right konf podsumowanie

 

 


Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących żywienia oraz jego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz na samopoczucie i zachowanie dzieci. Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób jedzenie i nawyki z nim związane są wykorzystywane społecznie do komunikowania myśli, działań i przekonań naszych i dzieci. Uczestnicy zdobędą wgląd i umiejętność spojrzenia poza zachowania dziecka związane z jedzeniem oraz nauczą się rozumieć dzieci i pomagać im w radzeniu sobie z różnymi trudnościami, jak budowanie bliskich relacji czy wybiórczość pokarmowa.

Informacja o wykładowcy:
zielony Magdalena Przybylka - dietetyk zdrowia publicznego z ponad 10-letnim doświadczeniem, edukatorka żywieniowa, szkoleniowiec, autorka publikacji naukowych i programów edukacyjno-społecznych. Członkini Polskiego Towarzystwa Dietetyki i absolwentka dwóch renomowanych angielskich uczelni. Inicjatorka i założycielka unikatowego programu szkoleniowego dla rodzin zastępczych zmagających się z zaburzeniami jedzenia u dzieci „Food in Care” jedynego takiego programu w Anglii.

Do kogo jest adresowane szkolenie:
Szkolenie kierowane jest do opiekunów, rodziców zastępczych, adopcyjnych, pedagogów, nauczycieli specjalnych, pracowników socjalnych i innych profesjonalistów pracujących w ośrodkach opiekuńczych lub z dziećmi przysposobionymi, dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.

Program szkolenia:
zielony Cześć 1
- Podstawy zdrowej diety i jej wpływ na rozwój dzieci
- Jak kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe
- Jak to ‘co’ i ‘jak’ jemy wpływa na nasze zachowanie
- Przykłady problemów żywieniowych i ich rozwiązania
zielony Cześć 2
- Jaką rolę pełni jedzenie w życiu każdego z nas, poza funkcją odżywczą
- Jak różne doświadczenia z dzieciństwa i nie tylko wpływają na nasze relacje z jedzeniem
- Jedzenie jako symbol
- Osobiste refleksje
- Jedzenie w kontekście pieczy zastępczej
- Wpływ jedzenia na nasze uczucia i relacje
- Strategie i narzędzia do pracy z dziećmi z trudnościami żywieniowymi i społecznymi

Cena szkolenia: 490 zł
Termin: 28.11.2021
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Jak istotne jest znaczenie żywienia i symboliki jedzenia w opiece nad dziećmi przysposobionymi i dziećmi z pieczy zastępczej

Jak wykorzystać terapeutyczną moc ciastoterapii w pracy z dziećmi wspierając wszechstronnie ich rozwój poprzez zabawę” - Licencjonowany kurs edukatorów ciastoterapii.

Cel szkolenia:
Celem ciastoterapii jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez zabawę oraz pomoc dzieciom i opiekunom w trudnościach, z jakimi borykają się niektóre dzieci, jak neofobia żywieniowa czy trudności w budowania relacji czy brak wiary we własne możliwości oraz inne problemy wychowawcze. Ciastoterapia to cykl zabaw kulinarno-manualnych, które procentują lepszym rozwojem fizycznym, psychicznym i społecznym dziecka. Udział dzieci w takich warsztatach owocuje rozwojem sprawności manualnej i motoryki małej oraz lepszą integracją sensoryczną. Wspólna kreatywna zabawa z dziećmi ma ogromną moc terapeutyczną. Pomaga w komunikacji z dziećmi, działa wyciszająco i pomaga dzieciom w koncentracji oraz nabyciu wielu praktycznych umiejętności (jak logiczne myślenie, planowanie, odczytywanie instrukcji, kreatywność, czy umiejętność liczenia)

Informacja o wykładowcy:
zielony Magdalena Przybylka  - dietetyk, Członkini Polskiego Towarzystwa Dietetyki, autorka Akademii Ciastoterapii, kursu z gotowymi scenariuszami i materiałami ułatwiającymi specjalistom pracę z dziećmi bez żmudnych i pracochłonnych przygotowań. Od ponad 10 lat współpracuje blisko z pedagogami i nauczycielami w podnoszeniu ich kompetencji zawodowych i wspieraniu ich w rozwoju potencjału dzieci. Jako dietetyk i szkoleniowiec przeszkoliła już ponad 120 edukatorów, którym z sukcesem udało się wdrożyć nowe umiejętności w swoją prace z dziećmi i wspierać m.in.: rozwój sensoryczny i manualny dzieci.

