right konf podsumowanie

 

 


W diagnostyce obrazowej ran szeroko stosowane są standardowe metody obrazowania, takie jak tomografia komputerowa, PET-CT, obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, obrazowanie terahercowe i obrazowanie ultradźwiękowe. Na przestrzeni lat pojawiło się wiele nieinwazyjnych metod obrazowania optycznego, takich jak optyczna tomografia koherentna, spektroskopia w bliskiej podczerwieni, laserowe obrazowanie dopplerowskie, obrazowanie w dziedzinie częstotliwości przestrzennej, obrazowanie za pomocą kamery cyfrowej oraz obrazowanie termiczne i fluorescencyjne. W prelekcji zostaną przedstawione aspekty obrazowania ran w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej.

Wykład poprowadzi:
zielony dr Dominik Sieroń - lekarz, ekonomista, doktor nauk medycznych. Studia medyczne ukończył na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, studia ekonomiczne z zakresu public relations na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz menedżerskie z zakresu zarzadzania jednostkami służby zdrowia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studiował również medycynę na Christian-Albrechts-Medical University Kiel w Niemczech. Autor wielu publikacji krajowych i zagranicznych z dziedziny medycyny, marketingu medycznego. Współautor jednego z pierwszych druków zwartych traktującym o zastosowaniu PR w służbie zdrowia. Twórca podręcznika z zakresu diagnostyki obrazowej skierowanego do fizjoterapeutów i rehabilitantów oraz bestselerowej serii podręczników dla lekarzy Lepetytorium. Redaktor i autor książki pt.:” Urazy i kontuzje treningu siłowego i fitness “. Prezes sekcji diagnostyki obrazowej i radiologii przy PTF. Pracował i praktykował na wielu uniwersytetach medycznych m.in.   Carl Gustav Carus University Hospital Dresden, The University of Aberdeen, Medical University of Graz, Medical Ruhr-University Bochum. Obecnie pracuje w szpitalu Tifenau Uniwersytetu Medycznego w Bernie w Szwajcarii zajmując się na co dzień diagnostyką obrazową i radiologią interwencyjną oraz prowadzi zajęcia ze studentami.

Termin: 10.12.2020 o godzinie 20.15
Cena: bezpłatny
Czas wykładu 30-40 minut
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszeniowy - Diagnostyka obrazowa w ocenie ran – bezpłatny wykład online

W leczeniu ran i tzw. trudno gojących się ran, zwanych przewlekłymi, stosowane są metody zaliczane do tzw. standardu terapii, odmienne w zależności od rodzaju rany, z jaką mamy do czynienia. Inne metody będą zaliczały się do standardu terapii w przypadku zespołu stopy cukrzycowej, owrzodzeń żylnych goleni czy odleżyn. Generalnie dopiero po uwzględnieniu takiego sposobu postępowania, jaki zawarty jest w standardzie dla danej rany, trzeba rozważać wdrożenie innej metody terapeutycznej szczególnie selektywnej metody fizykalnej lub skojarzonej. Przykładem takiej sytuacji, kiedy zapomina się o właściwej drodze postępowania, jest wybór leczenia za pomocą komory hiperbarycznej, często skojarzonej z innymi metodami fizykalnymi zanim, rana zostanie oczyszczona z tkanek martwiczych. Metody takie, jak leczenie w komorze hiperbarycznej, terapia podciśnieniowa, leczenie polem magnetycznym, światłem czy gazami, zaliczane są do tzw. metod addytywnych, czyli dodatkowych, zalecanych indywidualnie po przeprowadzeniu leczenia z wykorzystaniem podstawowych metod. Nie oznacza to, że te terapie addytywne nie są skuteczne, a wręcz przeciwnie, mają wiele unikalnych cech, które trzeba wykorzystać znając indywidualny problem konkretnego pacjenta.

