 i nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia elementów terapii logopedycznej u pacjenta po infekcji COVID-19.

Warsztat poprowadzi:
zielony Anna Maria Pekacka-Egli jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii oraz posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfagię zarówno na oddziałach intensywnej terapii, o. neurorehabilitacji, o. wczesnej rehabilitacji, o. geriatrycznych, o. pediatrycznych i o. otolaryngologicznych, jak również w obszarze opieki ambulatoryjnej. Od 2012 roku wykonuje aparatywną diagnostykę dysfagii (m.in. FEES , VFSS). Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi oraz badawczymi. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w  Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarzadu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Ramowy Program Szkolenia:
1. Układ oddechowy a Covid -19
2. Techniki mobilizacyjne – hands on
3. Pozycje ułożeniowe  (odciążające)
4. Elementy terapii oddechowej – hands on
5.  Elementy terapii dysfonii, dysfagii oraz terapii kognitywnej – hands on

Termin: 9.04.2021, godzina 08.30 – 17.30, miejsce: Katowice
Cena warsztatu: 730 zł
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Covid 19- elementy terapii logopedycznej w rehabilitacji – warsztat praktyczny

Doktor Georg Herrer poprowadzi wykład na temat filozofii, zasad terapii i słuszności leczenia pacjentów wg modelu koncepcji FDM. George Herrer współpracował i uczył się pracy z pacjentami od samego dr Stephena Typaldosa. Jako pierwszy instruktor wprowadził Koncepcję FDM do Europy, a w latach 2001 do 2007 był jedynym  rekomendowanym instruktorem przez dr Typaldosa  prowadzącym szkolenia FDM w Europie. Po śmierci Dr Typaldosa otrzymywał liczne zaproszenia i prowadził  szkolenia także w Stanach Zjednoczonych. Doktor Georg Harrer jest członkiem europejskiej FDM Assosiation (EFDMA) i w 2006 został mianowany prezydentem EFDMA,  urząd ten pełnił do 2010 roku. Obecnie dr Georg Harrer mieszka i pracuje w Wiedniu, gdzie prowadzi własny gabinet wyspecjalizowany pod kątem leczenia pacjentów wg Modelu Dystorsji Powięzi (FDM),
jest autorem kilku rozdziałów w książce poświęconej Modelowi Dystorsji Powięzi.

W trakcie wykładu zostanie przedstawiona w sposób niepowtarzalny i  wyjątkowy  historia powstania FDM na podstawie materiału wideo z punktu widzenia samego twórcy FDM doktora Stephena P. Typaldosa. Za pomocą nagrań video z terapii pacjentów doktor  Typaldos przedstawia i analizuje techniki oraz sposób podejścia do terapii FDM. Część wykładu będzie poświęcona działalności Typaldosa jako autora i kompozytora. Przy  pomocy kilku nagrań audio i video otrzymacie Państwo spojrzenie na artystyczne zdolności tego niezwykłego lekarza!
                                  

Cena: 490 zł
Termin: 26.06.2021 (godziny 09.00 – 15.00), miejsce: Katowice
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Kurs rozwijający prowadzony przez Georga Harrera

Niezwyle ciekawe webinarium o niekonwencjonalnej metodzie, dającej doskonałe rezultaty w połączeniu z klasyczną terapią logopedyczną.To metoda  wspierająca prawidłowy rozwój dzieci z zaburzeniami mowy, artykulacji i komunikacji. Wykład poprowadzi specjalistka Metody Tomatisa, logopeda i oligofrenopedagog mgr Iwona Wielesiewicz

Zgłoszenia należy dokonać do 05.03.2021. Następnie zostanie do Państwa wysłany link dnia 06.03.2021  z dostępem do webinaru, który będzie aktywny do końca dnia 07.03.2021

Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszeniowy: Wykorzystanie metody Tomatisa w terapii logopedycznej - webinar