Program szkolenia
TEORIA – Terapeutyczna moc zabaw kulinarnych
1. Podstawy zdrowej diety
2. Jak warsztaty kulinarne pomagają wychować smakosza
3. Dlaczego edukacja kulinarna i żywieniowa jest tak istotna dla dzieci
4. Terapeutyczna moc ciastoterapii
5. Nauka i rozwój poprzez zabawę
6. Food for Thought – znajomość symbolicznego znaczenia jedzenia i nawyków

PRAKTYKA – Ciastoterapia w praktyce – co, jak i kiedy
1. Jak piec zdrowiej i jakie składniki warto używać a jakich unikać
2. Zabawy manualno-ruchowe w praktyce
3. Jak się przygotować do zajęć aby było bezpiecznie i spokojnie
4. Jak prowadzić zajęcia aby było ciekawie, zabawnie i edukacyjnie zarazem
5. Metodyka prowadzenia zajęć Ciastoterapii
6. Niezbędnik do prowadzenia zajęć (checklisty, materiały, scenariusze, przelicznik excel,
skrypty zabaw)

Do kogo jest adresowane szkolenie
Do wszystkich profesjonalistów posiadających kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w tym do nauczycieli, pedagogów, logopedów, psychologów, opiekunów i ich asystentów. A także do terapeutów, nauczycieli specjalnych i dyrektorów przedszkoli i innych placówek opiekuńczych lub wychowawczych. Do profesjonalistów pracujących z dziećmi, którzy chcą wzbogacić swoją ofertę lub swoje warsztaty w  zajęcia ciastoterapii.

Dlaczego warto wprowadzić zajęcia ciastoterapii do pracy z dziećmi:
zielony Nauczysz się jak prowadzić ciekawe zajęcia kulinarno-manualno-ruchowo-edukacyjne dla dzieci i dlaczego ciastoterapia to kluczowy element dla prawidłowego rozwoju dzieci i jak ją wprowadzić w grupie dzieci, z którymi pracujesz
zielony Poznasz podstawy zdrowej diety i jak zdrowo wyczarować słodkie pyszności oraz poznasz interaktywne zabawy manualno-ruchowe z warzywnym bohaterem
zielony Dostaniesz gotowe scenariusze zajęć i potrzebne narzędzia oraz materiały do poprowadzenia interaktywnych warsztatów dla dzieci, bez stresu i żmudnych oraz pracochłonnych przygotowań
zielony Warsztaty ciastoterapii dla dzieci, podczas których:

1. ROZWIJAMY UMIEJĘTNOŚCI MANUALNE - Doskonalimy rozwój integracji ręka-ręka, ręka-oko, ręka-ucho-oko. Techniki wyrabiania i formowania ciasta to wspieranie rozwoju motoryki precyzyjnej I obniżania napięcia mięśniowego.
2. WSPOMAGAMY ROZWÓJ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - Zajęcia owocują pobudzeniem zmysłów jak węch, smak, wzrok, słuch i dotyk. Zabawa w kuchni wspomaga rozwój sensoryczny dziecka w dwojaki sposób, poprzez pobudzenie wielu zmysłów oraz poprzez zachęcenie dziecka do jedzenia zdrowych dla mózgu posiłków – istotnych w prawidłowym rozwoju sensorycznym.
3. KSZTAŁTUJEMY ZDROWE NAWYKI ŻYWIENIOWE - Dzieci uczą się preferencji smakowych poprzez bezpośredni kontakt z jedzeniem. Podczas zabawy dziecko zaprzyjaźnia się z produktami, ich teksturą, zapachem i wyglądem. Wzmaga też to jego ciekawość. A satysfakcja z wykonanego zadania jest kolejną zaletą
4. POMAGAMY W BUDOWANU POZYTYWNYCH RELACJI – Wspólne pieczenie z dziećmi owocuje budowanie pozytywnych relacji, komunikacji z innymi oraz wzmacnia pewności siebie u dzieci i wiarę w swoje możliwości. Zajęcia procentują także pozytywnymi relacjami z jedzeniem, otwierając dzieci na nowe smaki podczas luźnej i ciekawej zabawy
5. WSPIERAMY SAMODZIELNOŚĆ DZIECI – ciastoterapia to wspieranie u dzieci koncentracji, kreatywności, logicznego myślenia

