right konf podsumowanie

 

 


Cel kursu:
Nauka rozpoznawania cech skoliozy, ocena skoliozy, kategoryzowanie pacjentów i rozwijać myślenie w „blokach ciała”. Nauka oddychania korekcyjnego, które stanowi podstawowy element wykorzystania sił wewnętrznych do poprawy czynności funkcjonalnych i ruchliwości wklęsłości zdeformowanego i zmienionego tułowia. Terapia Schrotha została utworzona przez Katharinę Schroth w 1920 roku i jest stale udoskonalana dzięki doświadczeniu terapeutów Schrotha z całego świata - dziś nosi nazwę

Asklepios Katharina Schroth. ISST-International Schroth 3-dimensional Scoliosis Therapy wg Asklepiosa Kathariny Schroth polega na zastosowaniu zindywidualizowanego programu ćwiczeń łączącego korygujące wzorce wraz z Oddechem  Korekcyjnym oraz z odpowiednimi metodami fizjoterapeutycznymi. 

Kurs prowadzi do wszechstronnego, konstruktywnego rozumowania klinicznego dotyczącego leczenia zachowawczego skolioz. Umożliwi fizjoterapeutom prawidłowe prowadzenie leczenia zachowawczego pacjentów ze skoliozami i wadami postawy, co pozwoli mu stać się członkiem interdyscyplinarnego zespołu specjalistów.

ISST Schroth: jest jedną z metod/koncepcji rekomendowanych przez SOSORT, opartą na głównych zasadach tzw. Specyficznej Fizjoterapii w leczeniu skolioz (Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises- PSSE).

Całość szkolenia ISST Schroth BASIC COURSE obejmuje: PART 1 & PART 2. Ukończenie nadaje certyfikacje terapeuty metody ISST Schroth.

Warunkiem uczestnictwa w kursie Part 2, jest pozytywny wynik egzaminu kończącego Part 1 (egzamin pisemny) oraz przygotowanie i przedstawienie Studium przypadku w okresie pomiędzy kursem Part 1 & Part 2. Kurs Part 2 – kończy się egzaminem praktycznym.
Kurs kończy się egzaminem pisemnym (po I cz. kursu) oraz praktycznym(po II cz. kursu) nadającym certyfikat terapeuty metody ISST
Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów / studentów fizjoterapii z tytułem licencjata /studentów fizjoterapii od IV roku

Instruktor:
zielony Part 1: dr n.med i n. o zdr. Elżbieta Piątek-Krzywicka – asystent na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu. Od 2021 roku pierwszy i jedyny w Polsce instruktor specyficznej metody fizjoterapeutycznej w leczeniu skolioz ISST Schroth. Wieloletnie doświadczenie w terapii skolioz i wad postawy dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Obyła liczne staże zagraniczne w  renomowanych europejskich ośrodkach specjalizujących się w terapii skolioz i deformacji kręgosłupa (Asklepios Katharina Schroth, Bad Sobernheim, Niemcy; Instituto Scientifico Italialo Colonna Vertebrale –Mediolan, Włochy; Scoliosis Rehabilitation Centre, Belgrad; Serbia). Autorka publikacji naukowych w prestiżowych czasopismach, prelegent wielu krajowych jak i zagranicznych konferencji naukowych.

zielony Part 2 : Axel Hennes International ISST – Schroth Senior Instructor dr n.med i n. o zdr. Elżbieta Piątek-Krzywicka
Ramowy Program Szkolenia:
1. Podstawowe pojęcia związane z: etiologią, koncepcją biomechaniczną, patomechanizmem zmian w trzech płaszczyznach oraz przebiegu skolioz idiopatycznych, koncepcją vicious cycle, progresją skrzywień,  leczeniem gorsetowym, leczeniem operacyjnym
2. Ocena kliniczna i radiologiczna: protokół terapii, body reading, skoliometr, inklinometr, testy funkcjonalne
3. Klasyfikacja pacjenta ze skoliozą w oparciu o ISST Schroth (dodatkowo King, Rigo, Lenke)
4. Specyficzne mobilizacje (praktyka): pasywne, asystujące, aktywne
5. Terapia trójpłaszczyznowego oddechu: Oddech korekcyjny – w celu odwrócenia cech skoliotycznych i mobilizacji/ekspansji obszarów restrykcyjnych;
6. Stabilizacja 3D: ćwiczenia trójpłaszczyznowej korekcji deformacji. Od pozycjonowania do autokorekcji.
7. Ćwiczenia czynności dnia codziennego (ADL: Activities of daily living): warianty postawy, instrukcje dotyczące pracy z Napięciem Postawowym (Basic Tension)
8. Korekcja strzałkowa: korekta w płaszczyźnie strzałkowej, łatwa do zastosowania i niezbędna dla stabilności kręgosłupa, zwłaszcza w odcinku lędźwiowym
9. Ćwiczenia w gorsecie: multidyscyplinarna koncepcja

Warunkiem uczestnictwa w kursie Part 2, jest pozytywny wynik egzaminu kończącego Part 1 (egzamin pisemny) oraz przygotowanie i przedstawienie Studium przypadku w okresie pomiędzy kursem Part 1 & Part 2. Kurs Part 2 – kończy się egzaminem praktycznym.