Jeśli chcesz wiedzieć na co zwrócić uwagę w rozwoju mowy i artykulacji dziecka w wieku przedszkolnym, co jest normą a co powinno zaniepokoić, zapraszamy na bezpłatny webinar, który poprowadzi mgr Monika Wróbel - logopeda i surdopedagog z dużym doświadczeniem w pracy z małymi  pacjentami

Zgłoszenia należy dokonać do 05.03.2021. Następnie zostanie do Państwa wysłany link dnia 06.03.2021  z dostępem do webinaru, który będzie aktywny do końca dnia 07.03.2021

Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszeniowy: Głoskowe kalendarium przedszkolaka - webinar

Kurs online Sposób odżywiania się a zachowanie najlepszych parametrów psychicznych i fizycznych ciała nawiązuje do słów - „Jesteś Tym co Jesz „ w obecnej dobie to powiedzenie ma jeszcze głębsze znaczenie. Rozwój nauk o żywieniu, chorobach wynikających z nieprawidłowej diety oraz zaburzenia odżywiania coraz częściej są tematem sympozjów naukowych i rozmów, które toczymy w naszych gabinetach i domach. W czasie kursu online zostaną przedstawione sposoby odżywiania, które będą wpływać na regulację psychiczną i fizyczną ciała.

Webinar poprowadzi:
zielony Ewa Bartelmus - magister fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i dietetyki. Doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Wykładowca akademicki- AWF Katowice, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie  Warszawa- Centrum SI. Centrum dydaktyczno-metodyczne InCorpore w Katowicach. Dyplomowany terapeuta z zakresu terapii: neurorozwojowych, SI, psychoterapii, czaszkowo-krzyżowej, masażu oraz kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. Prowadząca Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej przy Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Wykładowca bielskiej Szkoły Rodzenia. Konsultant oddziału ginekologiczno-położniczego w zakresie diagnostyki i usprawniania psychoruchowego kobiet w ciąży, po porodzie oraz noworodków. Prezes Fundacji Metasensoria, która wspiera dzieci oraz młodzież z problemami z zakresu integracji sensorycznej oraz realizuje programy edukacyjne wspierające zdolną młodzież. Autorka 20 publikacji polskich i zagranicznych w czasopismach, w periodykach branżowych związanych z fizjoterapią (m.in. w „Rehabilitacji w Praktyce”), poświęconych terapii kobiet w ciąży, połogu, pielęgnacji i masażu niemowląt.
Prowadząca prywatną akredytowaną placówkę szkoleniową dla fizjoterapeutów i masażystów oraz prywatną praktykę terapeutyczną „Bartmaj” w Bielsku-Białej. Mama Bartka i Mai,  pracująca z małymi pacjentami. Swoje życie i pracę traktuje jako przepiękną podróżą w głąb małego człowieka podczas której odkrywa siebie jako matka i terapeuta.

Program:

zielony Co oznacza termin odżywianie się i jakie parametry powinien zawierać
zielony Jak zbilansować żywienie , żeby wpływało pozytywnie  na ciało
zielony Jedzenie a nastrój
zielony Co jeść żeby zaspokoić głód
zielony Jak dobierać dietę do swoich potrzeb fizycznych i psychicznych

Czas trwania 90 minut

 

Cena webinaru: 220 zł
Termin webinaru: webinar jest dostępny w formie do odsłuchu. Po wpłacie pieniędzy dostaniecie Państwo dostęp do webinaru
Miejsce: platforma clikmeeitng

Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Sposób odżywiania się a zachowanie najlepszych parametrów psychicznych i fizycznych ciała

