turnusy weteraniTrauma wojenna jest problemem, który dotyka wiele osób, szczególnie na obszarach objętych konfliktami zbrojnymi. Ci, którzy przeżyli wojnę, często doświadczają poważnych trudności emocjonalnych, psychicznych i fizycznych, które mogą znacznie ograniczyć ich zdolność do normalnego funkcjonowania i prowadzić do poważnych zaburzeń psychicznych, takich jak zespół stresu pourazowego.

Turnusy rehabilitacyjne stanowią nieocenioną formę wsparcia dla osób cierpiących z powodu traumy wojennej. Pozwalają im odzyskać siły, poprawić kondycję fizyczną oraz psychiczną, a także nauczyć się radzenia sobie z trudnościami i problemami wynikającymi z przeżyć wojennych.

Fundacja In Corpore w latach 2022-2024 zorganizowała 7 turnusów rehabilitacyjnych dla Weteranów wojennych z Ukrainy i ich Rodzin oraz dla Kobiet, Dzieci i Młodzieży z traumami wojennymi z Ukrainy. W ramach turnusów zapewniono wsparcie medyczne, terapeutyczne i psychologiczne, dając szansę na wyzdrowienie i odbudowę życia po przejściach wojennych. Działania Fundacji mają również na celu budowanie solidarności, empatii i więzi międzyludzkich, które nie są określone granicami, a zacieśniają się w momentach zagrożenia.

Autorski program turnusów rehabilitacyjnych realizowany przez Fundację skupia się na wsparciu i oferuje uczestniczkom przestrzeń do refleksji, terapii i wsparcia społecznego. Fundacja stara się pomóc uczestnikom zrozumieć przyczyny swoich traum, zidentyfikować strategie radzenia sobie i nauczyć się efektywnego rozwiązywania swoich problemów, wierząc, że kompleksowe podejście do zdrowienia jest kluczowe w procesie rehabilitacji. Program daje także możliwość skupienia się na własnym zdrowiu i dobrobycie. Dodatkowo, umożliwia nawiązanie relacji z innymi osobami, które również przeżyły traumę wojenną, co może być bardzo pomocne w procesie terapii samodzielnego radzenia sobie z doświadczeniami z przeszłości.

Kompleksowa opieka podczas turnusu rehabilitacyjnego zakłada wyznaczenie indywidualnej ścieżki postepowania podczas konsultacji z lekarzami, w tym z psychiatrą (byłym weteranem wojennym) oraz z terapeutami, co pozwala na dobór odpowiednich form terapeutycznych takich jak: psychoterapia, terapia czaszkowo­ krzyżowa, fizjoterapia, terapia metodą Johansena, terapia metodą Tomatisa, bilateralna integracja, naturoterapia, hipoterapia, arteterapia, warsztaty zajęciowe, zajęcia na basenie (Hallwick), zajęcia fitness i inne.

Ponadto uczestnicy turnusu biorą udział w wykładach mających na celu podniesienie wiedzy i świadomości dotyczących zdrowia psychicznego i fizycznego. Kompleksowa formuła wsparcia przewiduje także rekreacyjne wycieczki grupowe.

Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia Fundacji, gdzie rehabilitacja w formule Turnusu jest ważnym narzędziem w procesie zdrowienia i odbudowy życia po przeżyciach traumatycznych.