Termin kursu: 16-20.06.2023 (Part I) i termin Part II zostanie podany wkrótce
Cena szkolenia: 8900 zł (cena obejmuje Part I i II)
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia METODA ISST – SCHROTH

zielony mgr Aneta Kiepiela-Koperek - logopeda, neurologopeda, pedagog. Od 2005 r pracuje jako logopeda a od 2013 r. prowadzi głównie terapię dzieci z mutyzmem wybiórczym. Autorka artykułów nt mutyzmu wybiórczego min. w Forum Logopedy, współautorka artykułu w Logopedii PTL, współautorka książki na temat mutyzmu wybiórczego „Mutyzm wybiórczy w praktyce terapeutycznej”. Od kilku lat współpracuje z prof. zw. dr hab. Zbigniewem Tarkowskim. Jej studium przypadku przedstawiono w najnowszej książce Profesora wydanej w USA „Shyness Logophobia Mutism. Diagnosis and Therapy.”.

Udział w szkoleniu mogą wziąć:
zielony logopedzi,
zielony psycholodzy,
zielony pedagodzy,
zielony nauczyciele

Ramowy program szkolenia (16 h dydaktycznych):
1.    Etiologia.
2.    Kryteria rozpoznawania mutyzmu wybiórczego.
3.    Dylematy diagnostyczne – różnicowanie mutyzmu wybiórczego z innymi zaburzeniami.
4.    Rodzaje mutyzmu wybiórczego.
5.    Wywiad z rodzicami.
6.    Postępowanie z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym.
7.    Przykłady metod terapii.
8.    Terapia dziecka z MW wg autorskiego Programu Level Up ©
9.    Bogata dokumentacja video z własnej praktyki terapeutycznej.

Cena szkolenia: 790 zł
Termin szkolenia: 22-23.04.2023

Pobierz: Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Mutyzm wybiórczy – dylematy diagnostyczne. Terapia dziecka wg autorskiego Programu Level Up

Praktyczne szkolenie przedstawiające możliwości wykorzystania technik mięśniowo- powięziowych w pracy z najmłodszymi pacjentami. Szczególny aspekt szkolenia to zastosowanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi oraz wadami postawy.   Babywork-  Rozluźnianie mięśniowo- powięziowe to szczegółowa analiza strukturalna oraz funkcjonalna pacjenta a także umiejętność zastosowania podejmowania własnych strategii pracy oraz zastosowania odpowiednich technik. Kurs jest świetnym uzupełnieniem metod neurologicznych, dającym możliwość spojrzenia na najpopularniejsze problemy w pracy z najmłodszymi od strony strukturalnej.

Moduł drugi szkolenia obejmuje zagadnienia związane z głębokimi strukturami mięśniowo- powięziowymi. Jest to uzupełnienie wiedzy poznanej na module pierwszym, pozwalającej jeszcze bardziej dogłębnie oraz szczegółowo analizować problemy najmłodszych pacjentów. Duża część szkolenia poświęcona jest nauce planowania strategii terapii które kursanci mogą z powodzeniem wykorzystać w terapii.

Prowadzący:
zielony mgr Damian Czerwik - fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Strukturalnej szkoły Anatomy Trains. Absolwent Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu terapii manualnej. W 2015 roku rozpoczął swoją przygodę z Integracją Strukturalną która na zawsze zmieniła jego podejście do problemów pacjentów. Chęć nieustannego rozwoju sprawiła że w 2017r wziął udział w warsztatach sekcyjnych w Arizonie (USA), prowadzonych przez samego Todda Garcia. W latach 2019-2021 szkoleniowiec w anatomytrains.pl.  Na codzień pracuje min. z najmłodszymi pacjentami z problemami neurologicznymi, logopedycznymi czy wad postawy, wykorzystując wiedzę na temat dysfunkcji mięśniowo- powięziowych.

Ramowy program szkolenia (28 godzin zegarowych) zajęć.
zielony    Omówienie anatomii obszarów pracy poparte nagraniami sekcyjnymi, dokładna palpacja struktur mięśniowo- powięziowych
zielony    Planowanie strategii terapii mięśniowo- powięziowej oraz dogłębna analiza postawy – jak widzieć i czytać zależności w ciele pacjenta w poszczególnych wzorcach
zielony    Techniki uwalniania mięśniowo- powięziowego – szczegółowa i wyczerpująca prezentacja technik pracy z pacjentem
zielony    Sesja demo instruktora z pacjentem, oraz praca kursantów z dziećmi pod okiem instruktorów

Plan kursu:
Dzień 1
Przypomnienie najtrudniejszych zagadnień związanych z modułem pierwszym, praktyczne powtórzenie technik dotyczących danych obszarów.