Wykład poprowadzi:
zielony prof.  zw. dr hab. n. med. dr h. c. multi Aleksander Sieroń – Krajowy konsultant do spraw angiologii, członek Królewskiego Towarzystwa Medycznego w Londynie, członek Europejskiego Stowarzyszenia Lekarzy Specjalistów Chorób Naczyń

Termin wykładu: 17.12.2020 o godzinie 20.15
Cena: bezpłatny
Czas wykładu 30-40 minut
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszeniowy - Nowoczesne technologie leczenie ran i trudno gojących się ran - aspekt kliniczny i fizykalny - bezpłatny wykład online

Webinar poprowadzi:
zielony Anna Maria Pekacka-Egli jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii oraz posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfagię zarówno na oddziałach intensywnej terapii, o. neurorehabilitacji, o. wczesnej rehabilitacji, o. geriatrycznych, o. pediatrycznych i o. otolaryngologicznych, jak również w obszarze opieki ambulatoryjnej. Od 2012 roku wykonuje aparatywną diagnostyke dysfagii (m.in. FEES , VFSS). Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi oraz badawczymi. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w  Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarzadu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Ramowy Program Szkolenia:
1. Higiena jamy ustnej w dysfagii
2. Higiena jamy ustnej u pacjentów z nowotworami w obrębie jamy ustnej, gardła i nosa
3. Higiena jamy ustnej u pacjent z dysfagia (Cele, diagnostyka i ocena jamy ustnej - jak i co oceniamy?, wdrożenie - jak postępować?: podstawy, ułożenie, materiały, procedury)
4. Środki do higieny jamy ustnej - (Zapalenia, Kserostomia, Grzybica, zapalenie błon śluzowych)
5. Diagnostyka i ocena jamy ustnej- jak i co oceniamy?
6. Podstawy higieny jamy ustnej
7. Programy do higieny jamy ustnej
A.    Program pielęgnacji jamy ustnej 1: dla nienaruszonej błony śluzowej, języka
B.    Program pielęgnacji jamy ustnej 2: w przypadku zapalenia błony śluzowej/zakażenia grzybiczego/Xerostomii
C.    Program pielęgnacji jamy ustnej 3: z dodatkowymi ranami/szwami
D.    Program pielęgnacji jamy ustnej 4: dodatkowe wady chirurgiczne /flaps/ kieszonki/ przejścia przetokowe do nosa/szczęki
8. Środki do higieny jamy ustnej - (Zapalenia, Kserostomia, Grzybica, zapalenie blon śluzowych, Bóle, Nalot na języku)
9. Dokumentacja
 
Termin: 9.02.2021, godzina 20.00 – 22.00
Cena webinaru: 129 zł
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszeniowy - Pielęgnacja jamy ustnej w rehabilitacji logopedycznej - Online

Cel webinaru: Celem szkolenia jest zapoznanie z metodami diagnostycznymi dysfagii zarówno u dzieci i dorosłych. Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się w programie szkolenia.

Webinar poprowadzi:
zielony Anna Maria Pekacka-Egli jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii oraz posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfagię zarówno na oddziałach intensywnej terapii, o. neurorehabilitacji, o. wczesnej rehabilitacji, o. geriatrycznych, o. pediatrycznych i o. otolaryngologicznych, jak również w obszarze opieki ambulatoryjnej. Od 2012 roku wykonuje aparatywną diagnostyke dysfagii (m.in. FEES , VFSS). Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi oraz badawczymi. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w  Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarzadu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Ramowy Program Szkolenia:
1)      Anatomia – Refresher
2)      Połykanie fizjologiczne
3)      Cele diagnostyki dysfagii
4)      Akta medyczne- co i w jaki sposób czytać?
5)      Czynniki wpływające na możliwość prowadzenia badania
6)      Badanie organów
7)      Testowanie/badanie wolicjonalnego odruchu połykania
8)      Test wodny Daniels i jego wrażliwość
9)      Badanie kolejnych konsystencji
10)    Kwestionariusze i skale diagnostyczne dla logopedów i pielęgnujących
11)    Dalsze metody kliniczne: Palpacja, auskultacja cerwikalna, Pulsoxymetr, Fonacja
12)    Wytyczanie celów terapii na podstawie w/w. diagnostyki
13)    Wprowadzenie do diagnostyki obrazowej
14)    Pytania z plenum // Zakończenie

Termin: 16.01.2021, godzina 09.00 – 13.00
Cena webinaru: 380 zł
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Podmiotowe i przedmiotowe metody diagnostyczne dysfagii u dzieci i dorosłych