Cena szkolenia: 490 zł
Termin: 27.11.2021
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Jak wykorzystać terapeutyczną moc ciastoterapii w pracy z dziećmi

"Podstawą Zdrowia na wszystkich jego poziomach jest uznanie odpowiedzialności za własne myśli, postawy i uczucia. Jest to najważniejsza część procesu uzdrawiania."
         
Terapia Polarity to holistyczny system wiedzy o utrzymaniu zdrowia opisany przez dr Rundolpha Stone’a (osteopatę, ortopedę, neurologa, chiropraktyka, naturoterapeutę), wywodzący się ze starożytnej wiedzy Ayurwedy. W tradycjach kultury Wschodu (Ajurweda, Taoizm) uznaje się, że głównym czynnikiem istnienia Wszechświata jest ruch energii. Prawa rządzące Wszechświatem
są takie same dla wszystkiego co w nim istnieje, w tym również dla człowieka. Istnieje źródło energii i pole, w którym odbywa się jej ruch. Podstawowymi prawami ruchu są odśrodkowa i dośrodkowa pulsacja oraz biegunowość (polarność). Według tradycji ajurwedycznej polaryzacja obejmuje istnienie trzech stanów umożliwiających przepływ: dodatni, ujemny i neutralny. Ruch energii warunkuje życie człowieka. Centra energetyczne (czakramy) są źródłami różnych jakości energii w naszym ciele. Istnieje siedem głównych czakramów. Pole dla ruchu różnych jakości energii (Powietrza Ognia, Wody i Ziemi) tworzy element Eteru. Ciało człowieka jest polarne. Górna część ciała stanowi biegun dodatni, dolna - biegun ujemny, przepona jest obszarem neutralnym. Energia w ciele człowieka porusza się w obrębie wzorców zgodnie z prawami pulsacji i biegunowości, tworząc tzw. Bezprzewodową anatomię człowieka.

Terapia Polarity obejmuje specjalistyczny masaż ciała, dietę oczyszczającą, ćwiczenia Polarity-yoga i „samoświadomość” (zasady wynikające z pozytywnego myślenia i postaw). Podczas masażu Polarity terapeuta posługując się delikatnym dotykiem odpowiednich miejsc na ciele, równoważy wzorce energetyczne Pięciu elementów (Eteru, Powietrza, Ognia, Wody i Ziemi) zaburzone w następstwie mentalnych, emocjonalnych i fizycznych doświadczeń (stresu, chorób, urazów), decydujące o prawidłowym funkcjonowaniu narządów i podstawowych układów fizjologicznych w organizmie człowieka (układów: nerwowego, hormonalnego, odpornościowego itd.). W praktyce terapia prowadzi do odblokowania zaburzonych wzorców tworzących  „Bezprzewodową Anatomię Człowieka”, do poprawy samopoczucia i stanu zdrowia na wszystkich jego poziomach. Znajomość podstaw  terapii i układów praktycznych Polarity pozwala na samodzielne wykonywanie zabiegów terapeutycznych.

