right konf podsumowanie

 

 


Szkolenie poprowadzi:
zielony Mira Rządzka – doktor nauk o zdrowiu, neurologopedka, mioterapeutka. Specjalizuje się we: wczesnych oddziaływaniach neurologopedycznych u noworodków i niemowląt z zaburzeniami oralnymi, zaburzeniach dysfagicznych u dzieci i dorosłych, zaburzeniach rozwoju komunikacji u dzieci z ASD czy z zaburzeniami genetycznymi, zaburzeniach funkcji układu oralnego. Terapeutka Manualnej Terapii Krtani wg L. Mathieson, Manualnej Terapii Dysfagii, Metody ETTHNO w podejściu Esther de Ru, trenerka Shantala Special Care, międzynarodowa instruktorka Metody Butejki, terapeutka karmienia, Terapeutka Ortodoncji Funkcjonalnej MFS. Wieloletni wykładowca akademicki przedmiotów neurologopedycznych Autorka wielu specjalistycznych publikacji dla logopedów, m.in. w podręcznikach akademickich, recenzentka licznych pozycji dotyczących wczesnych oddziaływań logopedycznych oraz pomocy logopedycznych. Autorka książki Odruchy oralne u noworodków i niemowląt. Wczesna diagnoza i stymulacja” (najpopularniejszej publikacji Oficyny Wydawniczej „Impuls” w 2019 i 2020 r.), koncepcji mioterapeutycznego wspomagania rozwoju funkcji oralnych u noworodków i niemowląt oraz przygotowania pacjenta do zabiegu frenulotomii  i opieki pozabiegowej (Projekt FRENULOTOMIA. Wsparcie dziecka, wsparcie rodzica), współautorka książki Profilaktyka i terapia dysfunkcji oddechowych u dzieci. Współzałożycielka Polskiego Związku Logopedów oraz inicjatorka akcji społecznej logopedów Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych (DBDL), właścicielka Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej w Zielonej Górze.

Program szkolenia (16 h dydaktycznych):
1.    Miofunkcja a mioterapia
2.    Cele oddziaływań mioterapeutycznych
3.    Anatomia: praktyczne wykorzystanie mięśni oralnych
4.    Fizjologia obszaru oralnego – połykanie
5.    Oddychanie: norma i patologia
6.    Znaczenie wywiadu dla diagnozy dziecka z zaburzeniami miofunkcji
7.    Diagnoza oralnychwarunków anatomicznych dziecka w praktyce
8.    Zasady i protokół postępowania
9.    Dobór oddziaływań mioterapeutycznych: momenty strategiczne
10.  Terapia  dysfunkcji oddychania
11.  Praca z dzieckiem ze skróceniami wędzidełek jamy ustnej
12.  Poszukiwanie rozwiązań: praca z pacjentem, analiza przypadku

Termin szkolenia: 7-8.12.2024
Cena szkolenia: 1450 zł
Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt

Regulamin: regulamin szkoleń

Szkolenie poprowadzi:
zielony Mira Rządzka – doktor nauk o zdrowiu, neurologopedka, mioterapeutka. Specjalizuje się we: wczesnych oddziaływaniach neurologopedycznych u noworodków i niemowląt z zaburzeniami oralnymi, zaburzeniach dysfagicznych u dzieci i dorosłych, zaburzeniach rozwoju komunikacji u dzieci z ASD czy z zaburzeniami genetycznymi, zaburzeniach funkcji układu oralnego. Terapeutka Manualnej Terapii Krtani wg L. Mathieson, Manualnej Terapii Dysfagii, Metody ETTHNO w podejściu Esther de Ru, trenerka Shantala Special Care, międzynarodowa instruktorka Metody Butejki, terapeutka karmienia, Terapeutka Ortodoncji Funkcjonalnej MFS. Wieloletni wykładowca akademicki przedmiotów neurologopedycznych Autorka wielu specjalistycznych publikacji dla logopedów, m.in. w podręcznikach akademickich, recenzentka licznych pozycji dotyczących wczesnych oddziaływań logopedycznych oraz pomocy logopedycznych. Autorka książki Odruchy oralne u noworodków i niemowląt. Wczesna diagnoza i stymulacja” (najpopularniejszej publikacji Oficyny Wydawniczej „Impuls” w 2019 i 2020 r.), koncepcji mioterapeutycznego wspomagania rozwoju funkcji oralnych u noworodków i niemowląt oraz przygotowania pacjenta do zabiegu frenulotomii  i opieki pozabiegowej (Projekt FRENULOTOMIA. Wsparcie dziecka, wsparcie rodzica), współautorka książki Profilaktyka i terapia dysfunkcji oddechowych u dzieci. Współzałożycielka Polskiego Związku Logopedów oraz inicjatorka akcji społecznej logopedów Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych (DBDL), właścicielka Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej w Zielonej Górze.

