right konf podsumowanie

 

 


2017 07 kongres 2

Sala Sejmu Śląskiego w Katowicach — ul. Jagiellońska 25, Katowice — Urząd Wojewódzki

28 WRZEŚNIA 2017 - KONFERENCJA*

Czas trwania wystąpienia — ok. 15-20 minut

Moderacja — Patrycja Tomaszczyk-Kindla (Redaktor TVS)
Tłumaczenie języka migowego — Agata Krużyńska

11.00-11.55 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 
12.00 PRELEKCJE
 

12.00  Przywitanie Gości przez Organizatorów

12.30  Życie jako stała terapia. Holistyczny model wartości bycia w świecie.
— prof. dr hab. Leszek Sosnowski

12.50  Dziecko niedosłyszące.
— prof. dr hab. Krzysztof Morawski

13.10  System terapii dzieci zaimplantowanych w Stanach Zjednoczonych.
— dr Lynn W. Miskiel

13.30  Kształcenie słuchu i rozwoju językowego dzieci Metodą Dobrego Startu.
— prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz

13.50  Terapia dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
— dr Kjeld Johansen

14.10  Bilateralna integracja.
— dr Andrew Dalziell

14.30-14.45  Przerwa kawowa.

14.45  Dostosowanie lekcji języka angielskiego, jako obcego do potrzeb uczniów z dysfunkcją słuchu w nauczaniu wczesnoszkolnym.
— dr hab. Ewa Domagała-Zyśk

15.05  Zespół Jervell’a i Lange-Nielsen’a u dzieci z głuchotą.
— dr hab. Grażyna Łoskot-Markiewicz prof. SUM

15.25  Współczesne miasta i problem mieszkańców z niedosłuchem
— prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek

15.45  Niedosłuch centralny. Wypracowane standardy pracy w Niemczech.
— dr Katherina Neumann

16.05   PANEL DYSKUSYJNY
Czas trwania panelu dyskusyjnego — ok. 30 minut.
 

Trójkąt wiedzy = lepsza komunikacja.

Moderacja
— dr Ilona Kanclerz (Redaktor Naczelna magazynu Modny Śląsk),
— dr Iwona Sosnowska-Wieczorek (Prezes Fundacji In Corpore, Dyrektor Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore).

29 WRZEŚNIA 2017 - KONFERENCJA * LUB WARSZTATY**

Czas trwania wystąpienia — ok. 15-20 minut

9.00-9.55 
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
10.00    
PRELEKCJE *

10.00  Współpraca Fundacji In Corpore oraz firmy MED-EL na rzecz osób
z implantami słuchowymi.

— dr Iwona Sosnowska-Wieczorek
— Katarzyna Golędzinowska

10.20  Dziecko podmiotem chorującym. Zmiany w myśleniu o dzieciach w nowożytnej Europie.
— dr Małgorzata Jantos

10.40 NIRS — w diagnostyce potencjału dziecka z niedosłuchem.
— prof. dr hab. Andrzej Małecki

11.00  Niedosłuch, a dysfunkcja wzroku.
— prof. dr hab. Bronisława Koraszewska-Matuszewska

11.20  Afazja i dysfazja.
— dr Katarzyna Wojaczyńska-Stanek

11.40  Znaczenie wydolności układu oddechowego dla umiejętności werbalnych dziecka z niedosłuchem.
— dr hab. Aleksandra Żebrowska

12.00 Wady postawy i deformacje kręgosłupa – funkcja versus morfologia.
— dr hab. Jacek Durmała

12.20-12.40  Przerwa kawowa.

12.40  Diagnostyka słuchu u dzieci od 3. roku życia.
— Peter Böttcher

13.00  Bariery w życiu seniorów z niepełnosprawnością słuchu. 
— prof. dr hab. Aniela Korzon

13.20  Treningi słuchowe wspomagające terapie zaburzeń przetwarzania słuchowego.
— mgr Katarzyna Rychetsky

13.40  Wyzwania współczesnego pedagoga na przykładzie Szwajcarii.
— dr Edyta Tomińska-Conte

14.00   PANEL DYSKUSYJNY
  Czas trwania panelu dyskusyjnego — ok. 30 minut.
 

Rola mediów w promowaniu informacji na temat wyzwań dotyczących diagnozy i terapii osób z problemami słuchowymi.

Moderacja
— Beata Sekuła (Redaktor Naczelny magazynu Why Story),
— Agata Markowicz (Redaktor Dziennika Zachodniego).

 

29 WRZEŚNIA 2017 — WARSZTATY **
Czas trwania warsztatu — ok. 60 minut
(w trakcie warsztatów przewidziana jest przerwa kawowa i poczęstunek)

1000-1100 I PANEL WARSZTATOWY ***
 

— do wyboru 1 warsztat w ramach panelu:

Bilateralna integracja (nabór zakończony)
— dr Andrew Dalziell

Adaptacja i wykorzystanie programów Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz w rehabilitacji dzieci z wadą słuchu w SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie. (nabór zakończony)
— mgr Małgorzata Szewczyk

1030-1130 Akademia umiejętności. Praca z dzieckiem implantowanym (nabór zakończony)
  — Katarzyna Golędzinowska
1130-1230 II PANEL WARSZTATOWY ***
 

— do wyboru 1 warsztat w ramach panelu:

Nowe technologie w diagnostyce dzieci z zaburzeniami słuchowymi. (nabór zakończony)
— Peter Böttcher

Metodyka nauczania czynności ruchowych dziecka z niedosłuchem (nabór zakończony)
— dr hab. Anna Zwierzchowska prof. nadzw. AWF

Kreowanie przyszłości w dobie współczesnych wyzwań — warsztat dla nauczycieli - jedyne wolne miejsca
— Edyta Walęciak-Skórka, Karolina Chudowicz 

1300-1400 III PANEL WARSZTATOWY ***
 

— do wyboru 1 warsztat w ramach panelu:

Zastosowanie Metody Warnkego w treningu słuchowym pacjentów z zaburzeniami przetwarzania słuchowego — implikacje do pracy terapeutycznej. (nabór zakończony)
— mgr Monika Knychalska-Zbierańska

Wieloaspektowość budowania systemu językowego dla dzieci z wadą słuchu. (nabór zakończony)
— dr Katarzyna Ita Bieńkowska

 

*     Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Kongresu.
**  Wybór warsztatów wyklucza udział w części prelekcyjnej (Organizator zabezpiecza Uczestnikom transmisję Konferencji w miejscu odbywania Kongresu).
*** Możliwość uczestniczenia w jednym, wybranym warsztacie, z danego panelu.

 

Projekt Katowiczanki, katowiczanie piękni w różnorodności został zainicjowanym przez Urząd Miasta Katowice, a jego prowadzenie powierzono Fundacji In Corpore. Punkt to miejsce, w którym każdy z cudzoziemców otrzyma kompleksową informację dotyczącą pobytu, pracy, zamieszkania, edukacji i opieki zdrowotnej, a także pomoc psychologiczno – pedagogiczną i prawną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIĘDZYNARODOWY KONGRES
NAUKOWO-METODYCZNY

2017 07 kongres

Fundacja In Corpore wraz z Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Urzędem Miasta Katowice oraz Urzęd Marszałkowskim Województwa Śląskiego zapraszają do udziału w Międzynarodowym Kongresie Naukowo-Metodycznym: 
Dziecko z dysfunkcją słuchu. Implikacje teoretyczne i praktyczne. Katowice, 28-29 września 2017. 

Słuch jest zagadnieniem eksplorowanym przez specjalistów wielu dyscyplin. Podczas tegorocznej edycji skupimy się na wyzwaniach XXI wieku w kompleksowej rehabilitacji dziecka
z dysfunkcją słuchu. Poruszymy tematy etiopatogenezy deprywacji rozwoju dziecka oraz psychologiczno-pedagogicznych aspektów jego wspomagania. Będziemy szeroko omawiać rolę współczesnej otolaryngologii i technologii w protetyce słuchu, nie zabraknie także wiedzy  z zakresu, prawa i edukacji.

Pragnąc stworzyć jak najszerszą płaszczyznę wymiany myśli, informacji i doniesień badawczych, przewidujemy zróżnicowane formy wystąpień: sympozja, wykłady prowadzone przez zaproszonych gości, sesje plakatowe, warsztaty.

Pamiętając, że głównym zadaniem współczesnej metodyki jest implementacja wiedzy teoretycznej na płaszczyznę wdrożeń aplikacyjnych w celu podnoszenia jakości życia, założyliśmy także wprowadzenie kolejnych kroków kampanii społecznej „Od ucha do ucha”.

! Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, w terminie do 22.09.2017 r.
!  Liczba miejsc ograniczona.  
!  Rejestracja wg kolejności zgłoszeń. 