Webinar poprowadzi:
zielony Anna Maria Pekacka-Egli jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii oraz posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfagię zarówno na oddziałach intensywnej terapii, o. neurorehabilitacji, o. wczesnej rehabilitacji, o. geriatrycznych, o. pediatrycznych i o. otolaryngologicznych, jak również w obszarze opieki ambulatoryjnej. Od 2012 roku wykonuje aparatywną diagnostyke dysfagii (m.in. FEES , VFSS). Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi oraz badawczymi. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w  Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarzadu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Ramowy Program Szkolenia:
1.    Covid 19 – co do teraz wiemy?
2.    Przebieg choroby
3.    Konsekwencje choroby:
zielony problemy oddechowe
zielony tracheostomia
zielony komplikacje w krtanii i drogach oddechowych
zielony miopatie, atrofie, osłabienie fizyczne
zielony komplikacje neurologiczne
zielony trudności poznawcze i komunikacyjne
4.    Logopeda: kiedy zaczynamy?
5.    Możliwe objawy i przykładowe interwencje:
zielony problemy z dolnymi i górnymi drogami oddechowymi
zielony problemy z głosem: dysfonia
zielony problemy z połykaniem: dysfagia
zielony problemy kognitywno-komunikacyjne
6.    Aspekt socjalny
7.    Higiena

Termin: 02.03.2021, godzina 20.00 – 22.00
Cena webinaru: 129 zł
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Covid 19 - rehabilitacja logopedyczna ONLINE

Podczas szkolenia wychowawcy oraz nauczyciele moga dowiedzieć sie, jak podnosić swoje kompetencje jako wychowawcy, jakie są kluczowe aspekty bycia wystarczająco dobrym wychowawcą, poznają zasady skutecznej i  pozytwnej komunikacji z uczniem i jego rodzicem, postępowanie i rolę wychowawcy w sytuacji konfliktu w grupie,  budowanie przymierza oraz sposoby na integracjię grupy poparte kokretnymi praktycznymi wskazówkami oraz ćwiczeniami.

Prowadzący:
zielony mgr Daria Bochenek-Chmiel – psycholog, psychoterapeuta;  w Centrum In Corpore od blisko 6 lat na co dzień zajmuje się diagnozą, psychoterapią dzieci i młodzieży, psychoeduakcją i poradnictwem dla rodziców dzieci w każdym wieku i z różnymi trudnościami wychowawczymi, rozwojowymi oraz emocjonalnymi, prowadzi również Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci z trudnościami  funkcjonowania społecznego, przystosowawczymi, adaptacyjnymi lub interpersonalnymi. Swoje kwalifikacje stale podnosi poprzez uczestnictwo w różnych szkoleniach, superwizjach. Swój warsztat pracy opiera w dużym stopniu na założeniu, że nie tylko wiedza, doświadczenie ale przede wszystkim rozwój osobisty i praca własna terapeuty rzutuje na uzyskanie wysokich kompetencji jako specjalisty w dziedzinie zdrowia psychicznego i relacji międzyludzkich.

Ramowy plan szkolenia:
1. Cechy wystarczająco dobrego wychowawcy.
2. Kluczowe aspekty roli wychowawcy.
3. Jak mówić by nas słuchano – zasady skutecznej komunikacji, komunikacja “ja”.
4. Postępowanie w przypadku konfliktu w grupie.
5. Zasady zapewnienia poczucia bezpieczeństwa oraz poprawnych realcji w grupie poprzez budowę przymierza/kontraktu grupowego  oraz integrację grupy.
6. Praktyczne ćwiczenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, integracji grupy.
7. Relacje wychowawca-rodzic ucznia.

Szkolenie skierowane do:
- wychowawców oraz nauczycieli grup dzieci w każdym wieku.

Uczestnik po odbyciu szkolenia otrzyma zaświadczenie obejmujące tematykę szkolenia oraz zakres godzinowy.
Uczestnik osiągnie następujące efekty realizacji usługi rozwojowej:
Wiedza: Uczestnik szkolenia będzie wiedział jak podnosić swoje kompetencje jako wychowawca, jakie są kluczowe aspekty roli wychowawcy oraz będzie znał zasady skutecznej komunikacji .

Umiejętności: Uczestnik szkolenia będzie umiał postępować w przypadku konfliktu w grupie.
Kompetencje społeczne: - uczestnik w zakresie kompetencji społecznych posiada umiejętność samokształcenia i dążenia do rozwoju i zgłębiania wiedzy z zakresu kompetencji wychowawczych.


Czas trwania: 5 h dydaktycznych
Koszt: 250 zł/ osoba
Termin: 20.02.2021
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Szkolenie Kompetencje Wychowawcze

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie metody stosować do pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Dodatkowo usystematyzowana zostanie wiedza na temat pojęć dysleksja, dysortografia, dysgrafia i dyskalkulia oraz udziału nauczyciela w procesie diagnostycznym.
 