Program szkolenia (10 h dydaktycznych):
1.    Cele i pojęcia wczesnej interwencji.
2.    Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój dziecka od poczęcia:
- czynniki endo- i egzogenne, istota wywiadu
- rozwój odruchowych reakcji oralnych (PNR) w okresie prenatalnym
3.    Warunki okołoporodowe:
- poród: norma i patologia
- metody diagnostyczne noworodka
4.    Badanie oralnych warunków anatomicznych noworodka i niemowlęcia.
5.    Diagnoza PNR: norma i patologia, momenty strategiczne - propozycja własna.
6.    Znaczenie mechanizmów kompensacyjnych w odruchowych reakcjach oralnych na podstawie badań własnych.
7.    Omówienie innych metod diagnostycznych, adekwatnych do oceny rozwoju mowy dziecka:
- zasady badania mowy wczesnodziecięcej i dg wieku rozumienia mowy wg Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej wg. T. Hellbruge i Lajosi
8.    Rozwój mowy od urodzenia do 12 m. ż. :
- dojrzewanie odruchów istotnych dla rozwoju mowy
- formy aktywności prewerbalnej
- rozwój fonacji pozytywnej
- karmienie naturalne i zasady karmienia terapeutycznego
- kalendarz funkcji pokarmowych
9.    Wczesna stymulacja sfery oralnej u noworodków i niemowląt w przypadku zaburzeń oralnych - propozycja własna (omówienie materiałów filmowych, formułowanie pisemnej diagnozy oraz programów terapii).

Termin szkolenia: 7.09.2024
Cena szkolenia: 1050 zł
Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt

Regulamin: regulamin szkoleń

Szkolenie poprowadzi:
zielony Mira Rządzka – doktor nauk o zdrowiu, neurologopedka, mioterapeutka. Specjalizuje się we: wczesnych oddziaływaniach neurologopedycznych u noworodków i niemowląt z zaburzeniami oralnymi, zaburzeniach dysfagicznych u dzieci i dorosłych, zaburzeniach rozwoju komunikacji u dzieci z ASD czy z zaburzeniami genetycznymi, zaburzeniach funkcji układu oralnego. Terapeutka Manualnej Terapii Krtani wg L. Mathieson, Manualnej Terapii Dysfagii, Metody ETTHNO w podejściu Esther de Ru, trenerka Shantala Special Care, międzynarodowa instruktorka Metody Butejki, terapeutka karmienia, Terapeutka Ortodoncji Funkcjonalnej MFS. Wieloletni wykładowca akademicki przedmiotów neurologopedycznych Autorka wielu specjalistycznych publikacji dla logopedów, m.in. w podręcznikach akademickich, recenzentka licznych pozycji dotyczących wczesnych oddziaływań logopedycznych oraz pomocy logopedycznych. Autorka książki Odruchy oralne u noworodków i niemowląt. Wczesna diagnoza i stymulacja” (najpopularniejszej publikacji Oficyny Wydawniczej „Impuls” w 2019 i 2020 r.), koncepcji mioterapeutycznego wspomagania rozwoju funkcji oralnych u noworodków i niemowląt oraz przygotowania pacjenta do zabiegu frenulotomii  i opieki pozabiegowej (Projekt FRENULOTOMIA. Wsparcie dziecka, wsparcie rodzica), współautorka książki Profilaktyka i terapia dysfunkcji oddechowych u dzieci. Współzałożycielka Polskiego Związku Logopedów oraz inicjatorka akcji społecznej logopedów Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych (DBDL), właścicielka Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej w Zielonej Górze.

Program szkolenia (10 h dydaktycznych):
1.    Następowanie oddziaływania częstotliwościowego do oddychania oddechowego.
2.    Konsekwencje sposobów oddychania.
3.    Diagnoza toru oddychania dla rozwoju.
4.    Diagnoza toru oddychania.
5.    Profilaktyka dysfunkcji oddychania.
6.    Propozycje i metody.
7.    Diagnoza w praktyce: doświadczenia i ćwiczenia warsztatowe

Termin szkolenia: 8.09.2024
Cena szkolenia: 1050 zł
Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Oddychanie