Webinar poprowadzi:
zielony Anna Maria Pekacka-Egli jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii oraz posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfagię zarówno na oddziałach intensywnej terapii, o. neurorehabilitacji, o. wczesnej rehabilitacji, o. geriatrycznych, o. pediatrycznych i o. otolaryngologicznych, jak również w obszarze opieki ambulatoryjnej. Od 2012 roku wykonuje aparatywną diagnostyke dysfagii (m.in. FEES , VFSS). Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi oraz badawczymi. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w  Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarzadu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Ramowy Program Szkolenia:
1. Higiena jamy ustnej w dysfagii
2. Higiena jamy ustnej u pacjentów z nowotworami w obrębie jamy ustnej, gardła i nosa
3. Higiena jamy ustnej u pacjent z dysfagia (Cele, diagnostyka i ocena jamy ustnej - jak i co oceniamy?, wdrożenie - jak postępować?: podstawy, ułożenie, materiały, procedury)
4. Środki do higieny jamy ustnej - (Zapalenia, Kserostomia, Grzybica, zapalenie błon śluzowych)
5. Diagnostyka i ocena jamy ustnej- jak i co oceniamy?
6. Podstawy higieny jamy ustnej
7. Programy do higieny jamy ustnej
A.    Program pielęgnacji jamy ustnej 1: dla nienaruszonej błony śluzowej, języka
B.    Program pielęgnacji jamy ustnej 2: w przypadku zapalenia błony śluzowej/zakażenia grzybiczego/Xerostomii
C.    Program pielęgnacji jamy ustnej 3: z dodatkowymi ranami/szwami
D.    Program pielęgnacji jamy ustnej 4: dodatkowe wady chirurgiczne /flaps/ kieszonki/ przejścia przetokowe do nosa/szczęki
8. Środki do higieny jamy ustnej - (Zapalenia, Kserostomia, Grzybica, zapalenie blon śluzowych, Bóle, Nalot na języku)
9. Dokumentacja
 
Termin: z przyczyn losowych szkolenie przeniesione na 22.04.2021, godzina 19.00 – 21.00
Cena webinaru: 129 zł
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszeniowy - Pielęgnacja jamy ustnej w rehabilitacji logopedycznej - Online

Cel webinaru: Celem szkolenia jest zapoznanie z metodami diagnostycznymi dysfagii zarówno u dzieci i dorosłych. Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się w programie szkolenia.

Webinar poprowadzi:
zielony Anna Maria Pekacka-Egli jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii oraz posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfagię zarówno na oddziałach intensywnej terapii, o. neurorehabilitacji, o. wczesnej rehabilitacji, o. geriatrycznych, o. pediatrycznych i o. otolaryngologicznych, jak również w obszarze opieki ambulatoryjnej. Od 2012 roku wykonuje aparatywną diagnostyke dysfagii (m.in. FEES , VFSS). Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi oraz badawczymi. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w  Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarzadu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Ramowy Program Szkolenia:
1)      Anatomia – Refresher
2)      Połykanie fizjologiczne
3)      Cele diagnostyki dysfagii
4)      Akta medyczne- co i w jaki sposób czytać?
5)      Czynniki wpływające na możliwość prowadzenia badania
6)      Badanie organów
7)      Testowanie/badanie wolicjonalnego odruchu połykania
8)      Test wodny Daniels i jego wrażliwość
9)      Badanie kolejnych konsystencji
10)    Kwestionariusze i skale diagnostyczne dla logopedów i pielęgnujących
11)    Dalsze metody kliniczne: Palpacja, auskultacja cerwikalna, Pulsoxymetr, Fonacja
12)    Wytyczanie celów terapii na podstawie w/w. diagnostyki
13)    Wprowadzenie do diagnostyki obrazowej
14)    Pytania z plenum // Zakończenie

Termin: 16.01.2021, godzina 09.00 – 13.00
Cena webinaru: 380 zł
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Podmiotowe i przedmiotowe metody diagnostyczne dysfagii u dzieci i dorosłych

Webinar poprowadzi:
zielony Anna Maria Pekacka-Egli jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii oraz posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfagię zarówno na oddziałach intensywnej terapii, o. neurorehabilitacji, o. wczesnej rehabilitacji, o. geriatrycznych, o. pediatrycznych i o. otolaryngologicznych, jak również w obszarze opieki ambulatoryjnej. Od 2012 roku wykonuje aparatywną diagnostyke dysfagii (m.in. FEES , VFSS). Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi oraz badawczymi. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w  Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarzadu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Ramowy Program Szkolenia:
1.    Covid 19 – co do teraz wiemy?
2.    Przebieg choroby
3.    Konsekwencje choroby:
zielony problemy oddechowe
zielony tracheostomia
zielony komplikacje w krtanii i drogach oddechowych
zielony miopatie, atrofie, osłabienie fizyczne
zielony komplikacje neurologiczne
zielony trudności poznawcze i komunikacyjne
4.    Logopeda: kiedy zaczynamy?
5.    Możliwe objawy i przykładowe interwencje:
zielony problemy z dolnymi i górnymi drogami oddechowymi
zielony problemy z głosem: dysfonia
zielony problemy z połykaniem: dysfagia
zielony problemy kognitywno-komunikacyjne
6.    Aspekt socjalny
7.    Higiena