MIEJSCE I KONTAKT
Sala Sejmu Śląskiego w Katowicach
(Gmach Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, Katowice)
T: 883 337 981, E:  info@fundacjaincorpore.pl

OPŁATA KONGRESOWA

Opłatę kongresową należy uiścić na konto Fundacji In Corpore, w terminie do 22.09.2017 r. na konto Fundacji In Corpore – ul. Bażantów 2, Katowice (NIP 634-254-89-36, KRS 0000226272 – data wpisu 14.01.2005)
Nr rachunku bankowego BZ WBK S.A.: 02 1090 2011 0000 0001 1511 1518
– 50 zł, tyt.: KONGRES / imię i nazwisko uczestnika

!  Opłata kongresowa — cegiełka, w wysokości 50 zł — w całości przeznaczona zostanie na dodatkowe wsparcie terapeutyczne dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego, diagnozowanych w ramach projektu Urzędu Miasta “Badania przesiewowe pod kątem zaburzeń słuchu oraz ryzyka zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci uczęszczających do przedszkola miejskiego w Katowicach”.
!  Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa.
!  Przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: info@fundacjaincorpore.pl, pozwoli nam przyspieszyć proces weryfikacji uczestników Kongresu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

EM IC organizator

 

Od ucha do ucha to kampania społeczna, dotycząca profilaktyki słuchu - celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie czynników ryzyka występowania zaburzeń słuchowych oraz wynikających z nich zagrożeń, poprzez działania edukacyjne oraz badania profilaktyczne.

 

 
instagram

 


W ramach Kampanii, w dniach 28-29 września 2017 r. odbył się Międzynarodowy Kongres Naukowo-Metodyczny Dziecko z dysfunkcją słuchu. Implikacje teoretyczne i praktyczne. Zobacz relację z kongresu.

2017 kongres

10 - 16 PAŹDZIERNIKA KATOWICE

W dniach 10 - 16 października kontynuując działania rozpoczęte w Krakowie obchodziliśmy Tydzień Słuchu w In Corpore w Katowicach

W tym czasie staraliśmy się się zwrócić Państwa uwagę na czynniki ryzyka występowania zaburzeń słuchu, problemy wynikające z braku odpowiednio wczesnej diagnozy oraz konieczność wykonywania badań profilaktycznych w tym zakresie.

Tydzień słuchu był elelementem prowadzonej przez Fundację In Corpore kampanii społecznej Od ucha do ucha.

W ramach Tygodnia Słuchu w Katowicach zapaszaliśmy Państwa do skorzystania z darmowych: badań, warsztatów oraz konsultacji. 

 

KONSULTACJE TELEFONICZNE W CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII IN CORPORE 

W dniach 10 -16  października specjaliści z Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Katowicach, Dąbrowie Górniczej oraz Częstochowie w godzinach pracy placówek pełnią dyżur telefoniczny pod numerami: 

Katowice:  664 300 069

Częstochowa: 608 371 277

Dąbrowa Górnicza: 660 069 497

Specjaliści Centrum pomogą rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości na temat zaburzeń rozwoju dziecka,w tym szczególnie wynikających z problemów ze słuchem lub centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego; możliwości diagnostycznych oraz terapeutycznych. 

Centrum Diagnostyki i Terapii „In Corpore” jest nowoczesną placówką oferującą holistyczną pomoc diagnostyczno-terapeutyczną przy jednoczesnym stosowaniu najnowocześniejszych urządzeń oraz nowych kierunków i metod pracy. Zespół specjalistów z różnych dziedzin naukowych rozwiązuje problemy dzieci i młodzieży z zaburzeniami w rozwoju, deficytami słuchu, w tym słuchu centralnego, trudnościami szkolnymi oraz zaburzeniami emocjonalnymi.

Więcej informacji o Centrum: http://www.centrumincorpore.pl/

 

DARMOWE BADANIA SŁUCHU 

W dniach 10-16 października serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na bezpłatne badania słuchu do Centrum Diangostyki i Terapii In Corpore. W celu umówienia terminu badania prosimy o kontakt telefoniczny z numerem:  664 300 069. 

 

WARSZTATY DLA RODZICÓW DZIECI Z NIEDOSŁUCHEM CENTRALNYM 

W dniu 13 października 2016 (czwartek) o godzinie 17:30 serdecznie zapraszamy rodziców dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego na bezpłatne warsztaty. 

 

 

1-7 PAŹDZIERNIKA KRAKÓW 

W dniach 1 - 7 października z inicjatywy Urzędu Miasta Krakowa, Radnej Miasta Krakowa Małgorzaty Jantos oraz Fundacji In Corpore, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego obchodzony był Tydzień Słuchu.
Poprzez liczne wydarzenia zwracaliśmy Państwa uwagę na czynniki ryzyka występowania zaburzeń słuchu, problemy wynikające z braku odpowiednio wczesnej diagnozy oraz konieczność wykonywania badań profilaktycznych w tym zakresie.

Tydzień słuchu zainicjował realizowaną przez Fundację In Corpore kampanię społeczną Od ucha do ucha.

 

BEZPŁATNA KONFERENCJA 

2016 10 konf krakowW sobotę 1 października 2016 odbyła się konferencja "USŁYSZ W HAŁASIE – ZADBAJ O SŁUCH Najnowsze aspekty diagnostyki, terapii i edukacji. Pełną realcję z konferencji mogą Państwo przeczytać tutaj.

Fotorelacja z konferencji w Katowicach, 30 września 2016:

Fotorelacja z konferencji w Krakowie, 1 października 2016:

BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU

W imieniu organizatorów Tygodnia Słuchu w Krakowie serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na organizowane przez Fundację In Corpore bezpłatne badania słuchu.
W dniach 3-7 października mogą Państwo zbadać słuch w salonach akustyki słuchu Słuchmed:

ul. Lubicz 32
31-512 Kraków
tel. 12 422 06 09

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek od 8.00 do 16.00

oraz

ul. Rusznikarska 17
31-261 Kraków
tel. 12 634 42 23

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek od 8.00 do 16.00

Podczas rejestracji telefonicznej prosimy podać hasło: In Corpore (Tydzień Słuchu).

 

KONSULTACJE TELEFONICZNE W CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII IN CORPORE 

W dniach 3-7 października specjaliści z Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Katowicach, Dąbrowie Górniczej oraz Częstochowie w godzinach pracy placówek pełnią dyżur telefoniczny pod numerami: 

Katowice:  664 300 069

Częstochowa: 608 371 277

Dąbrowa Górnicza: 660 069 497

Specjaliści Centrum pomogą rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości na temat zaburzeń rozwoju dziecka (w tym szczególnie wynikających z problemów ze słuchem lub centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego), możliwości diagnostycznych oraz terapeutycznych. 

Centrum Diagnostyki i Terapii „In Corpore” jest nowoczesną placówką oferującą holistyczną pomoc diagnostyczno-terapeutyczną przy jednoczesnym stosowaniu najnowocześniejszych urządzeń oraz nowych kierunków i metod pracy. Zespół specjalistów z różnych dziedzin naukowych rozwiązuje problemy dzieci i młodzieży z zaburzeniami w rozwoju, deficytami słuchu, w tym słuchu centralnego, trudnościami szkolnymi oraz zaburzeniami emocjonalnymi.

Więcej informacji o Centrum: http://www.centrumincorpore.pl/

 

BEZPŁATNE BADANIA I KONULTACJE DLA DZIECI W PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

Do akcji "Usłysz w hałasie" zainicjowanej przez Fundację In Corpore oraz Radną Miasta Krakowa Małgorzatę Jantos włączyły się miejskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

W czasie trwania Tygodnia słuchu, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą skorzystać z niżej wymienionych bezpłatnych badań oraz konsultacji: 

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 UL. CHMIELOWSKIEGO 1 ŚRÓDMIEŚCIE

ppp1.krakow@interia.pl, tel:12 430-53-67

 • " Badanie słuchu "- mgr Iga Pajor PPP nr 1 Kraków ul. Chmielowskiego 1,  gabinet nr 11 w dniach:
 1. X.2016r. wtorek - godz. 14-15 i 17-18
 2. X.2016r. środa - godz. 9-10 i 13-14
 • " Konsultacja psychologiczna dotycząca skutków przejściowego niedosłuchu dzieci w wieku przedszkolnym"- mgr Matylda Borowska- psycholog PPP nr1, gabinet nr 13w dniu:
  04.X.2016r. wtorek - godz. 13-15  
  06.X.2016r. czwartek - godz. 11-13

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2,  UL. SIEWNA 23 KROWODRZA

poradnia2krakow@op.pl, tel. 12 415 69-68

—   03.10.2016 poniedziałek  - w godzinach 12.30 - 14.30 – konsultacja
z logopedą-  mgr Zofia Stasiak

—  04.10.2016  wtorek - w godzinach 10-12 - konsultacja z logopedą –
mgr Zofia Stasiak

—  05.10.2016  środa  - w godzinach 15 – 17 - konsultacja z logopedą –
mgr Maria Bilińska

—  06.10.2016  czwartek - w godzinach  13- 15 - konsultacja z logopedą- 
mgr Maria Bilińska

—  07.10.2016  piątek w godzinach 15 - 17 – konsultacja z logopedą  -
mgr Maria Bilińska

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR  3, ul. Konfederacka 18  PODGÓRZE ppp3krakow@gmail.com; tel 12269-38-51

—  mgr  Iwona Gerhardt – Regucka 

             03.10.2016 r.      godz. 16:00 do 19:00

            04.10.2016         godz.  11:00 do 14:00    

             05.10.2016        godz.  11:00 do 13:00

—  mgrUrszula Dudzik

             06.10.2016         godz.  08:00 do 11:00 

—  mgr Arletta   Migda       

             04.10.2016       godz.  16:00 do 19:00

             07.10.2016         godz.   16:00 do 19:00

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR  4, OS. SZKOLNE 27, FILIA  OS. ZŁOTEGO WIEKU 36 NOWA HUTA

ppp-4@wp.pl, tel. 12 644-18-85

—   05.10.2016 środa w godzinach 12-14 – konsultacja z neurologopedą-  mgr Małgorzata Rucka

—  04.10.2016  wtorek –w godz. 10-12  badanie słuchu przy wykorzystaniu Platformy Badań Zmysłów  wykonane przez neurologopedę - mgr Maria Foryś

—  05.10.2016  środa – w godz. 8.30-10.30- badanie słuchu przy wykorzystaniu Platformy Badań Zmysłów  wykonane przez neurologopedę - mgr Maria Foryś

—  06.10.2016  czwartek w godz. 9-11- badanie słuchu przy wykorzystaniu Platformy Badań Zmysłów  wykonane przez neurologopedę-  mgr Maria Foryś

—  05.10.2016 w godz. 11-13 – konsultacja psychologiczna  - mgr Wiesława Kaszowicz

—  Spotkania będą się odbywać na os. Szkolnym 27 w siedzibie Poradni.