Instruktor kursu:
zielony dr n. przyr. Grażyna Walasek – neurofizjolog, pierwszy polski międzynarodowy instruktor Terapii Czaszkowo-Krzyżowej wg podejścia biodynamicznego i instruktor Terapii Polarity. Od wielu lat pracuje terapeutycznie z dziećmi i osobami dorosłymi, samodzielnie prowadzi szkolenia, warsztaty i seminaria związane z tymi metodami.
Uczestniczy w konferencjach Polskiego Towarzystwa Badania Układu Nerwowego. Jest autorką prac z zakresu fizjologii układu nerwowego publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Terapia Polarity jest wskazana i skuteczna przy: bólach stawów, kręgosłupa, nerwicach, bólach głowy, migrenach, osłabieniu, problemach trawiennych, krążeniowych, zaburzeniach hormonalnych, rekonwalescencji po przebytych chorobach lub operacjach (obejmuje masaż limfatyczny), po urazach, przy depresji i innych problemach. Terapia Polarity nie zastępuje kontaktu z lekarzem – specjalistą, lecz stanowi rolę pomocniczą w profilaktyce skierowanej na utrzymanie dobrego zdrowia.
W kursie mogą wziąć udział absolwenci kursu Terapii Czaszkowo-Krzyżowej, którzy ukończyli 4 poziom szkolenia TCK.

Terminy Kursu:
zielony moduł 1, 30.09-3.10.2021 r. – cena 1390 zł
zielony moduł 2, 26-28.11.2021 r. – cena 1100 zł
zielony moduł 3, 2022 r. – cena 1100 zł
zielony moduł 4, 2022 – cena 1100 zł
zielony moduł 5, 2022 – cena 1100 zł

Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Terapia Polarity

 

Kurs Terapii Polarity I  stopnia składa się z pięciodniowego kursu i obejmuje teorię, zasady prowadzenia masażu i układy terapeutyczne, ćwiczenia praktyczne Polarity-yoga, wskazówki praktyczne związane
z dietą oczyszczającą Polarity.
Program kursu Polarity Io obejmuje teorię i układy praktyki terapeutycznej – moduł 1:
1.     wprowadzenie – teoria,
2.     ćwiczenia Polarity Yoga,
3.     przygotowanie i nauka prowadzenia terapii ,
4.    równoważenie czakramów,
5.    równoważenie wzorca „gwiazdy sześcioramiennej” (odpowiadającego za równowagę energii duchowej i fizycznej),
6.    odblokowanie przepony,
7.    równoważenie wzorca „gwiazdy pięcioramiennej” (układy w ciele odpowiadające za równowagę układów fizycznych – mięśni i powięzi, symetrie ciała),
8.    odblokowanie pępka,
9.    odblokowanie kości ogonowej,
10.    rozluźnienie i łagodzenie bólu stawów,
11.    usprawnienie pracy serca,
12.    usprawnienie pracy wątroby,
13.    usprawnienie pracy woreczka żółciowego, śledziony, nerek,
14.    oczyszczanie i uaktywnienie pracy węzłów limfatycznych (masaż limfatyczny),
15.    rozluźnienie kręgosłupa i kości krzyżowej,
16.    równoważenie ogólne (całościowy układ terapeutyczny.


Program kursów Terapii Polarity IIo 1
I – Element Eteru – moduł 2
1.    równoważenie wzorców energetycznych – wzorzec długoliniowy Eteru, wzorzec gwiazdy sześcioramiennej, stawów,
2.    terapia uszu,
3.    równoważenie obszarów gardła i szyi,
4.    równoważenie ogólne wzorca elementu Eteru.

II – Element Wody – moduł 3 – równoważenie wzorca długoliniowego i triad elementu Wody,
1.    równoważenie pracy okrężnicy,
2.    terapia kroczowa,
3.    terapia klatki piersiowej,
4.    masaż limfatyczny,
5.    równoważenie ogólne elementu Wody.
 
   – Element Ziemi – moduł 3 – równoważenie wzorca długoliniowego i    
       triady elementu Ziemi,
1.    równoważenie kości ogonowej,
2.    rozluźnienie kręgosłupa i kości krzyżowej,
3.    uwalnianie gazów,
4.    rozluźnienie miednicy,
5.    równoważenie ogólne elementu Ziemi

III– Element Powietrza - moduł 4 – równoważenie wzorca  
       długoliniowego i triad elementu Powietrza,
1.    poprawa pracy serca,
2.    rozluźnienie pleców, ramion i łopatek,
3.    równoważenie wzorca spirali elementu powietrza od serca,
4.    równoważenie ogólne wzorca elementu Powietrza.
    - Element Ognia - moduł 4 – równoważenie wzorców Ognia: długoliniowego, skrzyżowanego i spiralnego i triady elementu Ognia,
       1. ogień trawienia,
       2. równoważenie pępka i wykorzystanie energii pępka w układach      
           terapeutycznych,
       3. usprawnianie pracy wątroby, woreczka żółciowego, żołądka i      
           śledziony,
5.    równoważenie ogólne elementu Ognia.