Regulamin: regulamin szkoleń

Szkolenie poprowadzi:

zielony Mira Rządzka – doktor nauk o zdrowiu, neurologopedka, mioterapeutka. Specjalizuje się we: wczesnych oddziaływaniach neurologopedycznych u noworodków i niemowląt z zaburzeniami oralnymi, zaburzeniach dysfagicznych u dzieci i dorosłych, zaburzeniach rozwoju komunikacji u dzieci z ASD czy z zaburzeniami genetycznymi, zaburzeniach funkcji układu oralnego. Terapeutka Manualnej Terapii Krtani wg L. Mathieson, Manualnej Terapii Dysfagii, Metody ETTHNO w podejściu Esther de Ru, trenerka Shantala Special Care, międzynarodowa instruktorka Metody Butejki, terapeutka karmienia, Terapeutka Ortodoncji Funkcjonalnej MFS. Wieloletni wykładowca akademicki przedmiotów neurologopedycznych Autorka wielu specjalistycznych publikacji dla logopedów, m.in. w podręcznikach akademickich, recenzentka licznych pozycji dotyczących wczesnych oddziaływań logopedycznych oraz pomocy logopedycznych. Autorka książki Odruchy oralne u noworodków i niemowląt. Wczesna diagnoza i stymulacja” (najpopularniejszej publikacji Oficyny Wydawniczej „Impuls” w 2019 i 2020 r.), koncepcji mioterapeutycznego wspomagania rozwoju funkcji oralnych u noworodków i niemowląt oraz przygotowania pacjenta do zabiegu frenulotomii i opieki pozabiegowej (Projekt FRENULOTOMIA. Wsparcie dziecka, wsparcie rodzica), współautorka książki Profilaktyka i terapia dysfunkcji oddechowych u dzieci. Współzałożycielka Polskiego Związku Logopedów oraz inicjatorka akcji społecznej logopedów Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych (DBDL), właścicielka Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej w Zielonej Górze.

Program szkolenia (10 h dydaktycznych):
1. Rodzaje wędzidełek jamy ustnej, definicje, funkcje
2. Histologiczna struktura wędzidełek
3. Anatomiczno – fizjologiczne uwarunkowania dna jamy ustnej
4. Ankyloglossia – klasyfikacja zaburzenia (wędzidełka języka,wargi górnej i dolnej, policzków)
5. Konsekwencje ankyloglossii u noworodków i niemowląt w oparciu o doniesienia badawcze – badania własne
6. Konsekwencje nieprawidłowości w budowie wędzidełek
7. Diagnoza: ocena wędzidełek
8. Procedury w leczeniu (frenotomia, frenulectomia)
9. Mioterapia przed i po frenulotomii – propozycja własna

Termin szkolenia: 6.12.2024
Cena szkolenia: 1050 zł
Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Ankyloglossia u noworodków i niemowląt

Regulamin: regulamin szkoleń

krajowy fundusz szkoleniowy

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?
Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego
z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Kto może się starać o środki z KFS?
O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników
w ramach umowy o pracę, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Gdzie złożyć dokumenty?
Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne musisz złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

baza uslug rozwojowych

Szanowni Państwo, korzystając z usług Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore możecie się Państwo ubiegać o środki z Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF).

Baza Usług Rozwojowych http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl to ogólnopolska baza ofert usług rozwojowych dla przedsiębiorców, takich jak: szkolenia, studia podyplomowe, doradztwo
i coaching. W bazie znajdują się usługi, które są oferowane przez zweryfikowane firmy
i instytucje. Baza ta jest administrowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Wsparcie jest skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców i ich pracowników (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umów cywilnoprawnych).

Ile wynosi dofinansowanie do usługi rozwojowej?

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi od 50% do 80% kosztów.

Poziom dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz spełnienia warunków dodatkowych (np. objęcie wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach, w wieku 50+ lub
z niepełnosprawnościami).


Gdzie się zgłosić by skorzystać z dofinansowania?
Lista Operatorów w poszczególnych województwach:
zielony    województwo dolnośląskie
zielony    województwo kujawsko-pomorskie
zielony    województwo łódzkie
zielony    województwo lubelskie
zielony    województwo lubuskie
zielony    województwo małopolskie
zielony    województwo opolskie
zielony    województwa podkarpackie
zielony    województwo podlaskie
zielony    województwo śląskie
zielony    województwo świętokrzyskie
zielony    województwo warmińsko-mazurskie
zielony    województwo wielkopolskie
zielony    województwo zachodniopomorskie

 

2. Krajowy Fundusz Szkoleniowy
krajowy fundusz szkoleniowy
1. Dofinansowanie Baza Usług Rozwojowych
baza usług rozwojowych

 

Tematyka kursu i cel
Jak wykorzystać zmiany pozycji ze stania do siadu do leżenia do siadu do stania i stania na jednej nodze w terapii specyficznych problemów pacjentów z uszkodzeniami mózgu – Koncepcja Bobath

Podwaliny stworzone przez Berthę i Karla Bobath są stale aktualizowane i dostosowywane do stanu aktualnej wiedzy oraz doświadczenia klinicznego. Kursy rozwijające mają na celu doskonalenie umiejętności zdobytych na szkoleniu podstawowym.