 

SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA DLA DZIECI Z NIEPOWODZENIAMI EDUKACYJNYMI, UL. ŚW. GERTRUDY 2 

pppddd@op.pl, tel 12 422-43-83

 • 3.10.2016 (Poniedziałek)

11:00-12:00       Beata Leguerinel – pedagog

18:00-19:00       Bożena Ruta - surdopedagog

 • 4.11.2016 (Czwartek)

11:00-12:00       Grażyna Witko - psycholog

13:00-14:00       Magdalena Biłan- Broznebach- psycholog

17:00-18:00       Dorota Sarna-psycholog

 • 5.10.2016 (Środa)

13:00-15:00       Anna Duda - psycholog

16:00-17:00       Bożena Ruta- surdologopeda

18:00-19:00       Jolanta Bień - pedagog

 • 6.10.2016 (Czwartek)

13:00-15:00       Katarzyna Gorzko - pedagog

 • 7.10.2016 (Piątek)

10:00-15:00       Anna Pasek – logopeda

Platforma Badań Zmysłów, przesiewowe badanie słuchu u dzieci od 7 roku życia (po wcześniejszym uzgodnieniu)

13:00-14:00       Małgorzata Karakuszka - surdopedagog

14:00-15:00       Szymon Rozmus - pedagog

 

SPECJALISTYCZNA PORADNIA WCZESNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ, UL.PÓŁKOLE 11

tel. 12 412 15 66

Dyżur psychologa i logopedy 

6 października 2016 godz. 12 - 14

 

SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM  UL. POPŁAWSKIEGO 17

sopp.krakow@interia.pl, tel.:  12 632 87 73

Pani Iwona Machnik dyżur 4 X.2016r 

godz. 15 - 18 neurologopeda

Pani Katarzyna Komar dyżur 5 X.2016r

godz. 14-17  neurologopeda

{slider ZadBaj o słuch. Wczesna interwencja dziecka z zburzeniami słuchu. 08.12.2022}

Fundacja In Corpore wraz z Urzędem Miasta w Dąbrowie Górniczej zapraszają na konferencję „Wczesna interwencja dziecka z wadą słuchu obwodowego i centralnego. ZadBaj o słuch"
Która odbędzie się 08.12.2022 (czwartek) w Urzędzie Miasta Dąbrowy Górniczej ul. Graniczna 21, Dąbrowa Górnicza
zielony 09.00 - 09.20 Iwona Sosnowska-Wieczorek- Prezes Fundacji In Corpore, Bożena Borowiec-Wiceprezydent Dąbrowy Górniczej - Wprowadzenie i przywitanie gości
zielony 09.20 - 09.40 dr Jolanta Surmacz-Kampa: Neurologiczne aspekty zaburzeń słuchu u wcześniaków
zielony 09.40 - 10.00 prof. Krzysztof Morawski: Kwalifikacja-leczenie-rehabilitacja dziecka z wadą słuchu.
zielony 10:00 - 10:20 Fedir Fyouroch: System opieki medycznej dla dzieci z wadą słuchu w Ukrainie
zielony 10.20 - 10.40 inż. Marcin Talar: Nowoczesne środki wzmacniające wrażenia słuchowe.
zielony 10.40 - 11.00 lek. med. Sebastian Turek: Usłysz Nas- doświadczenia własne.
zielony 11.00-11.20 Przerwa kawowa
zielony 11.20-11:40 mgr Ksenia Woźniczko: Diagnoza surpologopedyczna- kwalifikacja do implantacji.
zielony 11.40 - 12.00 mgr Karolina Lazarowska-Mielnik: Rola logopedy w rehabilitacji dziecka z wadą słuchu.
zielony 12.00 - 12.20 dr n.hum. Iwona Sosnowska-Wieczorek: Orzecznictwo i opiniowanie dziecka z wadą słuchu w tym z niedosłuchem centralnym
zielony 12:20 - 12:40 mgr Katarzyna Rychetsky: Innowacyjne metody terapeutyczne
zielony 12:40 - 13:00 Mikołaj Kokot: Test MOXO

W trakcie konferencji odbywać się będą bezpłatne badania testem MOXO, badania słuchu oraz badania testem uwagi słuchowej- zapisy w sekretariacie Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore Dąbrowa Górnicza, ul. Wyszyńskiego 1, bądź telefonicznie 32 793-90-25

Udział w konferencji jest bezpłatny
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na konferencję

{slider Konferencja - Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych 27.11.2019|closed|ciemny}

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej, Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

we współpracy z Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore i Urzędem Miasta w Bytomiu

zapraszają na Konferencję: „Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych”
Która odbędzie się 27.11.2019 (środa) w Urzędzie Miasta Bytomia, sala sesyjna (parter)
ul. Parkowa 2; Bytom

PROGRAM:

zielony 13.00-13.15 – uroczyste otwarcie prof. Beata Pituła, Prezydent Adam Fras, dr Iwona Sosnowska-Wieczorek

zielony 13.15-13.30 – prezentacja projektu ENGaGE prof. Przemysław Gębal, mgr Sławomira Kołsut (Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej)

zielony 13.30-14.00 – wykład dr Katarzyna Maria Bogdanowicz (NPDN Fundacji In Corpore)  - Polskie doświadczenia w zakresie  nauczania języka angielskiego uczniów z dysleksją

zielony 14.00-14.15 – przerwa kawowa

zielony 14.15-14.45 – wykład dr David Gerlach (Philipps-Universität Marburg)  Niemieckie doświadczenia w edukacji osób w pracy z dysleksją

zielony 14.45-15.00 – wykład prof. Michele Daloiso (Università di Parma) Włoskie doświadczenia w edukacji językowej osób z dysleksją

zielony 15.00-15.30 – otwarte forum dyskusyjne, spotkanie z ekspertami

zielony 15.30 – podsumowanie i zakończenie spotkania

Moderacja konferencji: Patrycja Tomaszczyk -  Kindla

 

Udział w konferencji jest bezpłatny
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na konferencję, celem przygotowania zaświadczeń potwierdzających udział w wydarzeniu

 

{slider Konferencja naukowa: Poznaj swój potencjał – rozwiń skrzydła!}

24 października w gościnnych murach Muzeum Śląskiego odbyła się kolejna konferencja naukowa zorganizowana przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore „Poznaj swój potencjał – rozwiń skrzydła”. Zapraszamy do przeczytania relacji z tego wydarzenia.


Licznie przybyłych gości przywitała Iwona Sosnowska- Wieczorek, Prezes Fundacji In Corpore. W swoim wystąpieniu mówiła, jak ważna jest troska o najbardziej potrzebujące dzieci, dzieci z deficytami, niepełnosprawnościami. Pani Prezes zaprosiła także do wzięcia udziału w drugiej części konferencji - Drzwiach Otwartych. W ramach tego wydarzenia we wszystkich trzech filiach Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore (w Katowicach, Dąbrowie Górniczej i Częstochowie) na 27 października zaplanowano darmowe konsultacje wielospecjalistyczne, w tym diagnozy testem Moxo.

Następnie przybyłych na konferencję gości przywitały władze Miasta Katowice i Województwa Śląskiego. Wystąpiły panie: Krystyna Siejna, Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, Katarzyna Kuczyńska-Budka oraz dr Anna Zasada-Chorab, wiceprezydent Siemianowic Śląskich. W swoich krótkich wystąpieniach panie zgodnie podkreślały, jak ważne i niezwykłe jest to, co In Corpore robi dla Śląska.
Przed uczestnikami Konferencji wystąpiła również Monika Bajka, prezes Domu Aniołów Stróżów. Pani Bajka podziękowała In Corpore za wsparcie i wszechstronną współpracę na rzecz diagnozowania i terapii podopiecznych DAS.