IV- Układ nerwowy moduł 5 - równoważenie układu autonomicznego: przywspółczulnego i współczulnego,
1.    równoważenie centralnego układu nerwowego,
2.    harmonia kręgosłupa,
3.    równoważenie ogólne.

Wszystkie praktyczne układy terapeutyczne poprzedzone są wprowadzeniem: omówienie anatomii i fizjologii układów, wprowadzenie ćwiczeń wspomagających, omówienie zasad związanych z oczyszczaniem organizmu (dieta oczyszczająca dr Stone’a).

Celem kursu jest poznanie przez słuchaczy problematyki logopedycznej pacjenta po infekcji COVID-19 i nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia elementów terapii logopedycznej u pacjenta po infekcji COVID-19.

Warsztat poprowadzi:
zielony Anna Maria Pekacka-Egli jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii oraz posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfagię zarówno na oddziałach intensywnej terapii, o. neurorehabilitacji, o. wczesnej rehabilitacji, o. geriatrycznych, o. pediatrycznych i o. otolaryngologicznych, jak również w obszarze opieki ambulatoryjnej. Od 2012 roku wykonuje aparatywną diagnostykę dysfagii (m.in. FEES , VFSS). Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi oraz badawczymi. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w  Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarzadu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Ramowy Program Szkolenia:
1. Układ oddechowy a Covid -19
2. Techniki mobilizacyjne – hands on
3. Pozycje ułożeniowe  (odciążające)
4. Elementy terapii oddechowej – hands on
5.  Elementy terapii dysfonii, dysfagii oraz terapii kognitywnej – hands on

Termin: 9.04.2021, godzina 08.30 – 17.30, miejsce: Katowice
Cena warsztatu: 730 zł
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Covid 19- elementy terapii logopedycznej w rehabilitacji – warsztat praktyczny

Doktor Georg Herrer poprowadzi wykład na temat filozofii, zasad terapii i słuszności leczenia pacjentów wg modelu koncepcji FDM. George Herrer współpracował i uczył się pracy z pacjentami od samego dr Stephena Typaldosa. Jako pierwszy instruktor wprowadził Koncepcję FDM do Europy, a w latach 2001 do 2007 był jedynym  rekomendowanym instruktorem przez dr Typaldosa  prowadzącym szkolenia FDM w Europie. Po śmierci Dr Typaldosa otrzymywał liczne zaproszenia i prowadził  szkolenia także w Stanach Zjednoczonych. Doktor Georg Harrer jest członkiem europejskiej FDM Assosiation (EFDMA) i w 2006 został mianowany prezydentem EFDMA,  urząd ten pełnił do 2010 roku. Obecnie dr Georg Harrer mieszka i pracuje w Wiedniu, gdzie prowadzi własny gabinet wyspecjalizowany pod kątem leczenia pacjentów wg Modelu Dystorsji Powięzi (FDM),
jest autorem kilku rozdziałów w książce poświęconej Modelowi Dystorsji Powięzi.

W trakcie wykładu zostanie przedstawiona w sposób niepowtarzalny i  wyjątkowy  historia powstania FDM na podstawie materiału wideo z punktu widzenia samego twórcy FDM doktora Stephena P. Typaldosa. Za pomocą nagrań video z terapii pacjentów doktor  Typaldos przedstawia i analizuje techniki oraz sposób podejścia do terapii FDM. Część wykładu będzie poświęcona działalności Typaldosa jako autora i kompozytora. Przy  pomocy kilku nagrań audio i video otrzymacie Państwo spojrzenie na artystyczne zdolności tego niezwykłego lekarza!
                                  