Prowadząca:
zielony Urszula Rogalska – pedagog, terapeuta specjalny, doradca zawodowy, wykładowca akademicki, diagnosta pedagogiczny. Jest specjalistą ds. dysleksji i pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami z emocjami i w zachowaniu. Swoją wiedzę diagnostyczną rozpoczynała w bydgoskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przez lata podwyższała i uzupełniała swoje kwalifikacje na różnorodnych studiach podyplomowych. Dodatkowo również zwiększała swoje doświadczenie zawodowe współpracując z ośrodkami silnie związanymi z pracą z rodzicami i dziećmi z trudnościami w nauce, zachowaniu i emocjach. Od 10 lat związana jest z Zespołem Szkół Prywatnych „Twoja Przyszłość” w Sosnowcu sprawując stanowisko koordynatora ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie całego Zespołu Szkół i jednocześnie będąc terapeutą i pedagogiem. Za swoją pracę w 2018 roku została odznaczona Nagrodą Prezydenta Miasta Sosnowca.
Swoją wiedzą dzieli się ze słuchaczami na studiach podyplomowych oraz w ramach spotkań na radach pedagogicznych.  

Plan ramowy
zielony Definicje
zielony Etiologia
zielony Diagnostyka
zielony Opinia
zielony Wewnątrzszkolny system dostosowania wymagań edukacyjnych
zielony Egzaminy a „dysleksja”

Uczestnicy biorąc udział w ćwiczeniach będą mogli usystematyzować wiedzę na temat pojęć dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia. Ponadto zostaną stworzone sprawdzone sposoby pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami na terenie szkoły na każdym przedmiocie. Zostaną wyjaśnione ważne dla uczestników spotkania kwestie związane z ocenianiem pracy na lekcji dziecka z „dysleksją”. Stworzony zostanie wewnątrzszkolny system dostosowania wymagań edukacyjnych. Omówione zostaną ważne wiadomości zapisane w opiniach dzieci.
 
Szkolenie skierowane jest do:
zielony nauczycieli
zielony pedagogów,
zielony psychologów
zielony wszystkich osób, które są zainteresowane tematyką specyficznych trudności w uczeniu się

Uczestnik po odbyciu szkolenia otrzyma zaświadczenie obejmujące tematykę szkolenia oraz zakres godzinowy.
Uczestnik osiągnie następujące efekty realizacji usługi rozwojowej:
Wiedza: Uczestnik szkolenia będzie wiedział jakie metody stosować do pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, będzie wiedział czym jest dysleksja, dysortografia dyskalkulia oraz jaki jest udział w procesie diagnostycznym wymienionych zaburzeń.

Umiejętności: Uczestnik szkolenia będzie umiał stworzyć wewnątrzszkolny system dostosowań wymagań edukacyjnych.
Kompetencje społeczne: - uczestnik w zakresie kompetencji społecznych posiada umiejętność samokształcenia i dążenia do rozwoju i zgłębiania wiedzy z zakresu pracy z dzieckiem z dysleksją

Czas trwania: 10 h dydaktycznych
Koszt: 500 zł/ osoba
Termin: 13.12.2020
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Praca z dzieckiem z dysleksją

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie metody stosować do pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową. Dodatkowo usystematyzowana zostanie wiedza na temat pojęć ADHD i ADD oraz udziału nauczyciela w procesie diagnostycznym.
 
Prowadząca:
zielony Urszula Rogalska – pedagog, terapeuta specjalny, doradca zawodowy, wykładowca akademicki, diagnosta pedagogiczny. Jest specjalistą ds. dysleksji i pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami z emocjami i w zachowaniu. Swoją wiedzę diagnostyczną rozpoczynała w bydgoskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przez lata podwyższała i uzupełniała swoje kwalifikacje na różnorodnych studiach podyplomowych. Dodatkowo również zwiększała swoje doświadczenie zawodowe współpracując z ośrodkami silnie związanymi z pracą z rodzicami i dziećmi z trudnościami w nauce, zachowaniu i emocjach. Od 10 lat związana jest z Zespołem Szkół Prywatnych „Twoja Przyszłość” w Sosnowcu sprawując stanowisko koordynatora ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie całego Zespołu Szkół i jednocześnie będąc terapeutą i pedagogiem. Za swoją pracę w 2018 roku została odznaczona Nagrodą Prezydenta Miasta Sosnowca.
Swoją wiedzą dzieli się ze słuchaczami na studiach podyplomowych oraz w ramach spotkań na radach pedagogicznych.  