Model Praktyki Klinicznej Bobath (MBCP) ) (Michielsen i in., 2019) został opracowany w celu wyodrębnienia unikalnych aspektów stosowanych w Koncepcji Bobath. MBCP dostarcza podstaw dla powszechnego zrozumienia Koncepcji, z poszanowaniem zasad praktyki klinicznej, edukacji oraz badań.

Celem kursu zaawansowanego jest nauczenie się stosowania modelu Bobath w codziennej praktyce rehabilitacji neurologicznej. Integracja postawy i ruchu w odniesieniu do jakości wykonywania zadań jest kluczem do zastosowania koncepcji Bobath. Na kursie rozwijającym rozszerzymy umiejętności praktycznego zastosowania MBCP w odniesieniu do oceny i leczenia problemów związanych z funkcją kończyny górnej,  sięganiem i chwytaniem w oparciu o aktualną wiedzę teoretyczną

Instruktorzy:
zielony Marc Michielsen, fizjoterapeuta, leader zespołu terapeutycznego w  Paramedics at Rehabilitationcampus Sint-Ursula, Jessa Hospitals, Hasselt/Herk-de-Stad, Belgium; IBITA instruktor na poziomie Advanced Course Instructor ze szczególnym zainteresowaniem w rehabilitacji kończyny górnej u pacjentów z zaburzeniami mózgu. Przewodniczący IBITA.  Prowadzi szkolenia na terenie Belgii, Polski,Niemiec, Francji  i Szwajcarii.

Kurs kończy się  otrzymanie dyplomu certyfikowanego przez IBITA. Szkolenie zostanie poprowadzone zgodnie z wytycznymi IBITA w języku angielskim przez certyfikowanych instruktorów metody Bobath z tłumaczeniem na język polski.

Ramowy Program szkolenia:
Program szkolenia rozwijającego IBITA 35 godzin
zielony Jak postawa i ruch zintegrowane są w czasie zmian pozycji?
zielony Jak możemy wykorzystać zmiany pozycji w terapii pacjentów?
zielony odkreślenie znaczenia klinicznego potencjału terapeutycznego zmian pozycji pomiędzyzestawami posturalnymi.
zielony Pogłębienie wiedzy na temat neurofizjologii w nawiązaniu do zmian pozycji.

Kurs sygnowany jest przez IBITA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Instruktorów Bobath). Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów i lekarzy, którzy ukończyli kurs podstawowy wg wytycznych IBITA. Szkolenie rozwijające będzie poświęcone tematyce wspomagania do funkcji kończyny górnej u pacjentów z uszkodzeniem Ośrodkowego Układu Nerwowego.

Termin szkolenia: 11-15.03.2024, miejsce: Katowice
Cena szkolenia: 3800 zł brutto
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Terapeutyczne wykorzystanie zmian pozycji jako sposób postępowania  terapeutycznego - wg. Modelu Bobath - kurs rozwijający

akredytacja npdnW 2005 r. Integracja Bilateralna była tematem szkoleń prowadzonych na terenie Wielkiej Brytanii i w Dublinie (Irlandia), a także prezentowana była na szeregu konferencji państwowych i międzynarodowych. Od roku 2007 zaczęła wzbudzać zainteresowanie na całym świecie. Opracowanie i zebranie „Programu Integracji Bilateralnej dla Szkół” jest najnowszą zdobyczą trwającego projektu rozwoju Integracji Bilateralnej. W procesie uczenia się nasze ciała wymagają jakiejś formy ruchu, aby zaprezentować, w jaki sposób mózg przetworzył daną sytuację. Czytanie wymaga płynnych ruchów gałek ocznych, do pisania potrzebna jest współpraca ręki i oczu, a w przypadku mowy niezbędna jest precyzyjna artykulacja i zgranie w czasie naszego oddechu, języka, ust i mięśni żwaczowych do tworzenia magii komunikacji werbalnej. Wielu dzieciom sprawność ruchowa nie pozwala na umiejętne przekazanie ciałem procesów myślowych.
W trakcie szkolenia uczestnicy znajdą odpowiedź na pytanie, czym jest bilateralna integracja oraz jaka jest etiologia problemów. Celem szkolenia jest zapoznanie z występującymi symptomami i diagnostyką bilateralnej integracji, programem ćwiczeń i zajęciami praktycznymi