Po powitaniach nadszedł czas na wystąpienia prelegentów.
Julita Błońska-Charchut, psychoterapeuta terapii Gestalt, wprowadziła nas w znaczenia kodów w rozwoju dzieci i młodzieży. Błońska-Charchut zwróciła uwagę słuchaczy na język, którym komunikujemy się z dziećmi, a także na to, jak istotne w procesie wychowania jest, aby wzmacniać dzieci pozytywnie, nagradzać dobre zachowania dzieci.

Kolejnym prelegentem był Mikołaj Kokot, który wprowadził słuchaczy w arkana testu Moxo. Zgromadzeni mieli okazję dowiedzieć się, czym jest test Moxo, co bada i co można odczytać z jego wyniku. Co więcej, uczestnicy konferencji zapoznali się również z próbką testu, dzięki czemu mogli sprawdzić na ile sami mogą mieć trudności w jednej z czterech sfer, które bada test Moxo: zaburzeń uwagi, czasu reakcji, impulsywności, nadruchliwości.

24 10 2018 konfa

Trzecią prelegentką była dr n. med.Katarzyna Wojaczyńska-Stanek, pediatra i neurolog. Pani doktor w swojej prezentacji odpowiedziała na pytanie, czy zaburzenia koncentracji uwagi są chorobą, czy objawem, a także co może je powodować.
Kolejną występującą byłą Katarzyna Rychetsky, pedagog, specjalista metody Johansena. Rychetsky opowiedziała uczestnikom konferencji o terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego i o tym, jakie korzyści płyną z włączenia treningu słuchowego w terapię dzieci z CAPD.

Po przerwie kawowej jako pierwsza głos zabrała dr Izabela Kaczmarek, wykładowczyni Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Uniwersytety Humanistycznego SWPS. Doktor Kaczmarek poświęciła swoje wystąpienie przedstawieniu dobrodziejstw stosowania Metody Tomatisa u pacjentów z zaburzeniami uwagi słuchowej, kłopotami z koncentracją czy problemami emocjnalnymi.

Następne wystąpienie przyniosło nam informacje na temat Neuroflow – aktywnego treningu słuchowego i diagnozy w zaburzeniach przetwarzania słuchowego, a dostarczył nam ich doktor nauk medycznych Andrzej Senderski. Zgromadzeni nauczyciele, pedagodzy i terapeuci mieli okazję dowiedzieć się o badaniach naukowych przeprowadzonych przez doktora Senderskiego, z których między innymi wynika, iż u pacjentów objętych terapią Neuroflow nie tylko poprawiły się ćwiczone funkcje słuchowe, ale również funkcje językowe w zakresie gramatyki, zasobu słownictwa i wymowy.

W pozytywne skutki stosowania terapi Integracji Bilateralnej wprowadził nas Martin Rychetsky oraz Katarzyna Rychetsky. Prelegenci opowiedzieli o wpływie Integracji Bilateralnej na dobrostan dzieci i dorosłych. Zebrani mogli się również dowiedzieć o powszechności stosowania tej metody terapeutycznej w wielu krajach europejskich jako ćwiczeń śródlekcyjnych. Z wielkim entuzjazmem spotkały się również zaproponowane uczestnikom przez Martina Rychetzkiego ćwiczenia integracji bileteralnej.

Biofeedback to kolejna forma terapii, o której mogli się dowiedzieć uczestnicy konferencji. Dr n. med. Paweł Dobrakowski przedstawił skuteczność EEG Biofeedback w terapii zaburzeń pracy mózgu, ADHD, a także deficycie uwagi. Doktor Dobrakowski opowiedział również o skuteczności biofeedbacku w treningu sportowców.

Kolejnym prelegentem był David Struzik, lekarz medycyny naturalnej, międzynarodowy instruktor EFDMA. Jego prelekcja poświęcona była znaczeniu mowy ciała w diagnostyce i terapii pacjentów według modelu FDM, interpretacji werbalnych i niewerbalnych gestów pacjenta.
Ostatnim wystąpieniem był mini wykład profesora Jarosława J. Fedorowskiego z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, specjalisty kardiologii i chorób wewnętrznych na temat takiej innowacji w opiece zdrowotnej, jaką jest opieka koordynowana.

Zanim rozpoczął się panel dyskusyjny, poprowadzony przez Beatę Sekułę z magazynu Why Story, pokazano fragment programu „Bilans zdrowia” TVP 3, w którym wypowiadali się rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rodzice małych pacjentów In Corpore opowiedzieli o swojej niełatwej drodze do właściwej diagnozy ich dzieci i dobrodziejstwie holistycznego podejścia w terapii, jakie proponuje Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore. Po filmie rozgorzała dyskusja panelowa, w której udział wzięli: Iwona Sosnowska-Wieczorek (Dyrektor Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore), Patrycja Tomaszczyk-Kindla (moderatorka konferencji, dziennikarka), Waldemar Bojarun (wiceprezydent Katowic), Katarzyna Błaszczyk-Domańska (Pełnomocnik Marszałka ds. Organizacji Pozarządowych i Równych Szans), Małgorzata Kwiatkowska (mama dziecka z niedosłuchem centralnym) oraz Dariusz Wilczak (zastępca dyrektora wydziału edukacji i urzędu marszałkowskiego). Dyskutowano o dobrym wpływie podejścia holistycznego w terapii dzieci, o istotności diagnostyki wielospecjalistycznej, a także o konieczności edukacji nauczycieli. W dyskusji zwrócono uwagę na brak rozwiązań systemowych. Dr Iwona Sosnowska-Wieczorek podkreśliła, że kończąca się konferencja wytyczyła kierunki do dalszych działań na rzecz poprawy sytuacji dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Na koniec konferencji wręczone zostały dyplomy dla „Kobiet Charyzmatycznych” oraz „Lidera z powołania” magazynu Why Story.

Podsumowując konferencję dr Iwona Sosnowska-Wieczorek zwróciła uwagę na konieczność zwiększenia świadomości nauczycieli na temat możliwości i konieczności pomocy dzieciom, jak choćby z CAPD. Pani doktor podkreśliła również wagę dobrej współpracy między instytucjami medycznymi i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, a także szkoleń rad pedagogicznych. Zaapelowano również o wprowadzenie terapii Integracji Bilateralnej jako ćwiczeń śródlekcyjnych dla polepszenia funkcjonowania dzieci w przestrzeni szkolnej. „Liczymy na dobrą wolę wszystkich ludzi” - powiedziała na koniec Iwona Sosnowska-Wieczorek, co zostało nagrodzone gromkimi brawami słuchaczy panelu.

 

{slider 28-29.09.2017 Międzynarodowy Kongres Naukowo-Metodyczny Dziecko z dysfunkcją słuchu. Implikacje teoretyczne i praktyczne|ciemny}

Relacja z Kongresu.

2017 kongres

{slider 17 listopada 2016 Konferencja "Wczesna interwencja specjalistyczna gwarancją optymalnego rozwoju dziecka"}

17 listopada w Centrum In Corpore w Katowicach w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wcześniaka odbyła się konferencja pod hasłem "Wczesna interwencja specjalistyczna gwarancją optymalnego rozwoju dziecka".

W konferencji wzięli udział rodzice, terapeuci, pielęgniarki i położne. Po słowie wstępnym Prezes Fundacji In Corpore dr Iwony Sosnowskiej-Wieczorek pierwszy wykład wygłosiła dr Katarzyna Wojaczńska-Stanek, neurolog dziecięcy. Po niej głos zabrała dr Mariola Czajkowska, położna, opowiadając o roli położnej w pierwszym okresie życia przedwcześnie urodzonego dziecka. Następnie logopedki pracujące w In Corpore, mgr Karolina Lazarowska-Mielnik i mgr Maria Runowska, przybliżyły słuchaczom zagadnienia logopedycznej oceny noworodków. Mgr Agnieszka Wosz, psycholog, opowiedziała o skali NBAS jako narzędziu, które pozwala rodzicom zrozumieć zachowanie noworodków. Tematem wystąpienia kolejnej z terapeutek In Corpore, mgr Pauliny Biel, było zabezpieczenie narządu ruchu w pierwszych miesiącach życia dziecka. Psycholog dr Justyna Trepka-Starosta wygłosiła prelekcję na temat trudów i wyzwań rodzicielstwa.
Dziękujemy wszystkim prelegentom za ciekawe wykłady, a gościom za przybycie.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji.

Zachęcamy również do wysłuchania wywiadu z dr Iwoną Sosnowską-Wieczorek, która rano w dniu konferencji gościła w Polskim Radiu Katowice.

 

{slider 1 października 2016 "USŁYSZ W HAŁASIE – ZADBAJ O SŁUCH. Nowe aspekty diagnostyki, terapii i edukacji." KRAKÓW|ciemny}

W dniu 1 października w Krakowie odbyła się konferencja naukowe pt. "USŁYSZ W HAŁASIE – ZADBAJ O SŁUCH. Nowe aspekty diagnostyki, terapii i edukacji." Konferencja zorganizowana została przez Fundację In Corpore oraz Radną Miasta Krakowa Małgorzatę Jantos, a Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski objął ją Honorowym Patronatem. Stanowiła inaugurację obchodzonego w Krakowie z inicjatywy Fundacji oraz Radnej Tygodnia Słuchu.