Cena: 490 zł
Termin: 26.06.2021 (godziny 09.00 – 15.00), miejsce: Katowice
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Kurs rozwijający prowadzony przez Georga Harrera

Niezwyle ciekawe webinarium o niekonwencjonalnej metodzie, dającej doskonałe rezultaty w połączeniu z klasyczną terapią logopedyczną.To metoda  wspierająca prawidłowy rozwój dzieci z zaburzeniami mowy, artykulacji i komunikacji. Wykład poprowadzi specjalistka Metody Tomatisa, logopeda i oligofrenopedagog mgr Iwona Wielesiewicz

Zgłoszenia należy dokonać do 05.03.2021. Następnie zostanie do Państwa wysłany link dnia 06.03.2021  z dostępem do webinaru, który będzie aktywny do końca dnia 07.03.2021

Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszeniowy: Wykorzystanie metody Tomatisa w terapii logopedycznej - webinar

Jeśli chcesz wiedzieć na co zwrócić uwagę w rozwoju mowy i artykulacji dziecka w wieku przedszkolnym, co jest normą a co powinno zaniepokoić, zapraszamy na bezpłatny webinar, który poprowadzi mgr Monika Wróbel - logopeda i surdopedagog z dużym doświadczeniem w pracy z małymi  pacjentami

Zgłoszenia należy dokonać do 05.03.2021. Następnie zostanie do Państwa wysłany link dnia 06.03.2021  z dostępem do webinaru, który będzie aktywny do końca dnia 07.03.2021

Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszeniowy: Głoskowe kalendarium przedszkolaka - webinar

Kurs online Sposób odżywiania się a zachowanie najlepszych parametrów psychicznych i fizycznych ciała nawiązuje do słów - „Jesteś Tym co Jesz „ w obecnej dobie to powiedzenie ma jeszcze głębsze znaczenie. Rozwój nauk o żywieniu, chorobach wynikających z nieprawidłowej diety oraz zaburzenia odżywiania coraz częściej są tematem sympozjów naukowych i rozmów, które toczymy w naszych gabinetach i domach. W czasie kursu online zostaną przedstawione sposoby odżywiania, które będą wpływać na regulację psychiczną i fizyczną ciała.

Webinar poprowadzi:
zielony Ewa Bartelmus - magister fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i dietetyki. Doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Wykładowca akademicki- AWF Katowice, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie  Warszawa- Centrum SI. Centrum dydaktyczno-metodyczne InCorpore w Katowicach. Dyplomowany terapeuta z zakresu terapii: neurorozwojowych, SI, psychoterapii, czaszkowo-krzyżowej, masażu oraz kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. Prowadząca Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej przy Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Wykładowca bielskiej Szkoły Rodzenia. Konsultant oddziału ginekologiczno-położniczego w zakresie diagnostyki i usprawniania psychoruchowego kobiet w ciąży, po porodzie oraz noworodków. Prezes Fundacji Metasensoria, która wspiera dzieci oraz młodzież z problemami z zakresu integracji sensorycznej oraz realizuje programy edukacyjne wspierające zdolną młodzież. Autorka 20 publikacji polskich i zagranicznych w czasopismach, w periodykach branżowych związanych z fizjoterapią (m.in. w „Rehabilitacji w Praktyce”), poświęconych terapii kobiet w ciąży, połogu, pielęgnacji i masażu niemowląt.
Prowadząca prywatną akredytowaną placówkę szkoleniową dla fizjoterapeutów i masażystów oraz prywatną praktykę terapeutyczną „Bartmaj” w Bielsku-Białej. Mama Bartka i Mai,  pracująca z małymi pacjentami. Swoje życie i pracę traktuje jako przepiękną podróżą w głąb małego człowieka podczas której odkrywa siebie jako matka i terapeuta.