Termin: 02.03.2021, godzina 20.00 – 22.00
Cena webinaru: 129 zł
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Covid 19 - rehabilitacja logopedyczna ONLINE

Podczas szkolenia wychowawcy oraz nauczyciele moga dowiedzieć sie, jak podnosić swoje kompetencje jako wychowawcy, jakie są kluczowe aspekty bycia wystarczająco dobrym wychowawcą, poznają zasady skutecznej i  pozytwnej komunikacji z uczniem i jego rodzicem, postępowanie i rolę wychowawcy w sytuacji konfliktu w grupie,  budowanie przymierza oraz sposoby na integracjię grupy poparte kokretnymi praktycznymi wskazówkami oraz ćwiczeniami.

Prowadzący:
zielony mgr Daria Bochenek-Chmiel – psycholog, psychoterapeuta;  w Centrum In Corpore od blisko 6 lat na co dzień zajmuje się diagnozą, psychoterapią dzieci i młodzieży, psychoeduakcją i poradnictwem dla rodziców dzieci w każdym wieku i z różnymi trudnościami wychowawczymi, rozwojowymi oraz emocjonalnymi, prowadzi również Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci z trudnościami  funkcjonowania społecznego, przystosowawczymi, adaptacyjnymi lub interpersonalnymi. Swoje kwalifikacje stale podnosi poprzez uczestnictwo w różnych szkoleniach, superwizjach. Swój warsztat pracy opiera w dużym stopniu na założeniu, że nie tylko wiedza, doświadczenie ale przede wszystkim rozwój osobisty i praca własna terapeuty rzutuje na uzyskanie wysokich kompetencji jako specjalisty w dziedzinie zdrowia psychicznego i relacji międzyludzkich.

Ramowy plan szkolenia:
1. Cechy wystarczająco dobrego wychowawcy.
2. Kluczowe aspekty roli wychowawcy.
3. Jak mówić by nas słuchano – zasady skutecznej komunikacji, komunikacja “ja”.
4. Postępowanie w przypadku konfliktu w grupie.
5. Zasady zapewnienia poczucia bezpieczeństwa oraz poprawnych realcji w grupie poprzez budowę przymierza/kontraktu grupowego  oraz integrację grupy.
6. Praktyczne ćwiczenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, integracji grupy.
7. Relacje wychowawca-rodzic ucznia.

Szkolenie skierowane do:
- wychowawców oraz nauczycieli grup dzieci w każdym wieku.

Uczestnik po odbyciu szkolenia otrzyma zaświadczenie obejmujące tematykę szkolenia oraz zakres godzinowy.
Uczestnik osiągnie następujące efekty realizacji usługi rozwojowej:
Wiedza: Uczestnik szkolenia będzie wiedział jak podnosić swoje kompetencje jako wychowawca, jakie są kluczowe aspekty roli wychowawcy oraz będzie znał zasady skutecznej komunikacji .

Umiejętności: Uczestnik szkolenia będzie umiał postępować w przypadku konfliktu w grupie.
Kompetencje społeczne: - uczestnik w zakresie kompetencji społecznych posiada umiejętność samokształcenia i dążenia do rozwoju i zgłębiania wiedzy z zakresu kompetencji wychowawczych.


Czas trwania: 5 h dydaktycznych
Koszt: 250 zł/ osoba
Termin: 20.02.2021
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Szkolenie Kompetencje Wychowawcze