Głębokie struktury mięśniowo- powięziowe z przodu ciała
Omówienie teoretyczne głębokich połączeń mięśniowo- powięziowych biegnących w płaszczyźnie strzałkowej z przodu ciała. Szczegółowa analiza posturalna globalna jak i dotycząca omawianej struktury. Praca manualna obejmująca obszar mięśni takich jak: zginacz głęboki palców, zginacz głęboki palucha, piszczelowy tylny, przywodziciel wielki, przywodziciel  długi, przywodziciel  smukły, grzebieniowy, dno miednicy

Dzień 2
Głębokie struktury mięśniowo- powięziowe z przodu ciała
Omówienie teoretyczne głębokich połączeń mięśniowo- powięziowych biegnących w płaszczyźnie strzałkowej z przodu ciała. Szczegółowa analiza posturalna globalna jak i dotycząca omawianej struktury. Praca manualna obejmująca obszar struktur takich jak: jama brzuszna, przepona, mięsień czworoboczny lędźwi, mięsień lędźwiowy, mięsień biodrowy
Dzień 3
Głębokie struktury mięśniowo- powięziowe obszaru głowy oraz kręgosłupa
Omówienie teoretyczne głębokich połączeń mięśniowo- powięziowych biegnących w płaszczyźnie strzałkowej z przodu ciała. Szczegółowa analiza posturalna globalna jak i dotycząca omawianej struktury. Praca manualna obejmująca obszar struktur takich jak: dno ust, mięsień żwacz, mięśnie skrzydłowe, mięśnie pochyłe, stawy żebrowo- poprzeczne oraz żebrowo- kręgowe.
Techniki mięśniowo- powięziowe i strategie planowania sesji w przypadku problemu skoliozy kręgosłupa.
Dzień 4
Struktury mięśniowo- powięziowe kończyn górnych
Omówienie teoretyczne wybranych połączeń mięśniowo- powięziowych zawartych w taśmie głębokiej oraz kończynie górnej. Szczegółowa analiza posturalna globalna jak i dotycząca omawianej struktury. Praca manualna obejmująca obszar struktur takich jak: dół pachowy, mięsień piersiowy mniejszy, mięsień podłopatkowy, mięsień dwugłowy, ramienny, ramienno- promieniowy, zginacze palców powierzchowne, głębokie, zginacze nadgarstka, strukury mięśniowo- powięziowe w obrębie dłoni.

Planowanie strategii terapii oraz powtórzenie wybranych zagadnień

Szczegółowe omówienie wybranych przykładów pacjentów ze zróżnicowanymi problemami neurologicznymi oraz problemami wady postawy. Analiza strategii pracy.
Sesja demo instruktora.
Sesja kursantów z pacjentami „z zewnątrz”

Regulamin: Regulamin Kursów
Cena: Cena promocyjna w In Corpore 2200 zł (cena regularna szkolenia 2500 zł)
Termin: 08-11.12.2022

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Baby work - Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe w pediatrii moduł II

Rzeczywistość jest Jedna, a jej rozmaite aspekty tworzą Wyższy Porządek. Pierwotny Oddech Życia (POŻ) jest manifestacją takiego aspektu rzeczywistości, jakim jest Siła Życiowa(SŻ) niosąca w sobie życie. Przyjmując, że cały Wszechświat jest żywy i ma w sobie taki pierwiastek jak życie, można zrozumieć Siłę Życiową jako ukierunkowane strumienie aktywnie manifestującego się życia. Strumienie te odmiennie manifestują się w różnego rodzaju bytach. Płyną one z Kosmosu przez Ziemię i przez wszystko co się na niej znajduje, przez ludzi także.
Taką manifestację Siły Życiowej w człowieku, nazwano Pierwotnym Oddechem Życia, w analogii do oddychania płucnego. Jedno i drugie oddychanie manifestuje się jako pulsacja w ciele.
Praca terapeutyczna  z Pierwotnym Oddechem Życia daje możliwość odczucia , wykorzystania oraz wzmocnienia zasobów Siły Życia dla zachowania zdrowia człowieka. Od człowieka zależy jaką część pozytywnej Siły Życia skutecznie wykorzysta dla siebie.


Kurs Pierwotnego Oddechu Życia stworzony został przez Swietłanę Pełczyńską. Jest efektem jej przemyśleń oraz odczuć wynikających z wieloletniego doświadczenia w pracy z pacjentami za pomocą różnych technik  terapeutycznych, takich jak Terapia Czaszkowo-Krzyżowa, Terapia Polarity, praca z Wahadłem i inne.

Podczas kursu poznajemy:
zielony rodzaje zaburzeń równowagi w organizmie człowieka,
zielony narzędzia stosowane przy pracy z wykorzystaniem Pierwotnego Oddechu Życia,
zielony 3 metody pracy z Pierwotnym Oddechem Życia.
Podczas kursu dostajemy:
zielony wiedzę dotyczącą ciał subtelnych i ich znaczenie w organizmie człowieka,
zielony umiejętności ich odczuwania i pracy z nimi,
zielony możliwości zagłębienia się w energetykę tkanek, organów i doświadczania ich komunikacji pomiędzy sobą.