Konferencje miały na celu zwrócenie uwagi specjalistów oraz rodziców na problemy ze słuchem, a także przybliżenie wciąż mało znanej tematyki tzw. niedosłuchu centralnego, którego objawy mogą być zbliżone do wielu innych zaburzeń zachowania dziecka.
Odbiorcami konferencji byli pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci oraz sami rodzice dzieci z zaburzeniami słuchu.

Słowo wstępne wygłosiła dr Iwona Sosnowska-Wieczorek, Prezes Fundacji In Corpore, zaznaczając wagę problemu. Jak wynika z przeprowadzonych na populacji dzieci przedszkolnych przez Fundację In Corpore badań zrealizowanych w jednym z katowickich przedszkoli, niemal połowa badanych manifestuje kłopoty ze słuchem, w tym centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego. Zaburzenia te mogą w sposób negatywny wpływać na rozwój mowy oraz rozwój emocjonalny i poznawczy dziecka, rzutując na jego funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie.
W gronie osób przybliżających temat niedosłuchu znalazły się takie osobistości świata nauki i praktyki, jak prof. dr hab. Krzysztof Morawski z Katedry i Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który przedstawił temat: „Dziecko niedosłyszące - diagnostyka, leczenie i rehabilitacja.” O znaczeniu stymulacji ukierunkowanej na układ przedsionkowy dzieci z niedosłuchem mówiła prof. dr hab. Anna Zwierzchowska z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. W referacie „Komu centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego a komu afazja…” autorki, dr. n. med. Katarzyna Wojaczyńska – Stanek z Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore, podkreśliły istotne znaczenie diagnozy różnicowej w rozpoznawaniu zaburzeń przetwarzania słuchu centralnego. O roli wczesnej interwencji i rehabilitacji dzieci z implantem słuchowym mówiła Joanna Brachmaier z firmy MED-EL podkreślając (co zostało poparte również krótkimi filmowymi przykładami), iż wczesne zainplantowanie może być gwarancją prawidłowego rozwoju dzieci z wadami słuchu. Kolejny panel poświęcony był szeroko rozumianej pomocy dziecku z niedosłuchem Katarzyna Rychetsky z Centrum Wspomagania Rozwoju "Dobry Start" mówiła o treningach słuchowych wspomagających terapię centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Natomiast o roli wsparcia dzieci z ubytkiem słuchu w ich środowisku rodzinnym, edukacyjnym oraz pozaedukacyjnym mówiły Katarzyna Golędzinowska z firmy MED-EL oraz dr n. hum. Justyna Trepka – Starosta z Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore.

Obserwacje i wyniki testów wyraźnie pokazują potrzebę przesiewowej diagnostyki w kierunku centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego już u dzieci w wieku 4-6 lat. Wtedy bowiem kształtowane są umiejętności analizy i syntezy słuchowej, niezbędne przy udanym starcie szkolnym. Potwierdziły to badania prowadzone przez In Corpore, a realizowane w jednym z przedszkoli miejskich w Katowicach.
Dodatkową atrakcją konferencji krakowskiej była możliwość przeprowadzenie nieodpłatnych badań słuchu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji.

Fotorelacja z konferencji w Krakowie, 1 października 2016.

{slider 30 września 2016 "USŁYSZ W HAŁASIE – ZADBAJ O SŁUCH. Nowe aspekty diagnostyki, terapii i edukacji." KATOWICE}

30 września w Katowicach odbyła się konferencja . "USŁYSZ W HAŁASIE – ZADBAJ O SŁUCH. Nowe aspekty diagnostyki, terapii i edukacji." Konferencja stanowiła część projektu realizowanego przez Fundację In Corpore wspólnie z Urzędem Miasta Katowice pt. Badania przesiewowe pod kątem zaburzeń słuchu oraz przetwarzania słuchowego u 5-latków uczęszczających do przedszkola miejskiego w Katowicach oraz zwiększenie świadomości wychowawców przedszkolnych na temat niedosłuchu centralnego. Honorowy Patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Katowice - Marcin Krupa


Konferencje miała na celu przybliżenie wciąż mało znanej tematyki tzw. niedosłuchu centralnego, którego objawy mogą być zbliżone do wielu innych zaburzeń zachowania dziecka. Odbiorcami konferencji byli pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci oraz sami rodzice dzieci z zaburzeniami słuchu.

Słowo wstępne wygłosiła dr Iwona Sosnowska-Wieczorek, Prezes Fundacji In Corpore, zaznaczając wagę problemu. Jak wynika z przeprowadzonych na populacji dzieci przedszkolnych przez Fundację In Corpore badań zrealizowanych w jednym z katowickich przedszkoli, niemal połowa badanych manifestuje kłopoty ze słuchem, w tym centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego. Zaburzenia te mogą w sposób negatywny wpływać na rozwój mowy oraz rozwój emocjonalny i poznawczy dziecka, rzutując na jego funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie. W gronie osób przybliżających temat niedosłuchu znalazły się wybitne osobistości świata nauki i praktyki. O znaczeniu stymulacji ukierunkowanej na układ przedsionkowy dzieci z niedosłuchem mówiła prof. dr hab. Anna Zwierzchowska z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. W referacie „Komu centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego a komu afazja…” autorki, dr. n. med. Katarzyna Wojaczyńska – Stanek oraz dr Anna Horbulewicz z Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore, podkreśliły istotne znaczenie diagnozy różnicowej w rozpoznawaniu zaburzeń przetwarzania słuchu centralnego. O roli wczesnej interwencji i rehabilitacji dzieci z implantem słuchowym mówiła Joanna Brachmaier z firmy MED-EL podkreślając (co zostało poparte również krótkimi filmowymi przykładami), iż wczesne zaimplantowanie może być gwarancją prawidłowego rozwoju dzieci z wadami słuchu. Kolejny panel poświęcony był szeroko rozumianej pomocy dziecku z niedosłuchem. I tak mgr Karolina Zienkiewicz oraz mgr Katarzyna Wojnarowska z Fundacji Bonum Commune przedstawiły ogólnopolski projekt diagnostyki zaburzeń przetwarzania słuchowego z wykorzystałem Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego (PTZD) profesora Edwarda Ozimka oraz możliwości wykorzystania PTZD w terapii wszystkich zaburzeń słuchu u dzieci. Katarzyna Rychetsky z Centrum Wspomagania Rozwoju "Dobry Start" mówiła o treningach słuchowych wspomagających terapię centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Natomiast o roli wsparcia dzieci z ubytkiem słuchu w ich środowisku rodzinnym, edukacyjnym oraz pozaedukacyjnym mówiły Katarzyna Golędzinowska z firmy MED-EL oraz dr n. hum. Justyna Trepka – Starosta z Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore. Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia specjalnego dla uczniów z niedosłuchem centralnym przedstawił prof. dr hab. Andrzej Misiołek – Senator RP.
Obserwacje i wyniki testów wyraźnie pokazują potrzebę przesiewowej diagnostyki w kierunku centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego już u dzieci w wieku 4-6 lat. Wtedy bowiem kształtowane są umiejętności analizy i syntezy słuchowej, niezbędne przy udanym starcie szkolnym. Potwierdziły to badania prowadzone przez In Corpore, a realizowane w wspomnianego już projektu w jednym z przedszkoli miejskich w Katowicach, o czym mówiła Katarzyna Rychetsky podsumowując uzyskane wyniki.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji.

Fotorelacja z konferencji w Katowicach, 30 września 2016. 

{slider Zaburzenia funkcjonowania społeczno - emocjonalnego u dzieci|ciemny}

Fundacja In Corpore oraz Urząd Miasta Siemianowice Śląskie serdecznie zapraszają na konferencję merytoryczną:
ZABURZENIA FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNO - EMOCJONALNEGO U DZIECI
która odbędzie się 2 czerwca 2016 w Hotelu Diament Vacanza , ul. Olimpijska 4, 41-100 Siemianowice Śląskie o godzinie 11.00.

Zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zapisów na konferencję.
Rejestracja uczestników w dniu konferencji rozpoczyna się o godzinie 10:30.

