right konf podsumowanie

 

 


Profesor Krzysztof Morawski, członek Rady Fundacji, z wizytą w In Corpore.