Kurs obejmuje 2 moduły po 24 godziny (razem 48 godzin).
I moduł – praca z Pierwotnym Oddechem Życia na poziomie ciał subtelnych w celu stworzenia harmonii i równowagi w całym organizmie
II moduł – praca z Pierwotnym Oddechem Życia i wykorzystanie go dla wzmocnienia zasobów ciała fizycznego w procesach zdrowienia

Kurs poprowadzi wieloletnia nauczycielka tej techniki:
zielony Grażyna Małgorzata Zalewska – terapeuta TCK, nauczyciel terapii Polarity oraz „Normalizacji składu biochemicznego organizmu człowieka i jego subtelnej przestrzeni” stworzonego przez Swietłanę Pełczyńską.
W 2005 r. poznałam dr Grażynę Walasek,  moją pierwszą nauczycielkę, która wprowadziła mnie w obszar w pełni świadomych terapii. W krótkim czasie na mojej drodze pojawiła się Swietłana Pełczyńska, która pokazała mi, że świat wygląda zupełnie inaczej niż  go postrzegałam. Stworzone przez nią metody pracy z ciałem człowieka i jego subtelną przestrzenią rozwinęły moje terapeutyczne umiejętności. 15 lat systematycznych spotkań, kursów, seminariów, rozmów i wreszcie wspólnej pracy nad tworzeniem kolejnych kursów, pomogły mi w rozwoju i staniu się nauczycielem. Z pasją dzielę się swoją wiedzą i umiejętnościami oraz pomagam w odnajdywaniu innym osobom ich własnej drogi zarówno na ścieżce terapeutycznej jak również w ich osobistym rozwoju.”
Przekazywanie wiedzy i uczenie innych osób - jak pomagać sobie i innym jest efektem mojej ponad 20-letniej pracy z ludźmi, ich problemami, chorobami oraz wnikliwa obserwacja i doświadczanie swojego życia, codzienności, stanu zdrowia i zachodzących zmian w organizmie.


Cena: 1400 zł za moduł
Termin: 27-29.01.2023 (moduł 1), 24-26.03.2023  (moduł 2)
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Pierwotny Oddech Życia

Cel szkolenia:  W trakcie szkolenia jego uczestnicy poszerzą swoją wiedzę w zakresie metod diagnozy dysfagii  u dzieci oraz nabędą umiejętność prowadzenia kompleksowej rehabilitacji w różnych podejściach terapeutycznych stosowanych z powodzeniem w krajach niemieckojęzycznych: Szwajcarii, Austrii i Niemczech.


zielony dr n med. Anna Maria Pękacka-Egli ukończyła studia z zakresu lingwistyki klinicznej (Master of Science) na Uniwersytecie w Bielefeld (Niemcy). Do 2012 roku pracowała w LWL-Klinikum Gütersloh na oddziałach neurologicznym i udarowym, od 2012 roku pracuje w Szwajcarii. Pracowała m.in. w klinice neurorehabilitacyjnej cereneo AG, Rehaklinik Bellikon (SUVA) i Spitalzentrum Oberwallis. Obecnie kierownik Działu Logopedii oraz senior speech and dysphagia therapist w Zürcher RehaZentren Wald. Aktywna jako professional expert w zespole ds. dysfagii działającym przy Nestle Health Science. Stale podwyższa swoje kwalifikacje i zdobywa nowe umiejętności. Absolwentka licznych kursów i szkoleń: Workshop on instrumental assessments for oropharyngeal dysphagia: decision making for management and rehabilitation (Mediolan 2016),  Endoscopy- Hands on Workshop (Terrenzana, 2014), Trachealcannulamanagement, Basics and Application of principles of neuroplasticity  in Neurorehabilitation, transcranial direct current stimulation (Singen, 2014), Optimal positioning, LIN® and Bobath® concepts, (Zurych, 2014), Dysphagia therapy – infants and children with tracheal cannulas (Zurych, 2012). Jest członkiem Schweizerische Gesellschaft für Dysphagie, European Society for Swallowing Disorders, Deutsch-schweizerischer Logopäden- und Logopädinnen Verband i in.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
zielony Logopedów i  neurologopedów,
zielony Fizjoterapeutów,
zielony Lekarzy  

Ramowy Program Szkolenia
zielony Podstawy teoretyczne:  fizjologia i patologia oddychania (teoria i praktyka)
zielony Połykanie - warianty norm połykania; połykanie u osoby zdrowej; połykanie u dzieci;
zielony Anatomia i fizjologia połykania i jedzenia u dzieci
zielony Podmiotowe i przedmiotowe metody diagnostyczne
zielony Etiologia zaburzeń połykania u pacjentów  pediatrycznych ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów neurologicznych i gastroenterologicznych
zielony blok praktyczny: CASE STUDIES – różnicowanie: dysfagia/karmienie/SI/gastroenterologia
zielony Diagnostyka kliniczna
zielony Diagnostyka obrazowa
zielony Metody terapeutyczne:
   - Terapia orofacjalna; blok praktyczny
   - Terapia Manualna; blok praktyczny
   - Funkcjonalna Terapia K I D S ® ; blok praktyczny
zielony Tracheotomia u dzieci – sposoby postępowania
zielony Warsztat praktyczny odsysania; blok praktyczny
zielony Odżywianie i trawienie
zielony Sondowanie
zielony Sondy, mieszanki, antyrefluks