PROGRAM:

zielony 11:00 Wystąpienie Wiceprezydenta Miasta Siemianowic Śląskich  dr n. hum. Anna Zasada-Chorab
zielony 11:10 „Niegrzeczne dziecko w szkole…”
•    dr n. med. Katarzyna Wojaczyńska-Stanek, specjalista neurologii dziecięcej oraz pediatrii, autorka oraz współautorka prac naukowych oraz podręczników z zakresu pediatrii, neurologii oraz fizyki medycznej, neurolog dziecięcy w Centrum Diagnostyki i Terapii IN CORPORE
zielony 11:30 „Okiełznać żywioł - współpraca psychologa i psychiatry w diagnozie i terapii dziecka z ADHD”
•    dr n. med. Agnieszka Kapinos-Gorczyca, specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, Centrum Diagnostyki i Terapii IN CORPORE
•    dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska- specjalista psycholog kliniczny
zielony 12:10 "Jelita - drugi mózg. Wpływ dysbiozy i stanu zapalnego jelit na funkcjonowanie układu nerwowego u dzieci."
•    dr n. med. Daniela Kurczabińska- Luboń- specjalista z zakresu medycyny zapobiegawczej, przeciwstarzeniowej i mikroodżywiania oraz specjalista w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia. Adiunkt na Wydziale Opieki Zdrowotnej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

zielony 12:40 „ Zaburzenia lękowe u dzieci”
•    dr n. med. Monika Maj - lekarz psychiatra, psychoterapeuta, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
zielony 12:50 Przerwa Kawowa
zielony 13:00„Test MOXO jako narzędzie wspomagające diagnozę i terapię zaburzeń w zachowaniu”
•    mgr Justyna Kokot, psycholog i pedagog, dyrektor ds. badań w Moxo Solution, specjalizuje się w diagnozie psychologicznej dzieci, prowadzi zajęcia  na uczelniach wyższych z diagnozy i terapii psychologicznej oraz psychopatologii i psychologii klinicznej, współprowadzi Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
zielony 13:20„Orzecznictwo i opiniowanie w sprawie pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej dzieciom zaburzeniami rozwojowymi”
•    mgr Ewa Bandała - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemianowicach Śląskich
zielony 13:40 „Wielospecjalistyczna terapia zaburzeń funkcjonowania społeczno-emocjonalnego”    
•    Martin Rychetsky – terapeuta pracujący z dziećmi z problemami w nauce, terapeuta metody bilateralnej integracji, trener metody bilateralnej integracji, superwizor  metody indywidualnej stymulacji słuchu JIAS, Certyfikowany Specjalista  Autyzmu ( Niemcy 2014) – prestiżowy kurs kształcący specjalistów w zakresie diagnozy i terapii autyzmu. Obecnie prowadzi Rychetsky Optical, Austria
zielony 14:00„Niedosłuch, a rozwój morfofunkcjonalny, intelektualny i emocjonalny dziecka – interdyscyplinarna diagnoza w projektowaniu działań profilaktycznych na terenie miasta Siemianowice Śląskie”
•    prof. dr hab. Anna Zwierzchowska – Profesor Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
•    dr Iwona Sosnowska-Wieczorek - Prezes Fundacji In Corpore, Dyrektor Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore

Moderacja Iwona Flanczewska-Rogalska

{slider Konferencja "Obalamy mity na temat adhd oraz innych zaburzeń w zachowaniu"}

18 listopada 2015 r. odbyła się zorganizowana przez Fundację "In Corpore" oraz Moxo Solution - Diagnoza ADHD konferencja pod hasłem "Obalamy mity na temat ADHD oraz innych zaburzeń w zachowaniu".

Konferencja przeznaczona była dla dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, wychowawców, nauczycieli, logopedów oraz innych specjalistów pracujących na co dzień z dziećmi.

Zagadnienia poruszane na konferencji:
zielony jakie przyczyny mogą stać za zaburzeniami zachowania dziecka
zielony jak postępować z dzieckiem z trudnościami w zachowaniu (impulsywność, nadruchliwość, zaburzenia uwagi i inne)
zielony jak skutecznie diagnozować ADHD i inne zaburzenia oraz jak dystraktory mogą wpływać na zachowanie dziecka
zielony jak niedosłuch centralny wpływa na zachowanie dziecka
zielony jak opracować dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz IPET oraz jak prawidłowo prowadzić dokumentację uczniów

Jako pierwsza wystąpiła dr n. med. Katarzyna Wojaczyńska-Stanek, specjalista neurologii dziecięcej oraz pediatrii, z wykładem "Niegrzeczne dziecko w szkole…". 

Następnie głos zabrały dr n. med. Agnieszka Kapinos-Gorczyca, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, oraz dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska, specjalista psycholog kliniczny, rozważając kwestię współpracy psychologa i psychiatry w diagnozie i terapii dziecka z ADHD.
Mgr Justyna Kokot, psycholog i pedagog, omówiła Test Moxo jako narzędzie wspomagające diagnozę i terapię zaburzeń w zachowaniu.
Kolejnym zagadnieniem poruszonym na konferencji było dostosowanie wymagań szkolnych oraz tworzenie IPET dla dzieci z zaburzeniami w zachowaniu. Z tematem tym zaznajomiła słuchaczy mgr Mariola Kujańska, psycholog i edukator.

Konferencję zakończyło wystąpienie mgr Danuty Hawrylewicz, pedagoga, oraz mgr Iwony Wielesiewicz, logopedy, na co dzień pracujących w Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore, dotyczące wpływu zaburzeń przetwarzania słuchowego na funkcjonowanie dziecka.

 
Miłym akcentem na koniec był poczęstunek i rozmowy w kuluarach.

Dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom konferencji.

 

{slider Konferencja kończąca projekt „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka"|ciemny}

 

W ostatnim dniu roku szkolnego, 26 czerwca 2015, w Częstochowie odbyła się konferencja pod hasłem "Interdyscyplinarność kluczem do sukcesu w skutecznym wspomaganiu rozwoju dziecka". Konferencja stanowiła podsumowanie projektu "Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka", realizowanego przez Fundację In Corpore wspólnie z Wyższą Szkołą Lingwistyczną w Częstochowie oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Katowicach i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Konferencja była moderowana przez red. Iwonę Flanczewską-Rogalską, redaktor TVP Katowice, która od wielu lat wspiera inicjatywy społeczne, mające na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych. Licznie przybyłych (mimo początku wakacji) gości przywitał dr n. hum. Ryszard Stefaniak, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy. Głos zabrali: prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz, psycholog kliniczny, twórczyni Metody Dobrego Startu, założycielka Polskiego Towarzystwa Dysleksji, dr hab. Krzysztof Morawski, ordynator Oddziału Otologii i Neurootologii z Pododdziałem Dziecięcym Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dr n. hum. Edyta Sadowska, pedagog, Rektor Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie. Wszyscy prelegenci podkreślali konieczność wielospecjalistycznego podejścia do diagnostyki i terapii dzieci z trudnościami rozwojowymi.

Głos zabrał również prof. nadzw. dr hab. Andrzej Misiołek, Senator RP, który przedstawił przebieg podejmowanych przez siebie działań, mających na celu uzupełnienie treści projektu rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, tak aby umożliwić dzieciom z diagnozą centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego uzyskanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
Kilka słów o pracach Senatu dotyczących dzieci z dysfunkcjami dodał także obecny na konferencji Senator RP Andrzej Szewiński.

Konferencję zakończyło wystąpienie dr n. hum. Iwony Sosnowskiej-Wieczorek, Prezesa Fundacji „In Corpore”, kierownika naukowego Studiów Podyplomowych „Wczesne Wspomaganie, terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Przez 18 miesięcy w ramach projektu "Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka" spotykaliśmy się na konferencjach, kursach, warsztatach, studiach. Prelegentami i wykładowcami byli często wybitni specjaliści w zakresie wspomagania rozwoju dziecka, znakomitości świata medycyny, psychologii, pedagogiki. Dla nas był to czas wytężonej pracy, ale uważamy, że było warto i mamy nadzieję, że uczestnicy naszych kursów, szkoleń i konferencji myślą tak samo.
Dziękujemy wszystkim za udział w wydarzeniach projektu.

 

{slider Relacja z konferencji merytorycznej na temat niedosłuchu centralnego}

 

 

W piątek 20 marca br. odbyła się pierwsza z dwóch konferencji merytorycznych zaplanowanych w ramach projektu "Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka". Konferencja dotyczyła problematyki niedosłuchu centralnego u dzieci, adresowana była do nauczycieli, logopedów, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa śląskiego.


 Sala WOM, gdzie odbywała się konferencja, pękała w szwach, co świadczy o tym, że zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi diagnostyki i rehabilitacji niedosłuchu centralnego jest bardzo duże.
Konferencja rozpoczęła się debatą telewizyjną, w której wzięli udział rodzice dzieci z diagnozą centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Rodzice opowiadali o swoich doświadczeniach; o długiej drodze do diagnozy i poszukiwaniach ośrodka, który zapewniłby ich dzieciom odpowiednio dobrane formy terapii. Opowiadali też o osobach, które spotkali w czasie procesu diagnostycznego – lekarzach, nauczycielach, terapeutach - zarówno takich, które pomogły ich dzieciom, jak i takich, które niestety wykazały się niezrozumieniem. Podsumowania debaty rodziców dokonała dr hab. n. med. Ewa Emich-Widera, krajowy konsultant w dziedzinie neurologii dziecięcej. Nagrany materiał telewizyjny można obejrzeć na naszej stronie internetowej.

  Część wykładową rozpoczęło wystąpienie Angeliki Heinze z Austrii, która zaprezentowała metody diagnozy, leczenia i protezowania dzieci z niedosłuchem obwodowym. Następnie Joanna Brachmaier z Anglii opowiedziała słuchaczom o możliwościach rehabilitacji dzieci z wadą słuchu w Polsce i na świecie. Istotnym poruszanym na konferencji zagadnieniem było stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące kształcenia specjalnego dla uczniów z niedosłuchem centralnym, które przedstawił Senator RP prof. Andrzej Misiołek.

 Następnie dr n. med. Katarzyna Wojaczyńska-Stanek, specjalista neurologii dziecięcej, zwięźle omówiła problematykę dotyczącą diagnozy różnicowej niedosłuchu centralnego i afazji. Kolejny głos medyczny należał do dr n. med. Ireny Urban (Śląskie Centrum Słuchu i Mowy "Medincus"), otolaryngologa, audiologa i foniatry, która przedstawiła zagadnienia dotyczące diagnostyki słuchu w zaburzeniach centralnych procesów przetwarzania słuchowego.