Program:

zielony Co oznacza termin odżywianie się i jakie parametry powinien zawierać
zielony Jak zbilansować żywienie , żeby wpływało pozytywnie  na ciało
zielony Jedzenie a nastrój
zielony Co jeść żeby zaspokoić głód
zielony Jak dobierać dietę do swoich potrzeb fizycznych i psychicznych

Czas trwania 90 minut

 

Cena webinaru: 220 zł
Termin webinaru: webinar jest dostępny w formie do odsłuchu. Po wpłacie pieniędzy dostaniecie Państwo dostęp do webinaru
Miejsce: platforma clikmeeitng

Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Sposób odżywiania się a zachowanie najlepszych parametrów psychicznych i fizycznych ciała

Webinar poprowadzi:
zielony Anna Maria Pekacka-Egli jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii oraz posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfagię zarówno na oddziałach intensywnej terapii, o. neurorehabilitacji, o. wczesnej rehabilitacji, o. geriatrycznych, o. pediatrycznych i o. otolaryngologicznych, jak również w obszarze opieki ambulatoryjnej. Od 2012 roku wykonuje aparatywną diagnostyke dysfagii (m.in. FEES , VFSS). Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi oraz badawczymi. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w  Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarzadu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Ramowy Program Szkolenia:
1. Higiena jamy ustnej w dysfagii
2. Higiena jamy ustnej u pacjentów z nowotworami w obrębie jamy ustnej, gardła i nosa
3. Higiena jamy ustnej u pacjent z dysfagia (Cele, diagnostyka i ocena jamy ustnej - jak i co oceniamy?, wdrożenie - jak postępować?: podstawy, ułożenie, materiały, procedury)
4. Środki do higieny jamy ustnej - (Zapalenia, Kserostomia, Grzybica, zapalenie błon śluzowych)
5. Diagnostyka i ocena jamy ustnej- jak i co oceniamy?
6. Podstawy higieny jamy ustnej
7. Programy do higieny jamy ustnej
A.    Program pielęgnacji jamy ustnej 1: dla nienaruszonej błony śluzowej, języka
B.    Program pielęgnacji jamy ustnej 2: w przypadku zapalenia błony śluzowej/zakażenia grzybiczego/Xerostomii
C.    Program pielęgnacji jamy ustnej 3: z dodatkowymi ranami/szwami
D.    Program pielęgnacji jamy ustnej 4: dodatkowe wady chirurgiczne /flaps/ kieszonki/ przejścia przetokowe do nosa/szczęki
8. Środki do higieny jamy ustnej - (Zapalenia, Kserostomia, Grzybica, zapalenie blon śluzowych, Bóle, Nalot na języku)
9. Dokumentacja
 
Termin: z przyczyn losowych szkolenie przeniesione na 22.04.2021, godzina 19.00 – 21.00
Cena webinaru: 129 zł
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszeniowy - Pielęgnacja jamy ustnej w rehabilitacji logopedycznej - Online

Cel webinaru: Celem szkolenia jest zapoznanie z metodami diagnostycznymi dysfagii zarówno u dzieci i dorosłych. Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się w programie szkolenia.

Webinar poprowadzi:
zielony Anna Maria Pekacka-Egli jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii oraz posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfagię zarówno na oddziałach intensywnej terapii, o. neurorehabilitacji, o. wczesnej rehabilitacji, o. geriatrycznych, o. pediatrycznych i o. otolaryngologicznych, jak również w obszarze opieki ambulatoryjnej. Od 2012 roku wykonuje aparatywną diagnostyke dysfagii (m.in. FEES , VFSS). Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi oraz badawczymi. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w  Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarzadu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Ramowy Program Szkolenia:
1)      Anatomia – Refresher
2)      Połykanie fizjologiczne
3)      Cele diagnostyki dysfagii
4)      Akta medyczne- co i w jaki sposób czytać?
5)      Czynniki wpływające na możliwość prowadzenia badania
6)      Badanie organów
7)      Testowanie/badanie wolicjonalnego odruchu połykania
8)      Test wodny Daniels i jego wrażliwość
9)      Badanie kolejnych konsystencji
10)    Kwestionariusze i skale diagnostyczne dla logopedów i pielęgnujących
11)    Dalsze metody kliniczne: Palpacja, auskultacja cerwikalna, Pulsoxymetr, Fonacja
12)    Wytyczanie celów terapii na podstawie w/w. diagnostyki
13)    Wprowadzenie do diagnostyki obrazowej
14)    Pytania z plenum // Zakończenie

Termin: 16.01.2021, godzina 09.00 – 13.00
Cena webinaru: 380 zł
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Podmiotowe i przedmiotowe metody diagnostyczne dysfagii u dzieci i dorosłych