Informacje dodatkowe:
Minimalna liczba uczestników szkolenia 16 osób

Termin: 13-14.05.2023
Cena kursu: 1500 zł

Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszeniowy Dysfagia pediatryczna – diagnostyka i terapia

Szkolenie w sposób praktyczny opisuje próby zawarte w publikacjach: Krótkie wędzidełko języka u noworodków i niemowląt – diagnoza i terapia oraz Krótkie wędzidełko języka u noworodków i niemowląt – protokół obserwacji. Ostatnie narzędzie zostało opracowane na podstawie kwestionariuszy i artykułów anglojęzycznych oraz badań przeprowadzonych na ponad stu pacjentach w wieku od 1 tygodnia do 12 miesiąca życia.
W badaniach brały udział dzieci zgłaszające się do gabinetu specjalisty wczesnej logopedii klinicznej w Śląskim Centrum Niemowlaka. Najczęściej obserwowane nieprawidłowości i kompensacje u niemowląt z ankyloglosją zostały ujęte w protokole, obok prób charakterystycznych dla znanych kwestionariuszy anglojęzycznych.


Prowadząca stara się czytelnie wyjaśnić i zobrazować kolejne próby i techniki badania noworodka i niemowlęcia z ankyloglosją. Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka… Przygotowałam dla uczestników kilkadziesiąt zdjęć, około pięćdziesięciu filmików, aby zobrazować krok po kroku diagnozę ankyloglosji u niemowląt, a następnie postępowanie terapeutyczne, mające na celu nie tylko pracę z blizną ale również próby przemodelowania wzorca ssania, pozycji spoczynkowej warg i języka. Najnowsza literatura i praktyka światowych autorytetów w zakresie pracy z niemowlętami przeplatają się z codzienną praktyką autorki.

Instruktor szkolenia
zielony dr Marzena Machoś – logopeda, specjalistka wczesnej logopedii klinicznej.
Doktor Marzena Machoś jest zwolennikiem holistycznego podejścia do procesu terapii dziecka niemówiącego. Szkolenie prezentuję strategię wyrosłą na gruncie wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi z problemami w komunikowaniu się. Warsztatowa prezentacja budowania fundamentalnych zachowań komunikacyjnych u dziecka stanowi podejście eklektyczne, którego bazą jest normatywny rozwój funkcji poznawczych zdrowego dziecka. Niewątpliwą zaletą prezentowanego podejścia jest stosowanie w czasie terapii przedmiotów codziennego użytku.
Dr Machoś jest autorką licznych artykułów, Kart Diagnozy Neurologopedycznej Niemowlęcia, programu stymulacji komunikacji dla małych dzieci, autorką pierwszego polskojęzycznego programu z zakresu dogoterapii i komunikacji, Kart obserwacji bazowych umiejętności komunikacyjnych i poradników Od zabawy do mówienia i Dla oczka i uszka, pierwsze dźwięki maluszka. Wykładowca na studiach podyplomowych na kilku uczelniach wyższych.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
zielony Logopedów i  neurologopedów,
zielony Fizjoterapeutów,
zielony Terapeutów zajęciowych,
zielony Lekarzy
 
Ramowy Program Szkolenia
1. Ocena wędzidełka języka (przegląd literatury)
2. Pozycja spoczynkowa warg i języka
Ocena pozycji spoczynkowej warg (zdjęcia)
Ocena pozycji spoczynkowej języka (zdjęcia, filmy)
Próba 1. Obserwacja pozycji spoczynkowej języka - bez ingerencji specjalisty
Próba 2. STPH jako próba diagnostyczna i ćwiczenie miofunkcjonalne (zdjęcia, filmy)
3. Od ruchomości języka do funkcji:
  · skala Hazlebaker/Amir,
  · protokół Martinelli,
  · ruchomość języka, a mechanika ssania
  · ocena miejsca przyczepów wędzidełka (Coryllos)
4. Praktyczne aspekty badania (pozycja, manewr dwóch palców – filmy, zdjęcia)
5. Obserwacja dziecka w trakcie karmienia – na co zwrócić uwagę (zdjęcia, filmy)
6. Realizacja wybranych odruchowych reakcji oralnych i obserwacja wnętrza jamy ustnej
7. Ocena ruchu języka w trakcie ssania nieodżywczego i odżywczego
  · Technika Marmet
  · Propozycja własna „badanie na palcu” w modyfikacji M. Machoś
8. Rytm ssania odżywczego
  · Ocena rytmu ssania (obserwacja)
  · Technika osłuchiwania stetoskopem w trakcie karmienia piersią i butelką
  · Zaburzony rytm ssania u dzieci ze skróconym wędzidełkiem języka, rytm normatywny, a rytm dzieci z ankyloglosją (studium przypadku, nagrania “odgłosów ssania”)
9. Ocena piersi mamy po karmieniu (obserwacja i wywiad)
10. Krótkie wędzidełko języka a sen niemowlęcia
11. Tyłożuchwie a funkcja ssania
12. Kolki, refluks i aerofagia u niemowląt z ankyloglosją (AIR, Kotlow)
13. Kryzys trzeciego miesiąca (hamowanie odruchów, a problemy z karmieniem, karmienia „na śpiocha”)
14. Ankyloglosja niemowląt na etapie rozszerzania diety (symptomy, oddziaływania terapeutyczne)
  •    kwestionariusz wywiadu (M. Machoś)
15. Opieka nad niemowlęciem przed i po frenotomii
  •    Praca z ciałem po zabiegu przecięcia wędzidełka (ćwiczenia rozluźniające dno jamy ustnej w opracowaniu J. Sadowskiej (dziękuję:))
  •    Przygotowanie do zabiegu przecięcia wędzidełka języka
  •    Ćwiczenia po zabiegu przecięcia wędzidełka języka (propozycja własna)
  •    Próba przemodelowania wzorca ssania (ćwiczenia, M. Machoś)
  •    Próba przemodelowania pozycji spoczynkowej języka (M. Machoś)
  •    Próba przemodelowania pozycji spoczynkowej warg (M. Machoś)
14. Praca w zespole
  •    Doświadczenia własne,
  •    Publikacja D. Kozłowskiej- Rup i M. Machoś, Wędzidełko języka. Zeszyt rodzica i terapeuty, Wydawnictwo Googoo
15. Omówienie Protokołu