 Nastepnymi po diagnostyce istotnymi zagadnieniami były rehabilitacja dzieci z niedosłuchem centralnym oraz kwestia systemowych rozwiązań dotyczących pomocy tym dzieciom. Z tematyką treningów słuchowych stosowanych w terapii dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego zaznajomiła słuchaczy Katarzyna Rychetsky, a mgr Jadwiga Gluźniewicz, metodyk, opowiedziała o organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z niedosłuchem centralnym na terenie szkoły.

 Ważnym głosem w dyskusji były też wystąpienia dr n. med. Anny Horbulewicz, która na co dzień zajmuje się diagnozowaniem centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego, oraz Jadwigi Brzdąk z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, która poruszyła ważną kwestię dostosowania wymagań egzaminacyjnych do możliwości dzieci z niedosłuchem centralnym.

 Konferencja była niezwykle ciekawa merytorycznie, stale docierają do nas głosy, jak ważne było takie spotkanie specjalistów z różnych dziedzin, jak istotne jest zapewnienie odpowiedniej pomocy dzieciom z niedosłuchem centralnym i wreszcie jak potrzebne jest rozpowszechnianie wiedzy na ten temat.

 Podsumowaniem konferencji była dyskusja, moderowana przez red. Iwonę Flanczewską-Rogalską z Telewizji Polskiej. Atmosfera była naprawdę gorąca, i to nie tylko ze względu na intensywną wymianę poglądów, ale również dzięki rozgrzanym kaloryferom, których mimo naszych starań nie dało się wyłączyć.

 Dyskutantom udało się wypracować wspólne stanowisko, łączące środowisko medyczne laryngologów i neurologów ze środowiskiem psychologów i pedagogów. Zgodnie uznano, że dzieci z niedosłuchem centralnym funkcjonują jak dzieci słabosłyszące, a zatem konieczne jest dostosowanie warunków pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunków egzaminacyjnych do potrzeb tych dzieci.

 Dziękujemy za ten dobrze spędzony czas Wykładowcom i wszystkim przybyłym Gościom.

 Wywiad z prof. Emich-Widerą na temat niedosłuchu centralnego

 Debata rodziców z niedosłuchem centralnym:

 

{slider Konferencja Naukowo-Medyczna pt. "Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych- teoria i praktyka."|ciemny}

"Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych" była głównym tematem naukowo-medycznej konferencji, która odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

 Zorganizowana przez Wyższą Szkołę Lingwistyczną i Fundację In Corpore konferencja pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy skierowana była do nauczycieli, terapeutów oraz rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Podczas spotkania rozmawiano zarówno o teorii, jak i praktyce w pracy z dziećmi i młodzieżą, którzy z uwagi na ograniczenia rozwojowe nie są w stanie sprostać oczekiwaniom i wymaganiom szkolnym.

W dwóch blokach tematycznych, kolejni prelegenci prezentowali wyniki badań, opinie oraz propozycje działań w zakresie terapii dzieci ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera) oraz rehabilitacji i edukacji niepełnosprawnych intelektualnie.

Szczegółowe zagadnienia, o których dyskutowano, dotyczyły m.in. sytuacji dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wpływu terapii behawioralnej na niwelowanie zachowań niepożądanych, rewalidacji i oceny efektywności pracy z dzieckiem autystycznym, prawnych aspektów pomocy osobom niepełnosprawnym, zabiegów usprawniających pracę z dzieckiem, czy systemu i modeli wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych intelektualnie w Polsce i w krajach europejskich.

 

 

{slider Konferencja Inaugurująca Studia Podyplomowe 2014.01.17}

Dnia 17 stycznia 2014 roku w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Katowicach odbyła się konferencja inaugurująca projekt "Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". Projekt ten obejmować będzie m. in. studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Rewalidacji i Terapii Pedagogicznej Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi oraz Neurologopedii Dziecięcej współfinansowane z Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki".

Powitania szanownych gości i uczestników projektu dokonała Iwona Flanczewska-Rogalska. Konferencję uroczyście otworzyli dr Iwona Sosnowska-Wieczorek oraz dr Tomasz Grad, którzy to przedstawili wstępne informacje o planowanym projekcie. Pani Joanna Stępień - pełnomocnik marszałka do spraw organizacji pozarządowych i równych szans odczytała list gratulacyjny wicemarszałka województwa śląskiego Mariusza Kleszczewskiego (do pobrania). Następnie prof. Andrzej Misiołek, senator RP omówił problem przed jakim stoi oświata w obliczu nowych wyzwań i potrzeb edukacyjnych dzieci. W dalszej części konferencji Poseł  RP Marek Plura poruszył temat polskiej szkoły jako oręża w walce z wykluczeniem społecznym. Konferencję zakończył prof. dr hab. n. hum. Zbigniew Tarkowski z wykładem na temat nowych aspektów w diagnozie i terapii dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.
Po konferencji kierownicy studiów omówili sprawy organizacyjne dotyczące studiów podyplomowych.

Konferencja była ogólnym, merytorycznym wprowadzeniem w tematykę rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wystąpienia znamienitych gości cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród licznie zgromadzonych uczestników projektu budząc poza kuluarowe dyskusje.

Pobierz: Program konferencji

 

{slider Uroczyste otwarcie Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore - 2015.10.05|ciemny}

05.10.2013r. o godz. 14.30 odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore, która mieści się przy ul. Bażantów 2 w Katowicach.

Zaproszeni goście , którzy bardzo licznie przybyli na uroczystość zapoznali się z możliwościami naszego Centrum. Wszyscy zatrudnieni specjaliści zaprezentowali swoje metody pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,odpowiadając na szereg pytań. Przestrzenne sale i gabinety, wyposażone w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny zapewniający wysoką jakość usług oferowanych przez ośrodek -wzbudził zachwyt zaproszonych gości.

 

 

 

Uroczystość otwarcia nowego lokum rozpoczęła Dyrektor Ośrodka dr Iwona Sosnowska – Wieczorek, która przywitała gości i zapoznała ich z naczelną zasadą Centrum Incorpore -polegającą na idei holistycznego podejścia do pacjentów Ośrodka , poprzez skupienie w Centum specjalistów z różnych dziedzin medycyny , pedagogiki , psychologii i fizjoterapii .

Następnie głos zabrał prof. dr hab. n. hum. Zbigniew Tarkowski , który wygłosił wykład inauguracyjny pt.” Interdyscplinarnść procesu diagnostyczno - terapeutycznego a stymulacja rozwoju jednostki „ Pan profesor zwrócił szczególną uwagę na fakt , iz ośrodek nasz jest prekursorem wśród placówek diagnostyczno -terapeutycznych ze względu na wdrażanie w życie idei interdyscyplinarności w organizacji pracy .   Następnie głos zabrali: poseł na Sejm Marek Plura, Wicemarszałek Województwa Mariusz Kleszczewski, wiceprezydent Miasta Katowice Marcin Krupa, konsultant wojewódzki do spraw neurologii dziecięcej dr. hab. n. med. Ewa Emich - Widera, konsultant wojewódzki do spraw fizjoterapii dr hab. Krzysztof Gieremek.

 

Pozostała część tak uroczystego dnia upłynęła pod postacią kuluarowych spotkań gości, na których czekała niespodzianka kulinarnych rozkoszy.

 

 

Fundacja In Corpore realizuje zadanie publiczne pt.

WSPIERANIE ROZWOJU OSOBISTEGO I SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PROMOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM, PRZEMOCY I INNYM ZACHOWANIOM RYZYKOWNYM PRZEZ DODATKOWE DZIAŁANIE PSYCHOLOGA W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE CZĘSTOCHOWY Powierzone przez Prezydenta Miasta Częstochowa

 

fundacja 15lat  czestochowa

 


Badania przesiewowe pod kątem zaburzeń uwagi, czasu reakcji, impulsywności i nadpobudliwości

"Zwiększenie szans na sukces szkolny oraz społeczny sześciolatków. Badania przesiewowe pod kątem zaburzeń uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadpobudliwości u dzieci sześcioletnich uczęszczających do przedszkoli miejskich w Katowicach. Wsparcie terapeutyczne dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami oraz poszerzenie wiedzy wychowawców przedszkolnych i rodziców w zakresie elementów pracy z dzieckiem z zaburzeniami uwagi oraz nadpobudliwością."

Zrealizowane w okresie od 04.04.2018 do 30.06.2018.