Plan ramowy:
zielony Przyczyny, przebieg oraz fizjologia zaburzenia
zielony ADD a ADHD - diagnostyka
zielony Opis ucznia ADHD
zielony Zasady pracy z uczniem z ADHD

Uczestnicy biorąc udział w ćwiczeniach będą mogli stworzyć wspólnie procedury postępowania z dzieckiem z ADHD i ADD na terenie swoich przedmiotów. Omówione zostaną spostrzeżenia i problemy wynikające na terenie szkoły w pracy z dzieckiem z trudnością.
 
Szkolenie skierowane jest do:
zielony nauczycieli
zielony pedagogów,
zielony psychologów
zielony wszystkich osób, które są zainteresowane tematyką ADHD i ADD

Uczestnik po odbyciu szkolenia otrzyma zaświadczenie obejmujące tematykę szkolenia oraz zakres godzinowy.
Uczestnik osiągnie następujące efekty realizacji usługi rozwojowej:
Wiedza: Uczestnik szkolenia będzie miał wiedzę na temat przyczyn, przebiegu oraz fizjologii zaburzeń ADHD, ADD, zasad pracy z uczniem z ADHD. Ponadto będzie wiedział jak powinna wyglądać diagnostyka różnicowa ADHD i ADD

Umiejętności: Uczestnik szkolenia będzie umiał stworzyć procedurę postępowania z dzieckiem z ADHD i ADD na terenie swoich przedmiotów.
Kompetencje społeczne: - uczestnik w zakresie kompetencji społecznych posiada umiejętność samokształcenia i dążenia do rozwoju i zgłębiania wiedzy z zakresu pracy z dzieckiem z ADHD i ADD

Czas trwania: 10 h dydaktycznych, szkolenie Online
Koszt: 500 zł/osoba
Termin: 10.01.2021
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Praca z dzieckiem z ADHD i ADD

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak ważne są komunikaty werbalne oraz niewerbalne, jakie są warunki skutecznego przekazu, jak ważna jest marka osobista oraz w jaki sposób można stać się marką.
Ponadto zyskają umiejętność rozmowy, wzbudzania zaufania i budowania pozytywnych relacji

Prowadząca:
zielony Marianna Dufek - Filolog, kulturoznawca ze specjalnością filmoznawstwo z Telewizją Polską jest związana od ponad 30 lat. lat studenckich – współpracę z Ośrodkiem TVP w Katowicach rozpoczęła w 1985 roku, kiedy studiowała na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 80. ub. wieku prowadziła programy o tematyce młodzieżowej i lifestylowej, tworząc nowatorskie jak na owe czasy formaty audycji.
W 2018 roku  Marianna Dufek została odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi, który docenił Jej osiągnięcia zawodowe. W 2019 otrzymała Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji

Plan ramowy:
zielony Komunikat werbalny ( wygląd, kontakt wzrokowy, gestykulacja, język przestrzeni, interpretacja i ekspresja mówienia)
zielony Komunikat niewerbalny
zielony Warunki skutecznego przekazu ( konstrukcja wypowiedzi, zrozumiałość, jak zainteresować odbiorcę, akceptacja, wiarygodność
zielony Jak ważna jest marka osobista
zielony W jaki sposób można stać się marką
zielony Co składa się na markę osobistą
zielony Jak rozmawiać, wzbudzać zaufanie i budować pozytywne relacje
Uczestnicy biorąc udział w ćwiczeniach będą mogli przyjrzeć się zachowaniu w różnych sytuacjach i przeanalizować jego wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku. Otrzymają informacje zwrotne na temat tego, jak inni mogą nas spostrzegać i jakie to może rodzic konsekwencje. Opracują także swoją strategię na budowanie własnej marki, także w sieci

Szkolenie skierowane jest do:
zielony nauczycieli
zielony pedagogów,
zielony psychologów
zielony wszystkich osoby, które są zainteresowane tematyką komunikacji interpersonalnej

Uczestnik po odbyciu szkolenia otrzyma zaświadczenie obejmujące tematykę szkolenia oraz zakres godzinowy.
Uczestnik osiągnie następujące efekty realizacji usługi rozwojowej:
Wiedza: Uczestnik szkolenia będzie wiedział czym są komunikaty werbalne i niewerbalne i jak ważne są w procesie skutecznego przekazu, oraz będzie wiedział w jaki sposób można stać się marką.