Instruktor kursu:
zielony Katarzyna Rychetsky - pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta. National Director For Poland metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena– IAS , terapeutka Bilateralnej Integracji i trenerka tej metody. Organizuje szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe dla pedagogów, terapeutów oraz nauczycieli. Obecnie prowadzi Centrum Metody Johansen - IAS i Centrum Wspomagania Rozwoju Dobry Start. Przez wiele lat była pracownikiem Prywatnej Kliniki Lekarskiej w Niemczech. Pracowała także w Akademii Medycznej w Warszawie i w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.

zielony Martin Rychetsky – terapeuta pracujący z dziećmi z problemami w nauce, terapeuta metody bilateralnej integracji, trener metody bilateralnej integracji, superwizor metody indywidualnej stymulacji słuchu IAS, Certyfikowany Specjalista Autyzmu (Niemcy 2014 – prestiżowy kurs kształcący specjalistów w zakresie diagnozy i terapii autyzmu). Obecnie prowadzi Rychetsky Optical.

Do udział w szkoleniu zapraszamy:
zielony Nauczycieli

Ramowy program szkolenia:

zielony Bilateralna integracja mózgu i móżdżku
zielony Czym jest bilateralna integracja
zielony Bateria testów diagnostycznych : teoria i ćwiczenia
zielony Teoria do programu ćwiczeń
zielony Program ćwiczeń ruchowych
zielony Układanie programu na zajęć

Bilateralna Integracja- program szkolny (16h)
zielony obejmuje tylko kilka wybranych ćwiczeń z programu terapeutycznego ułożonych w konkretny program przeznaczony do pracy z grupą przez okres roku szkolnego
zielony uczestnik dostaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które uprawnia do pracy z grupą dzieci ( uczestnik nie jest terapeutą BI)
zielony wybrane elementy diagnozy / dostosowane do możliwości i czasu w placówce szkolnej/
zielony nie ma prawa posługiwać się logo

Termin: 13-14.04.2024 Bilateralna Integracja- program szkolny (16h), zapisy poprzez formularz zgłoszenia Integracja Bilateralna - szkolenie NPDN
Miejsce: szkolenie Online
Cena: 650 zł
Regulamin: regulamin szkoleń

akredytacja npdnCelem szkolenia jest zdobycie umiejętności stwierdzenia występujących objawów i
symptomów zaburzeń opóźnienia neuromotorycznego. W trakcie szkolenia zostaną Państwo zapoznani z diagnostyką odruchów oraz praktycznym zastosowaniem ćwiczeń terapeutycznych

 Instruktor kursu:

zielony Martin Rychetsky – terapeuta pracuj z dziećmi z problemami w nauce,   terapeuta metody bilateralnej integracji – program terapeutyczny, trener metody bilateralnej integracji, superwizor  metody indywidualnej stymulacji słuchu JIAS, Certyfikowany Specjalista  Autyzmu ( Niemcy 2014) – prestiżowy kurs kształcący specjalistów w zakresie diagnozy
i terapii autyzmu. Obecnie prowadzi Rychetsky Optical.

zielony Katarzyna Rychetsky - pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta. National Direktor For Poland  metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena– JIAS , terapeutka Bilateralnej Integracji i trenerka tej metody. Organizuje szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe dla pedagogów, terapeutów oraz nauczycieli. Obecnie prowadzi Centrum Metody Johansen - IAS i Centrum Wspomagania Rozwoju Dobry Start. Przez wiele lat była pracownikiem Prywatnej Kliniki Lekarskiej w Niemczech. Pracowałam także w Akademii Medycznej w Warszawie i w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.


Do udział w szkoleniu zapraszamy:
zielony Nauczycieli


Program szkolenia:
1.  Objawy i symptomy odruchów pierwotnych
2.  Przegląd badań nad wpływem nieprawidłowych odruchów pierwotnych
     i posturalnych na trudności szkolne
3.  Wpływ programu stymulacji oraz wygaszania odruchów na wyniki szkolne
4.  Funkcjonowanie układu przedsionkowego
5.  Omówienie problemów związanych z percepcją słuchową i wzrokową
6.  Diagnoza dla dwóch grup wiekowych (4-7 i 7-12lat)
•    Testy na równowagę i koordynację
•    Testy odruchów: TOB, ATOS, STOS,
•    Testy na wodzenie wzrokiem
•    testy na  percepcję wzrokową
7. Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem Programu Ćwiczeń Integrujących dla Szkół

 

Termin szkolenia: 23-24.09.2023, miejsce: Katowice
Cena: 700 zł
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszeniowy kursu Sally Goddard 23-24.09.2023 - NPDN