Termin: 14.05.2023
Cena: 530 zł

Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszeniowy Niemowlak u logopedy II Miobobo

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz kompetencji, które są niezbędne do właściwej diagnozy oraz terapii logopedycznej w przypadku dyslalii obwodowej. Dzięki szkoleniu uczestnicy nabędą umiejętności w rozpoznawaniu nieprawidłowości artykulacyjnych pacjenta w odniesieniu do patomechanizmu ich powstawania.

i malickaSzkolenie poprowadzi
zielony dr Izabela Malicka – dr n. hum., logopeda, wieloletni wykładowca akademicki (m.in. Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Akademia Frycza- Modrzewskiego w Krakowie, WSB w Cieszynie, PWSZ w Nowym Sączu), członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Pomysłodawczyni oraz inicjatorka powstania „Centrum Wad Twarzoczaszki", gdzie prowadzi diagnozę oraz terapię w zakresie zaburzeń mowy u osób z rozszczepem wargi i/lub podniebienia. Współpracuje z takimi specjalistami jak: ortodonci, laryngolodzy, chirurdzy twarzowo- szczękowi oraz fizjoterapeuci. Ponadto konsultuje pacjentów z wadami zgryzu kwalifikowanych do operacji ortognatycznych w ścisłej współpracy z ortodontą. Od kilkunastu lat pracuje w International School of Krakow, gdzie zajmuje się opieką logopedyczną dzieci anglojęzycznych . Jest autorką publikacji naukowych oraz czynnym uczestnikiem w licznych konferencjach. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się badania dotyczące wpływu warunków anatomiczno - czynnościowych na mowę dziecka oraz osób dorosłych.

Ramowy program szkolenia (7h lekcyjnych):
zielony rodzaje oraz etapy diagnozy logopedycznej;
zielony typologie zaburzeń mowy, w tym wymowy;
zielony ocena czynności prymarnych takich jak: oddychanie fizjologiczne, czynności pokarmowe w tym połykanie oraz obecność parafunkcji;
zielony wady anatomiczne przestrzeni orofacjalnej w odniesieniu do normy oraz możliwych przyczyn (budowa zgryzu, podniebienia twardego oraz miękkiego, ocena wędzidełek);
zielony system fonemowo-fonetyczny języka polskiego jako narzędzie niezbędne do opisu normatywnych realizacji fonemów;
zielony metody badania artykulacji;
zielony patomechanizm zaburzeń realizacji fonemów spółgłoskowych ze względu na sposób i miejsce artykulacji, udział wiązadeł głosowych oraz rezonatora nosowego w dyslalii obwodowej;
zielony nienormatywne cechy fonetyczne w realizacjach wybranych fonemów spółgłoskowych;
zielony typy terapii logopedycznej w odniesieniu do diagnozy;
zielony strategia postępowania logopedycznego w przypadku wybranych form zaburzeń dyslalii obwodowej – propozycja metody terapii w przypadku zaburzeń oddychania oraz ustnej fazy połykania;
zielony rola innych specjalistów w procesie diagnozy oraz terapii logopedycznej dyslalii obwodowej.

Termin szkolenia: 21.05.2022
Cena szkolenia: 400 zł

Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Diagnoza i terapia logopedyczna dyslalii obwodowej

Prowadząca: Marta Baj-Lieder, logopeda wczesnej interwencji, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta karmienia, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta metody SOS Approach to Feeding, międzynarodowy instruktor metody Butejki, instruktor masażu Shantala. Wykładowca akademicki, autor i współautor książek dla specjalistów, rodziców i dzieci. Ukończyła liczne szkolenia w Polsce i UK. Szkoliła się pod okiem wielu wybitnych specjalistów z dziedziny terapii karmienia. Szkolenia na temat ARFID ukończyła w Polsce, jak również w Londynie, jednym z nich było szkolenie organizowane pod auspicjami Uniwersytetu Winchester.