PODSUMOWANIE:
U dzieci w wieku 6 lat wykonano komputerowy test Moxo, który diagnozuje zaburzenia w obszarach
zielony uwagi,
zielony czasu reakcji,
zielony impulsywności,
zielony nadruchliwości,
a także wskazuje, jakiego rodzaju bodźce (wzrokowe, słuchowe, bądź mieszane) mogą nasilać bądź wyciszać objawy.

wyniki bad przesiewREZULTATY:
zielony 65 dzieci przebadanych pod kątem zaburzeń uwagi oraz nadpobudliwości. Wykrycie zaburzeń uwagi oraz nadpobudliwości u dzieci pozwoliło na wdrożenie odpowiedniej terapii, która w efekcie pozwoliła zminimalizować negatywne skutki występującego zaburzenia i zwiększy szansę dzieci na sukces szkolny oraz społeczny.
zielony 10 dzieci poddano trwającej 10 godzin terapii zaburzeń uwagi oraz nadpobudliwości
Play Attention. Terapia zapewni im lepszy start szkolny i większą szanse na sukces szkolny oraz społeczny.
zielony 200 rodziców dzieci w wieku przedszkolnym zostało poinformowanych o zaburzeniach uwagi oraz nadpobudliwości u dzieci, ich objawach oraz ścieżce postępowania w przypadku podejrzewania występowania tego rodzaju dysfunkcji u swojego dziecka.
zielony Wydano broszurę dla rodziców, zawierającą niezbędne informacje o ścieżce postępowania w przypadku zdiagnozowanych zaburzeń uwagi oraz nadpobudliwości.

konferencja potencjalSprawozdanie z realizacji projektu zostało przekazane Prezydentowi Miasta Katowice.
Podsumowaniem projektu była konferencja Poznaj swój potencjał - rozwiń skrzydła! 

Czytaj więcej na temat konferencji

 

 

 

 

 


Badania przesiewowe słuchu w Katowicach

"BADANIA PRZESIEWOWE POD KĄTEM ZABURZEŃ SŁUCHU ORAZ PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO U 5-LATKÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W KATOWICACH ORAZ ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI WYCHOWAWCÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TEMAT NIEDOSŁUCHU CENTRALNEGO".
     
Zrealizowane w okresie od 08.03.2016. do 31.10.2016.
 
PODSUMOWANIE WYNIKÓW

W  okresie od marca do czerwca po uzyskaniu zgody rodziców przeprowadzono badania słuchu oraz niedosłuchu centralnego u 60 dzieci uczęszczających do przedszkola miejskiego w Katowicach za pomocą audiometru Sentiero© firmy medycznej PATH Medical GmbH.  
Badania odbywały się:
zielony na terenie przedszkola, w przyjaznym i znanym dzieciom otoczeniu,
zielony w tym samym pomieszczeniu (bez kabiny ciszy),
zielony procedura badania góra-dół,
zielony przewodnictwo powietrzne,  
zielony na 8 częstotliwościach  (250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 i 8000 Hz).

WYNIKI BADANIA SŁUCHU OBWODOWEGO
zielony 26 dzieci miało słuch fizjologiczny w normie, a z kwestionariusza uwagi słuchowej i wywiadu nie było żadnych informacji wskazujących na problemy ze słuchem;
zielony 13 miało nieprawidłowe wyniki badań audiometrycznych i zostało skierowanych do lekarza specjalisty;
zielony 20 zostało zakwalifikowanych do badań w kierunku ryzyka APD;
zielony 1 dziecko nie zostało przebadane z powodu braku współpracy podczas prób podjęcia badania ( stan zdrowia dziecka).

WYNIKI BADANIA CENTRALNYCH ZABURZEŃ PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO
Dwadzieścioro dzieci zostało poddanych badaniom testami BASD, których wyniki potwierdziły lub wykluczyły problemy z przetwarzaniem słuchowym:
zielony 14 dzieci zostało zakwalifikowanych do grupy ryzyka APD,
zielony 6 dzieci uzyskało wyniki w normie wiekowej.

2017 badania sluchu kce

Dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenia przetwarzania słuchowego, uzyskały pomoc w formie terapii. Mając na uwadze odpowiednie dobranie treningu słuchowego, dzieci podzielono na dwie grupy:
zielony 10 dzieci otrzymało trening słuchowy Tomatisa,
zielony 4 otrzymało trening słuchowy Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS.
Wyniki badań przeprowadzonych na grupie dzieci przedszkolnych potwierdzają zasadność prowadzania badań przesiewowych słuchu u dzieci.
Badania pozwolą na udzielenie pomocy dzieciom na starcie edukacyjnym, a to przełoży się na lepsze ich funkcjonowanie na późniejszych etapach edukacji i w życiu dorosłym.

W ramach projektu powstało opracowanie na temat Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego autorstwa Katarzyny Rychetsky.
Podsumowaniem projektu były konferencje Usłysz w Hałasie - zadbaj o słuch w Katowicach i Krakowie.
konferencja katowicekonferencja krakowKonferencja w Katowicach - czytaj więcej
Konferencja w Krakowie - czytaj więcej

 

 

 

 

 


Badania przesiewowe słuchu w Siemianowicach Śląskich

"BADANIA PRZESIEWOWE POD KĄTEM ZABURZEŃ SŁUCHU U DZIECI KLAS PIERWSZYCH UCZĘSZCZAJĄCYCH DO WYBRANYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH"
  
Zrealizowane w okresie od 02.11.2016. DO 20.12.2016.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW

W okresie listopad - grudzień 2016 przeprowadzono badania słuchu uczniów klas pierwszych w ramach projektu „Badania przesiewowe pod kątem zaburzeń słuchu u dzieci klas pierwszych uczęszczających do wybranych szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich”  za pomocą audiometru Sentiero© firmy medycznej PATH Medical GmbH .  
Badania odbywały się:
zielony na terenie szkoły, w przyjaznym i znanym dzieciom otoczeniu,
zielony w tym samym pomieszczeniu (bez kabiny ciszy),
zielony procedura badania góra-dół,
zielony przewodnictwo powietrzne,  
zielony na 8 częstotliwościach  (250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 i 8000 Hz).

Przebadanych zostało 56 uczęszczających do trzech wybranych szkół podstawowych.
 
WYNIKI PRZEBADANYCH DZIECI
zielony 23 dzieci (41%) miało słuch fizjologiczny w normie, a w kwestionariuszu uwagi słuchowej nie było informacji wskazujących na problemy ze słuchem.
zielony 21 dzieci (38%)  miało nieprawidłowe wyniki badań audiometrycznych i zostało skierowanych do lekarza specjalisty; wśród tej grupy były dzieci z niedosłuchami na poziomie 40-65 dB. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, ze wśród tej grupy są dzieci, które po konsultacjach lekarskich być może będą wymagały dalszego badania i pogłębionej diagnozy.
zielony 12 dzieci  (21%) dzieci z grupy miało słuch fizjologiczny w normie, ale z kwestionariusza uwagi słuchowej, jak również z ułożenia krzywych słuchowych wynika, że powinno się u nich pogłębić diagnozę w kierunku ryzyka APD.
2017 badania sluchu smc 

Wyniki badań przeprowadzonych na grupie uczniów klas pierwszych potwierdzają zasadność prowadzania badań przesiewowych słuchu u dzieci.
Badania pozwolą na udzielenie pomocy dzieciom na starcie edukacyjnym, a to przełoży się na lepsze ich funkcjonowanie na późniejszych etapach edukacji i w życiu dorosłym.


 Projekt Kompetencje Nauczyciela Gwarancją Optymalnego Rozwoju Dziecka

Sprawozdanie z projektu Kompetencje Nauczyciela Gwarancją Optymalnego Rozwoju Dziecka.

Fundacja In Corpore wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach oraz Wyższą Szkołą Lingwistyczną w Częstochowie w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku zrealizowała projekt systemowy „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowana kadra systemu oświaty.

4

Celem głównym projektu „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka” było podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, pedagogów, psychologów i logopedów w zakresie zaspokajania potrzeb zdrowotnych i edukacyjnych dzieci dysfunkcyjnych.

Uczestnicy projektu brali udział w następujących formach wsparcia:
zielony studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (241 osób),
zielony studia podyplomowe o charakterze doskonalącym „Neurologopedia dziecięca” (60 osób),
zielony 7 kursów doskonalących w zakresie rozwiązywania problemów rozwojowo - edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych (210 osób),
zielony konferencje merytoryczne (240 osób),
zielony sieci współpracy i samokształcenia (75 osób).

W ramach projektu powstały nieodpłatne poradniki:
zielony Funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu masowym – Szymon Godawa
zielony Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-3 lat – Iwona Sosnowska-Wieczorek
zielony Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w wieku 3-6 lat – Szymon Godawa
zielony Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w wieku 6 lat – Szymon Godawa
- do przeczytania również w zakładce Baza Wiedzy.

Pełna treść raportu na temat projektu do pobrania.

Fundacja In Corpore
ul. Bażantów 2 , 40-668 Katowice
tel. kom. +48 883 337 981
info@fundacjaincorpore.pl

Godziny pracy:

poniedziałek Zamknięte
wtorek          08:00–16:00
środa           Zamknięte
czwartek      08:00–16:00
piątek          08:00–16:00
sobota         Zamknięte
niedziela      Zamknięte

Kursy i Szkolenia - Fundacja In Corpore
informacji o kursach/szkoleniach udziela Aneta Gutowska
ul. Bażantów 2
40-668 Katowice
telefon +48 882 02 46 48
e-mail, kursy i szkolenia z fizjoterapii:  kursy@fundacjaincorpore.pl

Studia - Fundacja In Corpore
e-mail: studia@centrumincorpore.pl


Newsletter

Wypisz się.

Zapisz się na newsletter.