Umiejętności: Uczestnik szkolenia będzie umiał przeprowadzać rozmowę w sposób wzbudzający zaufanie oraz budujący pozytywne relacje.
Kompetencje społeczne: - uczestnik w zakresie kompetencji społecznych posiada umiejętność samokształcenia i dążenia do rozwoju i zgłębiania wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz autoprezentacji.

Czas trwania: 5h dydaktycznych, szkolenie Online
Koszt: 250 zł/ osoba
Termin 17.12.2020
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Komunikacja interpersonalna oraz autoprezentacja

Podczas szkolenia uczestnik dowie się czym jest spektrum autyzmu, jaka jest klasyfikacja medyczna oraz jakie są kryteria diagnostyczne, jakie są objawy autyzmu u dzieci w wieku przedszkolnym.
Ponadto uzyska wiedzę na temat obowiązujących przepisów na temat funkcjonowania ucznia z autyzmem w przedszkolu, szkole  oraz jaki rodzaj dokumentów upoważnia do dostosowania wymagań edukacyjnych i prowadzenia rewalidacji oraz innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Na szkoleniu poruszona zostanie kwestia komunikacji z dzieckiem ze spektrum autyzmu wraz z elementami komunikacji alternatywnej AAC.

Prowadzący:
zielony Katarzyna Rzońca- psycholog, specjalizuję się w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju psychofizycznego i chorobami przewlekłymi.

Ramowy plan kursu:

zielony Spektrum autyzmu – klasyfikacja medyczna, różnicowanie, kryteria diagnostyczne- Wyjaśnienie pojęć związanych z diagnozą medyczną.
zielony Objawy autyzmu u dzieci w wieku przedszkolnym
zielony Uczeń z autyzmem w przedszkolu i szkole w świetle obowiązujących przepisów
zielony Trudności w funkcjonowaniu – sfera poznawcza, emocjonalna, społeczna, zaburzenia integracji sensorycznej.
zielony Komunikacja z dzieckiem ze spektrum autyzmu, w tym elementy komunikacji alternatywnej AAC
zielony Praktyczne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
zielony Jaki rodzaj dokumentów upoważnia do dostosowania wymagań edukacyjnych i prowadzenia rewalidacji oraz innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
zielony Objawy i zachowania trudne - jak sobie z nimi radzić- mi.in.
- zaburzenia komunikacyjnej funkcji mowy, wpływ na realizację treści edukacyjnych;
- pasje czy fiksacje- pozwolić czy zabronić;
- pochwały i kary- czyli o konsekwencjach zachowania dla dzieci i konsekwencji dorosłych
- uczeń ze spektrum autyzmu w grupie rówieśniczej
- nauczanie zdalne- krótki przegląd bieżących doświadczeń rodziców i uczniów

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
zielony Nauczycieli
zielony Pedagogów
zielony Psychologów
zielony Logopedów i  neurologopedów,
zielony Terapeutów

Uczestnik po odbyciu szkolenia otrzyma zaświadczenie obejmujące tematykę szkolenia oraz zakres godzinowy.
Uczestnik osiągnie następujące efekty realizacji usługi rozwojowej:
Wiedza: Uczestnik szkolenia będzie wiedział czym jest spektrum autyzmu, jaka jest klasyfikacja medyczna, jakie są kryteria diagnostyczne oraz jakie są objawy autyzmu u dzieci w wieku przedszkolnym. Ponadto będzie miał wiedzę na temat obowiązujących przepisów na temat funkcjonowania ucznia z autyzmem w przedszkolu, szkole oraz jakie dokumenty upoważniają do dostosowania wymagań edukacyjnych i prowadzenia rewalidacji.

Umiejętności: Uczestnik szkolenia będzie umiał zastosować elementy komunikacji alternatywnej w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
Kompetencje społeczne: - uczestnik w zakresie kompetencji społecznych posiada umiejętność samokształcenia i dążenia do rozwoju i zgłębiania wiedzy z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera.

Czas trwania: 10 h dydaktycznych, szkolenie Online
Koszt: 500  zł/ osoba
Termin: zostanie podany w późniejszym terminie
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Praca z dzieckiem z autyzmem, zespołem Aspergera