Część 1
1.    Neofobia pokarmowa -historia
2.    Charakterystyka okresu neofobii pokarmowej
3.    Indywidualne różnice w ekspresji neofobii
4.    Rola układów sensorycznych
5.    Ekspozycja w neofobii pokarmowej
6.    Jak pomóc dziecku na etapie neofobii?
7.    Zasady zabaw jedzeniem

Cześć 2
1.    ARFID historia
2.    Etiologia zaburzenia ARFID
3.    Kryteria diagnostyczne ARFID
4.    ARFID- czerwone flagi
5.    Charakterystyka pacjenta z ARFID
6.    Konsekwencje zaburzenia ARFID
7.    Pomoce pogłębiające diagnostykę
8.    Terapia
Część 3.
1.    ARFID a neofobia- diagnoza różnicowa
2.    Niejadek a ARFID
3.    ARFID a jadłowstręt psychiczny, bulimia, inne schorzenia.

Koszt: 300 zł/osoba
Termin: 18.11.2022
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Neofobia pokarmowa i ARFID, podobieństwa i różnice

EEG Biofeedback jest metodą terapii opartej na technice komputerowej, umożliwiającej trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie, zwykle niedostępnymi dla naszej świadomości. Stosując EEG Biofeedback możemy poprawić wzorce czynności bioelektrycznej mózgu, co stwarza duże możliwości w leczeniu zaburzeń: neurologicznych; psychiatrycznych; psychosomatycznych.

Szkolenie poprowadzi:
zielony dr Paweł Dobrakowski - pasjonat terapii EEG-Biofeedback, posiada kwalifikacje potwierdzone wieloma międzynarodowymi certyfikatami. Prowadził szkolenia z zakresu terapii neurofeedback dla Ośrodka akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej. Prowadzi badania z zakresu oddziaływania terapii EEG-Biofeedback. Posiada doświadczenie potwierdzone kursami z zakresu interpretacji badań EEG. Autor i współautor publikacji w renomowanych czasopismach naukowych i doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
zielony Lekarzy
zielony psychologów
zielony pedagogów i pedagogów  specjalnych,
zielony logopedów,
zielony fizjoterapeutów,

Ramowy program szkolenia:
I stopień :
- Wprowadzenie do neurofeedbacku
- Podstawy neuroanatomii
- Rejestracja pełnoczepkowa zapisu EEG -demonstracja zapisu z omówieniem poszczególnych elementów
- Podstawowe pojęcia (elektroda, głowica, filtry, wzmocnienie, częstotliwość, amplituda, oporność)
- System 10-20
- Prawidłowy montaż ( wyznaczanie, stosowanie past, żeli)
- Ocena jakości montażu pod względem artrefaktów ( EKG, mostki solne, mięśnie, sieć, ruchy gałek ocznych, duża oporność)
- Ćwiczenia praktyczne w wyznaczaniu rozmieszczenia i umieszczania elektrod EEG w systemie 10-20
- Obsługę podstawowych funkcji programu
- Zarządzanie bazą danych;
- Przeglądanie i odtwarzanie zapisanych sesji, raportów i statystyk;
- Obsługę podstawowych protokołów treningowych;
- Obsługę edytora ekranów Lite – w tym dostosowywanie ekranu do potrzeb treningu.
- Obsługa i konserwacja sprzętu
- Prowadzenie sesji treningowej,
II stopień
- Podstawy neurofizjologii
- Co wpływa na zapis EEG
- Pojęcie „normy w elektrofizjologii”
- EEG, QEEG i miniQEEG- ważne różnice
- Uzupełnić wiedzę z zakresu neuroterapii (QEEG, trening alfa/theta);
- „Protokół treningowy” a trening zindywidualizowany
-  Wiedza o nowych osiągnięciach naukowe (HEG – emoencefalografia); (w tym analiza wyników renomowanych badań opublikowanych przez instruktorów)
- Dodatkowe narzędzia treningowe (metoda HRV – np. dla osób narażonych na stres; trening oddechowy i inne).
- Co może, a czego nie może biofeedback
- Wizyta przygotowawcza
- Czerwone flagi ( kiedy klient może wymagać interwencji lekarskiej)
- Patologie EEG
- Działania niepożądane terapii

Cena I stopnia szkolenia: 1600 zł, II stopnia 1400 zł
Termin: I stopień 18-19.10.2021 i II stopień 15-16.11.2021
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Terapia Biofedback (I i II stopień)

Praktyczne szkolenie przedstawiające możliwości wykorzystania technik mięśniowo- powięziowych w pracy z najmłodszymi pacjentami. Szczególny aspekt szkolenia to zastosowanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi oraz wadami postawy.   Babywork-  Rozluźnianie mięśniowo- powięziowe to szczegółowa analiza strukturalna oraz funkcjonalna pacjenta a także umiejętność podejmowania własnych strategii pracy oraz zastosowania odpowiednich technik. Kurs jest świetnym uzupełnieniem metod neurofizjologicznych, dającym możliwość spojrzenia na najpopularniejsze problemy w pracy z najmłodszymi od strony strukturalnej.

Szkolenie rozwija możliwości wykorzystania technik mieśniowo- powięziowych min. W takich problemach jak asymetrie ułożeniowe, kręcz, skolioza, problemy z napięciem mięśniowym czy szeroko pojęte wady postawy. Szkolenie Babywork to również świetne przygotowanie pacjenta z uszkodzeniami OUN do terapii min. Bobath czy Vojta.

Prowadzący:
zielony mgr Damian Czerwik - fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Strukturalnej szkoły Anatomy Trains. Absolwent Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu terapii manualnej. W 2015 roku rozpoczął swoją przygodę z Integracją Strukturalną która na zawsze zmieniła jego podejście do problemów pacjentów. Chęć nieustannego rozwoju sprawiła że w 2017r wziął udział w warsztatach sekcyjnych w Arizonie (USA), prowadzonych przez samego Todda Garcia. W latach 2019-2021 szkoleniowiec w anatomytrains.pl.  Na codzień pracuje min. z najmłodszymi pacjentami z problemami neurologicznymi, logopedycznymi czy wad postawy, wykorzystując wiedzę na temat dysfunkcji mięśniowo- powięziowych.

Ramowy program szkolenia (28 godzin zegarowych) zajęć.
zielony Omówienie anatomii obszarów pracy poparte nagraniami sekcyjnymi, dokładna palpacja struktur mięśniowo- powięziowych
zielony Analiza Postawy – jak widzieć i czytać zależności w ciele pacjenta w poszczególnych wzorcach
zielony Techniki uwalniania Mięśniowo- powięziowego – szczegółowa i wyczerpująca prezentacja technik pracy z pacjentem
zielony Sesja demo instruktora z pacjentem, oraz praca kursantów z dziećmi pod okiem instruktorów

Plan kursu:
zielony Dzień 1
Wstęp do pracy mięśniowo- powięziowej, przedstawienie źródeł pracy mięśniowo- powięziowej, omówienie roli powięzi w organizmie człowieka. Prezentacja „narzędzi” w postaci ułożeń dłoni terapeuty w zależności od obszaru pracy. Omówienie sposobu oceny posturalnej pacjenta.
Struktury mięśniowo- powięziowe z przodu ciała
Omówienie teoretyczne połączeń mięśniowo- powięziowych biegnących w płaszczyźnie strzałkowej z przodu ciała. Szczegółowa analiza posturalna globalna jak i dotycząca omawianej struktury. Praca manualna obejmująca obszar mięśni takich jak: krótkie prostowniki palców, piszczelowy, czworogłowy uda, prosty brzucha, piramidowy,  powięź mostkowa, mos.

zielony Dzień 2
Struktury mięśniowo- powięziowe z tyłu ciała
Omówienie teoretyczne połączeń mięśniowo- powięziowych biegnących w płaszczyźnie strzałkowej z tyłu ciała. Szczegółowa analiza posturalna globalna jak i dotycząca omawianej struktury. Praca manualna obejmująca obszar mięśni takich jak: rozcięgno podeszwowe, krótkie zginacze palców, trójgłowy łydki, płaszczkowaty, dwugłowy, półścięgnisty, półbłoniasty, prostownik, grupa mięśni podpotylicznych, czepiec ścięgnisty.

zielony Dzień 3
Struktury mięśniowo- powięziowe z boku ciała
 Omówienie teoretyczne połączeń mięśniowo- powięziowych biegnących w płaszczyźnie czołowej, z boku ciała. Szczegółowa analiza posturalna globalna jak i dotycząca omawianej struktury. Praca manualna obejmująca obszar mięśni takich jak: rozcięgno boczne, strzałkowy krótki, strzałkowy długi, pasmo biodrowo- piszczelowe, pośladkowy wielki, pośladkowy średni, międzyżebrowe.

Struktury mięśniowo- powięziowe o przebiegu skośnym
Omówienie teoretyczne połączeń mięśniowo- powięziowych o przebiegu skośnym.  Szczegółowa analiza posturalna globalna jak i dotycząca omawianej struktury. Praca manualna obejmująca obszar mięśni takich jak: skośne brzucha zewnętrzne, skośne brzucha wewnętrzne, zębaty przedni, równoległoboczny, płatowaty głowy. Sesja demo instruktora. Sesja kursantów z pacjentami „z zewnątrz”

zielony Dzień 4
Struktury mięśniowo- powięziowe głębokie oraz kończyn górnych
Omówienie teoretyczne wybranych połączeń mięśniowo- powięziowych zawartych w taśmie głębokiej oraz kończynie górnej. Szczegółowa analiza posturalna globalna jak i dotycząca omawianej struktury. Praca manualna obejmująca obszar mięśni takich jak: lędźwiowy, biodrowy, piersiowy mniejszy, piersiowy większy, dół pachowy. Sesja demo instruktora. Sesja kursantów z pacjentami „z zewnątrz”

Film o szkoleniu:

Regulamin: regulamin szkoleń
Cena: 2500 zł

Termin: 25-28.05.2023

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Babywork - Rozluźnianie mięśniowo- powięziowe w pediatrii 25-28.05.2023